Tuesday, June 18, 2019

Chúc mừng Danielle J. Ngô vừa thăng cấp Chuẩn Tướng là Lữ Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn 130 Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ

Danielle J. Ngô gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh. Sau đó, cô theo thụ huấn một khóa sĩ quan và tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu úy vào năm 1994. Cô được thuyên chuyển lần lượt phục vụ tại các đơn vị công binh như sau: 
Trung đội trưởng kiêm đại đội phó tiểu đoàn 62 công binh.
Sĩ quan phụ tá ban 4, lữ đoàn 20 công binh nhảy dù. Sĩ quan ban 1 kiêm ban 3, tiểu đoàn 37 công binh nhảy dù.
Phân đội trưởng, Phân đội công binh 610.
Đại đội trưởng, đại đội chỉ huy, tiểu đoàn 299 công binh chiến đấu. 
Phó ban 4, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh tham dự cuộc hành quân Operation Iraqi Freedom I, Iraq. 

Sĩ quan bộ tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff Intern) tại Washington D.C. 
Sĩ quan phụ tá phòng 5, sư đoàn 1 bộ binh; 
Phó phòng 5, bộ tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hãn (Operation Enduring Freedom Afganistan).
Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 52 công binh. 

Sĩ quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO tại Brussels, Bỉ quốc…
Cô được thăng cấp Đại tá ngày 28/8/2014.
No comments:

Post a Comment