Wednesday, April 8, 2015

Những Trận Đán cuối cùng của VNCH


 

TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1.         MX Nguyễn Thành Trí, Ngày Tháng Không Quên, trang 37-69; Đặc San Sóng Thần, Tổng    Hội TQLC Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2004.
2.         Thượng tướng Hoàng Cầm, Chặng đường Mười Nghìn Ngày, trang 428; nxb Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2001.
3.         Thượng tướng Nguyễn Hữu An, Chiến Trường Mới, trang 247, 251, 254-255 & 267-271; nxb QĐND, Hà Nội, 2002.
4.         KB Trần Châu Giang, Trường Thiết Giáp Giờ Thứ 24, trang 50-53; Đặc San Kỵ Binh, số 5,   tháng 6-2006.
5.         Thư riêng của cựu Đại úy Trương Gia Lương gửi cho tác giả ngày 18/12/2007.
6.         Nguyễn Ngọc Thạch, Những ngày cuối cùng của Truờng Bộ Binh; http:// batkhuat.net /tl-nhungngaicuoi-tbb.htm, 25/3/2013.
7.         Hoàng Đức Nhã, Nghe Sư trưởng 304 kể chuyện “tiến về Sài Gòn”; http:// www6.vnmedia.vn             /newsdetail.asp?NewsId=191306&CatId=23, 30/4/2010.
8.         Trung tá Đinh Văn Thiên & Đỗ Phương Linh, Một Số Trận Đánh Trước Cửa Ngõ Sài Gòn,    trang 110; nxb QĐND, Hà Nội, 2005.
9.         Vũ Hữu Hưng, Kỷ Niệm Ngày: Quân Lực 19/6, trang 74-76; Tuần Báo Mõ, 16/6/2001.
10.       Thư riêng của cựu Đại tá Vũ Ngọc Hướng gửi cho Jay Veith ngày 30/4/2003.
11.       Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, Tường-Trình Về Vai-Trò Lữ-Đoàn III Kỵ-Binh Và Lực-       Lượng Xung-Kích Quân Đoàn III - Danh Dự Và Tổ Quốc, trang 363-375; Hà Mai Việt, Thép     và Máu - Thiết Giáp Trong Chiến Tranh Việt Nam, tác giả xuất bản, Texas, 2005.
12.       Điện thoại viễn liên với cựu Trung úy Huỳnh Bá Long ngày 8/9/2007.
13.       Mủ xanh Đinh Xuân Lãm, Lữ Đoàn 468 TQLCVN, trang 67-71; Đặc San Sóng Thần, Kỷ     Niệm 44 năm thành lập Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa, Iowa, 1998.
14.       Điện thư của cựu Trung tá Nguyễn Đăng Hòa gửi cho tác giả ngày 10/9/2007.
15.       Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Cuộc Chiến Đấu Tự Nguyện, trang 214-215; nxb Thanh Niên, Hà            Nội, 2005.
16.       Lịch Sử Sư Đoàn 3, Trận chiến phòng tuyến cầu Cỏ May; http:// www.vnmilitaryhistory.net /index.php /topic,11573.0.html, 7/4/2013.
17.       Nguyễn Văn Thông, Những Ngày Cuối Của Các Chiến Sĩ Cán Bộ Và Khóa Sinh Trường       Truyền Tin / QLVNCH; http:// www.viettide.net, 10/5/2008.
18.       Lịch sử Sư đoàn 3 Sao Vàng, trang 109; nxb Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội.
19.       Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng, Trận chiến đấu bi hùng cuối cùng của Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu 1975, trang 12-23; Nhóm Những Nhà Văn Quân Đội, Những Trận Đánh Không      Tên Trong Quân Sử, nguyệt san Việt Nam xuất bản, Canada, 2003.
20.       Nguyen Phuc Hau, “Yes. We Fought”, Chương XVI - Civilians, trang 253-256; L      Engelmann, Tears Before The Rain - An Oral History of the Fall of South Vietnam, Da Capo    Press, New York, 1997.
21.       Nguyên Khai, Vũng Tầu tàn chiến cuộc; http:// vantuyen.net index.php?view=story&subject-           id=22627, 16/5/2008.
