Monday, November 25, 2013

Southland Senior Olympic/ Anaheim / Giải Bóng Bàn / 11-23-2013

Chúc Mừng Kingbee Thiếu Tá Trần Ngọc Thạnh cựu Phi Công thuộc Phi Đoàn 219 QLVNCH

Đã được:
Huy Chương Vàng Bóng Bàn Đơn và cặp Đôi giải Thế Vận Hội Lão Tướng (70-75)
Huy Chương Bạc Bóng Bàn cặp Đôi Nam Lão Tướng (65-75)

Cuộc tranh giải được tổ chức tại thành phố Anaheim Tiểu Bang California Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 2013

 
HKMH Midway 1975

Tấm hình trên chiếc trực thăng HU1H thuộc phi đoàn 219 . 
Phi hành đòan gồm cựu Th/tá Trần ngọc Thạnh , Th/tá Hùynh xuân Thu
cơ phi Đổng minh Sanh , hành khách gồm : Th/tá Huỳnh văn Phố vợ và 2 con , Th/tá Đinh thế Khúc vợ và 2 con , Th/si T V Khánh vợ và 5 con
Bà Th/tá Phạm văn Lương pđ 259 và 2 con , Tr/uy Nghiêu pđ 259 , bà Nguyển văn Thạch phi đoàn 817 , mẹ ,2 em và 3 con. Cọng thêm vợ
và 2 con của th/tá Thạnh vợ và 2 của th/tá Thu 

tất cả gồm 20 ngừơi lớn và 19 trẻ em trên một chuyến bay lịch sữ.No comments:

Post a Comment