Friday, November 3, 2017

Tin vui Nghị quyết SCR 60 được thông qua, để một đoạn của Xa lộ 405, thuộc địa phận thành phố Fountain Valley, Nam California, được đặt tên cho Cố Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Tin vui
Nghị quyết SCR 60 được thông qua, để một đoạn của Xa lộ 405, thuộc địa phận thành phố Fountain Valley, Nam California, được đặt tên cho
Cố Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, cựu Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH.

Xin mời Quý Vị xem Thông Báo Báo Chí do văn phòng TNS Janet Nguyễn phổ biến..
Trân trọng..

No comments:

Post a Comment