22.       Điện thoại viễn liên với cựu Đại tá Hứa Yến Lến ngày 21/8/2007.
23.       Điện thoại viễn liên với cựu Đại úy Lê Sơn ngày 22/8/2007.
24.       Điện thoại viễn liên với cựu Đại úy Phạm Văn Bản ngày 23/8/2007.
25.       Tiến sĩ Phạm Huy Dương & Thạc sĩ Phạm Bá Toàn, Chủ biên, Chiến Dịch Hồ Chí Minh -     Trang Sử Vàng Qua Các Trận Đánh, trang 450-530; nxb QĐND, Hà Nội, 2005.
26.       Nguyễn Phúc Sông Hương, Người Lính Chưa Qua Sông, sách đã dẫn trên (19), trang 25-39.
27.       Đậu Thanh Sơn, Ký Ức Sư Đoàn; http:// www.vnmilitaryhistory.net /index.php /topic, 22547.290 /wap2.html, 7/4/2013.
28.       Kb. Vũ Đình Lưu, Trảng Bom Bão Lửa - Trảng Bom-Hố Nai ngày 29-4-1975; http:// baovecovang2012.wordpress.com /2013 /03 /30 /trang-bom-bao-lua-trang-bom-ho-nai-ngay-29-4-1975-kb-vu-dinh-luu, 8/4/2013.
29.       Điện thoại viễn liên với cựu Trung tá Lê Bá Bình ngày 9/9/2007.
30.       Vũ Đình Hải, Việt Ngủ Ngáy, trang 101-127; Đặc San Mũ Đỏ, số 55, California, 18/2/2007.
31.       Nhóm Bốc Mộ, Một Chuyến Viếng Thăm, trang 148-153; Đặc san Mũ Đỏ, số 67, Xuân Quý Tỵ, 2013.
32.       Quân Sử Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, trang 198; Lý Tưởng Úc Châu, Australia, 1-7-    2005.
33.       Tài liệu riêng của cựu Trung tá Đỗ Đức Thảo gửi cho tác giả ngày 10/10/2007.
34.       Đỗ Văn Ninh, Kỷ Niệm Miền Đông, trang 169-187; Đại tá Đồng Kim Hải & Đại tá Giáp Văn           Phúc, Đường Tới Toàn Thắng, nxb QĐND, Hà Nội, 2005.
35.       Trung tá Nguyễn Long Hưng, Đêm Trước Ngày Toàn Thắng, trang 250-258, sách đã dẫn trên.
36.       Thư riêng của cựu Trung tá Đỗ Đức Thảo gửi cho tác giả ngày 22/10/2007.
37.       J M Collins, Military Geography for professionals and the public, trang 218; Brassey’s,        Washington, 1998.
38.       Operation Market Garden; http:// en.wikipedia.org /wiki /Operation_Market_Garden#Ter-     rain, 28/2/2007.
39.       The Last Fence, trang 1177-1178; Images of War - The Real Story of World War II, số 43,   tập 3; nxb Marshall Cavendish Ltd., U.K., 1995.
40.       The Memoirs of Field-Marshal Kesselring, trang 276; nxb Greenhill Books, London, 2007.
41.       J G Miller, The Bridge at Dong Ha, trang 180; Naval Institute Press, Maryland, 1989.
42.       Colonel G H Turley, The Easter Offensive - The Last American Advisors Vietnam, 1972,     trang 188; Presidio Press, California, 1985.
43.       Lịch sử Bộ đội Đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam (1945-2007), trang 113-120; nxb     QĐND, Hà Nội, 2007.
44.       Điện thoại viễn liên với cựu Thiếu tá Võ Trọng Em ngày 2/9/2007.
45.       Văn Dĩ & Đại tá Vũ Chiến, Tư Thế Đặc Công, sách đã dẫn trên (34), trang 232-249.
46.       MX Kiều Công Cự, Những ngày tháng Sau Cùng của TĐ2/TQLC (8/3/75-30/4/75), trang       504-525; Tuyển Tập 2: Hai Mươi Mốt Năm Chiến Trận Của Binh Chủng Thủy Quân Lục       Chiến Việt Nam (1954-1975), Tổng Hội TQLC/VN tại Hoa Kỳ, California, 2005.
