Friday, September 5, 2014

The Legion of Honor AwardMỗi năm đến tháng 9 lại buồn, nhớ lại tháng 9 năm 2005 một tháng đầy tang tóc.
12 tháng 9 bên nhà báo tin mẹ mất, thất nghiệp cả năm mới vừa tìm được việc làm, họ báo ngày 19 thứ hai bắt đầu đi làm, rồi bên Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Bà Chánh Án Eileen Moore ngày xưa là một Trung Úy phục vụ tai Bệnh Viện dã chiến Bình Định nay bà là Chánh Án Tối Cao Pháp Viện của Tiểu Bang đề nghị The Legion of Honor Award và buổi lễ được tổ chức trọng thể trong Căn Cứ Hải Quân Hoa Kỳ tại Philadelphia vào ngày 18 tháng 9, đây là Award cao quý nhất cho những người dân sự kể cả các Tổng Thống Hoa Kỳ,  rồi ngày 21 tháng 9 đang ngủ khoãng 3 giờ sáng điện thoại reng bên kia đầu giây Ánh vợ Toàn bên Dallas thông báo ba mới vừa mất, Hạnh thay quần áo và nhảy ra xe lái khoãng 2 tiếng đồng hồ để đến Bakerfield.
Tai họa đến một lúc trong vòng 1 tuần lễ những người thân lần lượt ra đi........

The Legion of Honor Award programs publicly recognizes and honors outstanding members of society whose lives model the giving spirit and unconditional service to community, nation, and humanity without regard to race, religion, or creed exemplified so dramatically by the Four Chaplains. To be considered for any of the five awards, the selfless and transformative achievement must be above and beyond that of a professional resume or organizational position.
The Legion of Honor Gold Medallion is the highest and most prestigious award presented. It is given to a person whose leadership has brought his actions to worldwide attention, and whose very life epitomizes the spirit of the sacrifice of the Four Chaplains.
The Legion of Honor Bronze Medallion is the second highest award and is granted for extraordinary contributions to the well-being of others at the national or world level, to world peace, or to inter-faith and inter-ethnic understanding.
The Junior Legion of Honor Award is given to young people who have contributed to the improvement of the inter-ethnic and inter-faith harmony in their communities. Their contribution must symbolize the sacrifice of the Four Chaplains to selfless service.
The Legion of Honor Humanitarian Award is given in recognition of a lifetime commitment to selfless service and societal advancement that has demonstrably affected the quality of life in the community, state or nation, service without regard to faith or race. The selection process for this award is rigorous.
The Lifesaving Medallion is rarely awarded and is given to persons who have saved the life of another at grave personal risk.

Distinguished recipients of the Legion of Honor Awards have included Presidents Harry Truman, Dwight Eisenhower, James Carter, and Ronald Reagan. Notable luminaries who received the award were Bob Hope, John Glenn, Mickey Rooney, Martha Raye, James Michener, Marian Anderson, C. Everett Koop, Tommy Lasorda and Shirley Chisholm as well as deserving military personnel, veterans, and civilians from all walks of life. 


Nominations are accepted for any of these awards from past recipients of the Legion of Honor; church and government leaders; and leaders of civic, fraternal and veteran organization only. All awards must be publicly presented at a Legion of Honor service or as part of an appropriate ceremony which includes the Saga of the Four Chaplains.

  Lời Tình Buồn / Hoàng Thanh Tâm

  Đời Bổng Ru Điệu Buồn 

Trả Lại Thoáng Mây Bay

No comments:

Post a Comment