Wednesday, July 20, 2016

Phân Ưu Thượng Nghị Sĩ Philip Joseph LÊ CHÂU LỘC

 


Kính gửi Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Chú Bác, Quý Anh Chị, Các Bạn Trẻ cùng Thân Hữu của Cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc.

Chúng tôi vô cùng đau đớn và mạo muội xin được chuyển tin này từ gia đình của Cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc.
Sự ra đi của Cựu Thượng Nghị Sĩ là một sự mất mát rất lớn lao cho cộng đồng Việt Nam khắp nơi và một nhân chứng trung thực thời đại của hai nền đệ I và đệ II Việt Nam Cộng Hòa. 

Ngoài chương trình tại nhà Quàn từ sáng tới chiều ngày thứ Sáu 22 tháng 07, Chương trình Giờ Tâm Tình và Chia Sẻ về Cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc thật xúc động và mang đầy ý nghĩa, sẽ được thực hiện lúc 8 giờ 30 tối, tại nhà thờ St. Bonaventure.
Chúng tôi xin kính mời Quý Vị, các bạn trẻ từng biết hoặc có dịp sinh hoạt, làm việc với Thượng Nghị Sĩ cùng tham dự đông đảo và chia sẻ tâm tình.
Quý đoàn thể, nhân sĩ muốn ghi danh giờ thăm viếng tại nhà quàn hoặc muốn đóng góp chia sẻ trong Chương Trình Giờ Tâm Tình và Chia Sẻ về Cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, xin liên lạc Anh Nguyễn Mạnh Chí  (714) 329-2280.
Kính,
Chí Charlie Nguyen


WESTMINSTER, California (NV) – Ông Lê Châu Lộc, cựu thượng nghị sĩ thời Đệ Nhị Cộng Hòa, sĩ quan tùy viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vừa qua đời lúc 10 giờ 30 tối Chủ Nhật, 17 Tháng Bảy, tại Seal Beach, California, hưởng thọ 83 tuổi, theo cáo phó của gia đình cho biết.
Cũng theo cáo phó, ông Lộc sinh ngày 8 Tháng Giêng, 1933, tại Vĩnh Long, miền Nam Việt Nam.
Theo trang web Pháo Binh Quân Lực VNCH, từ 1952-1953 ông dạy tại trường trung học Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Long.
Từ 1953-1965, ông vào quân ngũ, thụ huấn tại các quân trường Võ Khoa Thủ Đức (khóa 5 Vì Dân), Phú Lợi, Châlons-sur-Marne (Pháp), Fort Sill (Hoa Kỳ), tác chiến và tham mưu tại các đơn vị TĐ21PB, Trường Đại Học Quân Sự, Liên Đội Pháo Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống, Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn III, sĩ quan tùy viên Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm (1959-1963), giải ngũ theo đơn xin (Tháng Sáu, 1965).
Từ 1965-1975, ông tốt nghiệp Đốc Sự khóa 13 và Cao Học 5 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Hậu Cao Học Quản Trị Phát Triển (Trường Kinh Tế Chính Trị London, LSE). Từ năm 1969 đến năm 1975, ông là thượng nghị sĩ VNCH.
Ông lưu vong sau 30 Tháng Tư, 1975, và làm việc tại Viện Brookings Institution (Washington, DC), điều hành Cứu Trợ Tị Nạn Đông Dương (IRSS và WRRS), giám đốc các chương trình viện trợ khẩn cấp và phát triển bền lâu (WVI) Châu Á (Manila, 1981-1986), Tây Phi Châu (Dakar 1986-1989), Đông Âu và Trung Đông (Bucharest và Jerusalem).
Từ 1990-1994, ông sống ở Vienna, Áo, và 1994 trở về Hoa Kỳ. Năm 1998 hồi hưu tại California.
Theo cáo phó của gia đình, linh cữu của ông được quàn tại Peek Funeral Home, phòng số 3, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.
Chương trình tang lễ gồm: Thăm viếng, Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tang lễ, có Thánh Lễ tổ chức lúc 6 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, tại nhà thờ Saint Bonaventure, 16410 Springdale Street, Huntington Beach, CA 92649. Sau đó hỏa táng tại Peek Funeral Home, Westminster.
Nguồn: Người Việt online

No comments:

Post a Comment