47.       Nguyễn Văn Chương, Hãy Xứng Đáng là Trai Đất Tổ - Vua Hùng, sách đã dẫn trên (34),      trang 270-279.
48.       Nguyễn Thành Lộc, Biên Hòa Một Thời Kỷ Niệm, sách đã dẫn trên (34), trang 212-221.
49.       Trung đoàn 113 Đặc Công - Bộ Chỉ Huy Miền, trang 94-95; Lê Hải Triều, Anh Hùng Trong             Chiến Dịch Hồ Chí Minh, nxb QĐND, Hà Nội, 2005.
50.       Nguyễn Quốc Hoàn, Những người ngã xuống trước ngày toàn thắng; Sự Kiện & Nhân           Chứng, Hồi Ức - Kỷ Niệm, Quân Đội Nhân Dân ngày 26/7/2007.
51.       Trung tướng Lê Nam Phong, Cuộc Đời và Chiến Trận; nxb Thanh Niên, Hà Nội.
52.       Thư riêng của cựu Trung tá Lê Bá Bình gửi cho tác giả ngày 18/9/2007.
53.       Điện thoại viễn liên với cựu Đại tá Nguyễn Thành Trí ngày 16/8/2007.
54.       Jean Lartéguy, Vĩnh Biệt Sài Gòn, trang 112; Phạm Kim Vinh chuyển ngữ, nxb Thế Giới, California, 1991.
55.       Thượng tướng Trần Văn Trà, Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm, trang 816-837; nxb         QĐND, Hà Nội, 2005.
56.       Sách đã dẫn trên (34), trang 302.
57.       Mạnh Hùng, Đường đến Dinh Độc Lập; http:// lichsuvietnam.info /index.php? option=com_ content&task=section&id=3&Itemid=17, 29/3/2013.
58.       Thiên Ân, Nghe tiếng hát Phùng Văn Chiêu nhớ những ngày cuối cùng của Biên Hòa; Ký Sự,           http:// members.optusnet.com.au /vnaf, 2/4/2008.
59.       Trần Văn Bê & Võ Tá Trọng, Lịch Sử Binh Chủng Thiết Giáp Quân đội nhân dân Việt Nam             1959-1975, trang 292; nxb QĐND, Hà Nội, 1982.
60.       MĐ Bùi Văn Thái, Trận Đánh Cuối Cùng của TĐ5ND; http:// nhaydu.com /index_83hg_files /left_files /T-Chien /tran-danh-cuoi-cung-cuaTD5ND.pdf, 30/3/2013.
61.       G Forty, Road To Berlin - The Allied Drive from Normandy, trang 89 & 160; nxb Cassel &             Co, London, 1999.
62.       Trần Trọng Trung, Lịch sử và nhân chứng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng hành dinh;   http:// www.sggp.org.vn /chinhtri /35namgiaiphongmiennam /2010 /4/224795, 30/4/2010.
63.       Nam Hà, Mặt Trận Đông Bắc Sài Gòn, trang 227-228; nxb Hà Nội, 2005.
64.       Hồ Sĩ Thành, Trận Chiến Đấu Ác Liệt Bảo Vệ Cầu Rạch Chiếc, sách đã dẫn trên (34), trang             280-284.
65.       Phùng Bá Đam, Bắt Dương Văn Minh Cùng Nội Các Chính Quyền Sài Gòn, trang 305-315; Nguyễn Đăng Vinh & Nguyễn Phương Túy sưu tầm, biên soạn, Trận Quyết Chiến Cuối   Cùng, nxb Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội, 2005.
66.       Hồ Sĩ Thành, Biệt Động Những Chiến Công Bất Tử, trang 172; nxb Trẻ, Thành phố HCM, 2002.
67.       Phạm Vũ, 52 Anh Em Đã Nằm Lại Ở Cầu Rạch Chiếc, trang 102-104; hồ sơ một thế hệ Viết            Nên Huyền Thoại, nxb Trẻ, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2004.
68.       Nguyễn Văn Tào, Lữ đoàn 316 trong ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, Tư Liệu Lịch Sử; ttp:// honvietquochoc.com.vn /Tu-lieu /Tu-lieu-lich-su /Lu-doan-316-trong-ngay-giai-phong-        G-30-4-1975.aspx, 15/6/2011.
69.       TS. Đặng Văn Thắng, Xuân Ất Mão ở một ngôi trường đại học, trang 94-101; nhiều tác giả, 30-4 Và Tôi, nxb Trẻ, Thành Phố HCM, 2005.
70.       Đại tá, Ts. Dương Đình Lập & Thượng tá Trần Minh Cao, Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy           Mùa Xuân 1975 (Biên Niên Sự Kiện), trang 221; nxb Tổng Hợp TP.HCM, 2005.
71.       Thượng tá TS Đinh Thu Xuân, Lịch sử bộ đội Tăng - Thiết giáp Quân Giải phóng miền Nam             và Quân khu 7, trang 49; nxb QĐND, Hà Nội, 2003.
72.       Trần Văn Trung, Lê Nguyễn & Hải Triều, Trận đánh không có đại bàng tại Huấn Khu Thủ   Đức ngày 30/4/1975, trang 114-115; Nhóm Nhà Văn Quân Đội, Những Trận Đánh Không       Tên Trong Quân Sử (Tập II), nguyệt san Việt Nam xuất bản, Canada, 2006.
73.       Thiếu tướng Lê Xuân Kiện, Nghệ Thuật Tác Chiến Của Bộ Đội Xe Tăng - Thiết Giáp Trong             Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân 1975, trang 85; Trận Quyết Chiến Lịch Sử Xuân 1975,        Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn và xuất bản, Hà Nội, 1990.
74.       http:// www.saigonnewport.com.vn /vietnamese /lichsu.aspx, 31/8/2007.
75.       Nguyễn Xuân Quý, Lịch Sử Trung Đoàn Bộ Binh 165 Sư Đoàn 7 - Quân Đoàn 4 1946-2001,           trang 219-220; nxb QĐND, Hà Nội, 2003.
76.       J Manyon, The Fall of Saigon, trang 102-104 & 116-117, Rex Colling Ltd, London, 1975.
77.       Đại tá Bùi Văn Tùng, Một Sáng Kiến Về Tổ Chức Chỉ Huy Trận Tấn Công Đánh Chiếm Phủ            Tổng Thống Ngụy, sách đã dẫn trên (65), trang 297-304.
78.       Người Dẫn Tổng Thống Dương Văn Minh Đọc Bản Tuyên Bố Đầu Hàng, trang 324-326; Lưu           Vinh, Những Chứng Nhân Lịch Sử, nxb Công An Nhân Dân, Hà Nội, 2003.
79.       Ths. Huỳnh Văn Chúm và nhiều người khác, Lịch Sử Truyền Thống Chiến Khu An Phú       Đông, trang 260; nxb Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005.
80.       Đại tá Trần Xuân Ban, Chủ biên, Lịch Sử Sư Đoàn Bộ Binh 7 (1966-2006), trang 229; nxb   QĐND, Hà Nội, 2006.
81.       Phỏng vấn Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Những Tiết Lộ Thêm Về Chuyến Di Chuyển Của             Đoàn Tàu, trang 523-530; Hải Sử Tuyển Tập, Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải, California,        2004.
82.       P Arnett, Live From The Battlefield From Vietnam To Baghdad 35 Years in the World’s War            Zones, trang 306; nxb Corgi Book, UK, 1995.
83.       A Speer, Inside The Third Reich, trang 633 & 624-625; nxb Orient Books Ltd, London, 2003.
84.       C Bellamy, Absolute War - Soviet Russia in the Second World War, trang 668 & 642; nxb Pan Books, London, 2007.
85.       Huỳnh Hồng Hiệp, Tự Sát Dưới Chân Cờ; http:// tvvn.org /tvvn /index.php?categoryid=67&             p2003_articleid=85, 3/4/2008.
86.       Tài liệu riêng của cựu Trung tá Đỗ Đức Thảo gửi cho tác giả ngày 12/10/2007.
87.       Minh Surrenders, Vietcong In Saigon, 1,000 Americans and 5,500 Vietnamese Evacuated by           Copter to U.S. Carriers, The New York Times, April 30, 1975.
88.       Hương Hồng Thu, Thọc sâu cấp binh đoàn, Quốc Phòng - An Ninh, Nghệ Thuật Quân Sự,    Quân Đội Nhân Dân, 9/6/2007.
89.       D M Glantz, Soviet Military Operational Art - In Pursuit of Deep Battle, trang 148; nxb Frank           Cass and Company Limited, U.K., 1991.
90.       Champs De Bataille, Thématique H.S. No. 4 - Le Combat Tactique: Les Blindés Allemands,             trang 6, France, Avril 2008.
91.       R E Simpkin, Mechanized Infantry, trang 68; Brassey’s Publishers Ltd., England, 1980.
92.       Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng, trang 286; nxb             Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2000.
93.       The Fall of Saigon; http:// ews.bbc.co.uk /aboutbbcnews /hi /news_update /newsid_3853000             /385353.stm, 17/12/2005.
94.       A Gat, A History of Military Thought from the Enlightenment to the Cold War, trang 639;    Oxford University Press, U.K., 2001.
95.       A Beevor, Berlin The Downfall 1945, trang 424 & 156; Penguin Books Ltd, London, 2002.
96.       J C Berry, Jr., Synopsis of the Marine Corps Doctrinal Publications, trang 9; Thoughts on The          Operational Art, United States Marine Corps, Virginia, October 2006.
97.       Vận Dụng Sáng Tạo Nghệ Thuật Tiến Công, Kết Hợp Tiến Công Và Nổi Dậy, Tổ Chức Và   Thực Hành Trận Quyết Chiến Chiến Lược, Giành Thắng Lợi Hoàn Toàn, trang 666; Đại tá      Kiều Bách Tuấn & Trung úy Bùi Thu Hương, Đại Tướng Lê Trọng Tấn Tổng Tập, nxb         QĐND, Hà Nội, 2007.
98.       S Tzu, The Art Of War, trang 98; S B Griffith chuyển ngữ và giới thiệu, Oxford University   Press, New York, 1971.
99.       L Jikun, Mao Zedong’s Art of War, trang 161; Hai Feng Publishing Co., Hong Kong, 1993.
100.     Đại tá, ThS. Khoa học Quân sự Phạm Vĩnh Phúc & nhiều người khác, Lịch sử chiến thuật    Quân đội Nhân dân Việt Nam 1945-1975 - Tập 1, trang 151; nxb QĐND, Hà Nội, 2003.
101.     Đại tướng Văn Tiến Dũng, Chiến Tranh Nhân Dân Quốc Phòng Toàn Dân, trang 170; Tập    Hai, nxb QĐND, Hà Nội, 1979.
102.     Sách đã dẫn trên (52), trang 791.
103.     http:// www.dongnai.gov.vn /gioi_thieu_chung /du_lich_thuong_mai /mldocument.2004-12-            26.5924848152, 3/6/2008.
104.     Điện thoại viễn liên với cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu ngày 5/11/2007.
105.     Điệp Mỹ Linh, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Ra Khơi 1975, trang 233-234; tác giả xuất bản,          Texas.
106.     Hồ Sĩ Thành, Đặc Khu Rừng Sác, trang 63-65 & 127-128; nxb Trẻ, Thành Phố HCM,           2002.
107.     Nguyễn Nhật Cường, Tưởng Niệm 30-04-75: Tháng Tư, Cả Một Đời Người Trước...; http:// batkhuat.net /van-thang4-camot-doinguoi.htm, 29/3/2013.
108.     Trung tướng Doãn Tuế, Pháo Binh Xuân 1975, sách đã dẫn trên (25), trang 695-716.
109.     Lieutenant Colonel J Kean, After Action Report 17 April - 7 May 1975; http:// www.fallofsai-          gon.org /final.htm, 5/7/2002.
110.     Lê Bá Thông, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen: Chuyến hải trình định mệnh, trang 34-44; Làng, 30/4/2004.
111.     Vũ Thụy Hoàng, Sài Gòn Tuyết Trắng - Việt Nam: tháng 4, 1975, trang 297-300; nxb Vietnam Books, Virginia, 2000.
112.     Đại tá, TS. Hồ Sơn Đài, Chủ biên, Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Nhà Bè (1975-2005), trang 15-  16; nxb Tổng Hợp Thành Phố HCM, 2007.
113.     A Vick, Snakes in the Eagle’s Nest, trang 9-20; Rand, California, 1995.
114.     Sách đã dẫn trên (92), trang 307-308.
115.     Sách đã dẫn trên (55), trang 791.
116.     Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại Thắng Mùa Xuân, trang 261-262, in lần thứ hai; nxb QĐND,             Hà Nội, 1977.
117.     http:// en.wikipedia.org /wiki /Tan_Son_Nhat_Air_Base, 11/11/2007.
118.     Dương Hiếu Nghĩa, Hồi ký dang dở ...; http:// www.geocities.com /nhd18 /hoikydangdo.html,           15/5/2008.
119.     Vĩnh Hiếu, Phi Đoàn Thần Tượng - Giờ Thứ 25; Ký Sự, http:// members.optusnet.com.au     /vnaf; 1/4/2008.
120.     T Terzani, Giai Phong The Fall and Liberation of Saigon, trang 45-48; nxb Angus & Robertson (UK) Ltd., 1976.
121.     D Butler, The Fall of Saigon Scenes from the sudden end of a long war, trang 414; Sphere    Books Limited, London, 1985.
122.     T G Tobin, A E Laehr & A F Hilgenberg, Last Flight from Saigon, trang 91-95; USAF South-            east Asia Monograph Series, Volume 4, Monograph 6, 1/1/2005.
123.     Đằng Vân, Tháng Tư 1975; Ký Sự, http:// members.optusnet.com.au /vnaf, 1/4/2008.
124.     Đinh Đồng Kỳ, Bầy Chim Vỡ Tổ - Trên Sân Bay Cỏ Ống, trang 27-38; Tập San Biệt Động   Quân, Số 23, Tháng 5 Năm 2008, California.
125.     THTR, My Last Flying Combat Mission in Saigon - The true story of Vietnamese Air Force super heroes in final hours; http://vnafmamn.com/VNAF_LastMission.html, 11/3/2013.
126.     PGS. Thiếu tướng Tạ Vân, Đánh Phá Sân Bay Tân Sơn Nhất Trong Chiến Dịch Hồ Chí         Minh, sách đã dẫn trên (65), trang 282-286.
127.     Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự, Những ngày cuối cùng ở trại Davis; http:// ww.cand.com.vn    /vi-VN /phongsu /2008/4/89542.cand, 17/8/2008.
128.     Thiên Lôi 524, Chuyện 30 năm trước; http:// www.thta.net /BaiVo /BaiVo_Chuyen30Nam   ruoc.htm, 9/11/2009.
129.     tìnhhoàihương, Phi Vụ Oanh Liệt Cuối Cùng; http:// www.quanvan.net /index.php?             view=story&subjectid=27405&chapter=1, 12/6/2011.
130.     F Snepp, Decent Interval - The American Debacle in Vietnam and the Fall of Saigon, trang   96; Penguin Books Ltd, England, 1980.
131.     Thiếu tướng Lê Linh, Tiến Về Thành Phố Mang Tên Bác, trang 214-248; Chiến Dịch Hồ Chí            Minh Qua Hồi Ức các tư lệnh và chính ủy; nxb QĐND, Hà Nội, 2005.
132.     Tô Kiều Phương, Khoảnh Khắc Sau Cùng Sài Gòn Vẫn Sống Lẫm Liệt; http:// www.take2-   ango.com /News.aspx?NewsID=5040, 23/1/2008.
133.     CSVSQ Bùi Thế Dung, trang 102-106-6, Kỷ yếu của khóa 11 SVSQ/TVBQGVN.
134.     Theo HNM, Chúng tôi tiến vào Sài Gòn; http:// vitinfo.com.vn /Muctin /CTXH /42129 /def- ult.aspx, 31/5/2008.
135.     Kiem Do & J Kane, Counterpart - A South Vietnamese Naval Officer’s War, trang 198;        Airlife Publishing Ltd, England, 1998.
136.     Phạm Cường, Kỳ 2: Viên tướng chế độ cũ mang bí số cách mạng; http:// vietnamnet.vn         chinhtri /2007 /04 /687808, 2/5/2007.
137.     R Holmes & M M Evans, Chủ biên, Battlefield Decisive Conflicts in History, trang 255;       Oxford University Press, U.K., 2007.
138.     J Owen, Nuremberg Evil on Trial, trang 327, Headline Publishing Group, London, 2006.
139.     Trần Anh, Cầu Rạch Chiếc, Chiến công quả cảm của lữ đoàn 316 đặc công; http:// www.     dnd.vn /qdnd /baongay.dlbp.33438.qdnd, 29/4/2008.
140.     Thiếu tướng Trần Hải Phụng, Tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ở miền Đông Nam Bộ, trang 58; Trận Quyết Chiến Lịch Sử Xuân 1975, Viện lịch sử quân sự Việt Nam xuất bản, Hà          Nội, 1990.
141.     'Hòa giải dân tộc phải dần dần'; http:// www.bbc.co.uk /vietnamese /vietnam /2010 /04             /100426_30april_general_thai.shtml, 6/7/2011.
142.     Lê Trọng Quát, Việt Nam Đi Về Đâu? Huyền Thoại Và Sự Thật 1930-2002, Tập 2, trang 935-          38; tác giả xuất bản, California, 2003.
143.     S T Hosmer, K Kellen & B M Jenkins, The Fall of South Vietnam - Statements by Vietnamese Military and Civilian Leaders, trang 150; nxb Crane, Russak & Company, Inc., New York, 1980.
144.     Hoàng Văn Yên, Ngày Giã Từ Vũ Khí, trang 96-99; Hội Ái Hữu Quân Nhu Quân Lực Việt   Nam Cộng Hòa, Tập San Đất Mới, Đặc San Tân Niên 2007, California.
145.     Nguyễn Bá Cẩn, Đất Nước Tôi, trang 544-545 & 420; Hoa Hao Press, California, 2003.
146.     Diễn Đàn NVQG 04-24-05: Nguyễn Đình Toàn: Đại Tướng Dương Văn Minh; http:// www.  nationalistvietnameseforum.com /Nationalist%20Vietnamese%20Forum /Pages /Main /Am-  %20thanh.htm, 24/4/2005.
147.     Tran Van Don, Our Endless War nside Vietnam, trang 248; Presidio Press, California, 1978.
148.     Phạm Kim Vinh, Cái Chết Của Nam Việt Nam: Những trận đánh cuối cùng, trang 358-359; nxb Xuân Thu, California, 1988.
149.     Admiral K Doenitz, Memoirs Ten Years and Twenty Days, trang 474; nxb Cassell & Co., London, 2000.
150.     Thanh Thương Hoàng, Dinh Độc Lập 30 Tháng 4 Năm 1975; http:// www.vantuyen.net        /index.php?view=story&subjectid=24640, 14/5/2008.

[1] Thành Tuy Hạ là tên một trong ba tổng là Thành Tuy Hạ, Trung và Thượng, thuộc huyện Long Thành, phủ Phước Tuy, tỉnh Biên Hòa; có từ thời nhà Nguyễn. Năm 1936, quân đội Pháp thiết lập căn cứ trên đất Thành Tuy Hạ. Thời VNCH, căn cứ là nơi tồn trữ bom và đạn dược lớn nhất của QLVNCH, có tên là căn cứ Phan Bội Châu.
[2] Sư đoàn 341 được thành lập ngày 23/11/1972 tại huyện Nam Đàn để tạo thành lực lượng trừ bị cho quân khu 4 CSBV (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình), đề phòng Mỹ và lực lượng đồng minh có thể đổ bộ tấn công miền Bắc trong năm 1972. Sư đoàn còn có tên là sư đoàn Sông Lam vì sông Lam cùng với núi Hồng Lĩnh là biểu tượng của tỉnh Nghệ An.
Tư lệnh sư đoàn lúc bấy giờ là Đại tá Trần Văn Trân (1927-1997) hay Ba Trân. BTL sư đoàn của ông đã bị QLVNCH bắt giữ tại Thất Sơn, tỉnh An Giang năm 1970. Nhờ giả làm y tá, Thượng tá Trân đã được trao trả như một cán binh thường tại bờ sông Thạch Hãn ngày 18/3/1973. Ông được thăng cấp đại tá, làm Tư lệnh sư đoàn 341 tham dự chiến dịch HCM. Năm 1974, khi quân đoàn 4 (hay binh đoàn Cửu Long) được thành lập, sư đoàn 341 là thành phần của quân đoàn này nhưng mang phiên hiệu là sư đoàn 1 để ngụy trang. Sau chiến tranh, ông Trân được thăng cấp thiếu tướng làm Phó Giám đốc Học viện Lục quân Đà Lạt.  
[3] Hỏa Long là danh hiệu truyền tin của Trung tá Nô, ThĐT thiết đoàn 5.
[4] Trung sĩ nhất Phương, thường vụ tiểu đoàn 5 ND.
[5] Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) là đơn vị dùng để chỉ khả năng chứa hàng hóa của một tàu chở container hay kho hàng chứa container của một cảng sông hay biển. TEU là thể tích tương đương với một container tiêu chuẩn dài 6.1 m (20 feet), ngang 2.44 m (8 feet). Tuy nhiên chiều cao của container lại thay đổi từ 1.3 m đến 2.9 m nên TEU chỉ có tính cách tương đối.
[6] Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi (1927-), Tư lệnh tiền phương quân đoàn III kiêm Tư lệnh mặt trận Phan Rang. Ông cùng với Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, Tư lệnh sư đoàn 6 Không quân bị sư đoàn BB 3 CS bắt ngày 16/4/1975 sau khi mặt trận Phan Rang bị vỡ. Quân đội CSBV đã dùng phi cơ đưa họ ngay ra Bắc để khai thác (V.C., Hai viên bại tướng tại phòng tuyến Phan Rang; http:// antg.cand.com.vn /vi-vn /tulieu /2012 /4 /77946.cand, 9/4/2013).

7 comments:

 1. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT
  Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì ….
  Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang canhá cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hang trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ..cài cắm giăng bẩy câu mồi…thu hồn đoạt vía …gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ …tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm …ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị ..ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ….nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác ..để có biện pháp đề phòng hửu hiệu …phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tốingấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng…thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…?
  kính mong những người thực tâm chống bè lủ thú vật cộng sản tại hãi ngoại ….hãy sao chép bài viết tố cáo nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng của tôi gồm ba tieu đề1/ nhà nước cs ,,2/,tố cáo….và 3/thầy tu …..chia sẻ thông báo rộng rãi ra khắp nơi cho tất cả mọi người đều biết để cực kỳ cảnh giác đề phòng tội ác và âm mưu thâm độc đê hèn chui lòn rúc rĩa hành động thủ ác trong bóng tối của bè lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng …con đẻ tay sai tuyệt đối trung thành của lủ súc vật ma fia csvn đảng trung cộng….rất mong những ai thực tâm chống cộng quan tâm ,phát tán mạnh mẻ tố cáo của tôi ra khắp nơi…..vì tôi bị chận . triệt để . liên tục bị khóa tài khoản …..không thể đăng ký vào face book … và ngay cả trên trang mạng you tube này ..mặc dù tôi đã ráo riết tích cực tải lên .vẩn vẩn khó mà đưa bài viết tố cáo này lên đươc,,,,rất mong sự quan tâm chia sẻ của mọi người xin cám ơn.

  ReplyDelete
 2. TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại

  ReplyDelete
 3. …Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát

  ReplyDelete
 4. thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/ bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân …… …

  ReplyDelete
 5. … .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến

  ReplyDelete
 6. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng ….

  ReplyDelete
 7. ….Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  ReplyDelete