Saturday, October 17, 2015

HUYNH ĐỆ CHI BINH

Tôi mang phận lưu vong xa tổ quốc
Nhưng lòng trung có thể sánh bằng non
40 năm vẫn một dạ sắt son
với mảnh đất của miền nam nước Việt.

Bạn cơ cực, chịu lao đao...tôi biết
Vận nước mà! Phận nhược tiểu...biết làm sao!?
Lúc sa cơ, chỉ biết tựa nương nhau
để gượng sống trong cảnh đời nghiệt ngã.

Xưa chinh chiến trải lòng trung...bất sá
Buổi hoa niên sinh, tử phó cho Trời
Lửa tuyến đầu, mưa chiến địa, ngàn khơi
Đời lính trận tính bằng năm quân ngũ.

Nay xứ người áo cơm tôi no đủ
Thương bạn xưa mòn mõi bước đường trần
Nơi quê nhà đang chịu cảnh nhục thân
và lây lất ở bên lề cuộc sống.

Nhớ một thuở giữa dầu sôi, lửa bỏng
vẫn hàng ngang ôm súng thét: " Xung Phong! "
Bạn cùng tôi cùng chung sức, một lòng
giữ xã tắc, ngăn đê tràn hồng thủy.

Trải canh bạc bằng nhiệt tình chiến sĩ
Bạn một đời tận hiến cả máu xương
40 năm! Ôm một nỗi đoạn trường
mà vẫn sáng mảnh hùng tâm, dũng chí

Bởi:"Thời lai đồ điếu thành công dị"
Nên: "Vận khứ anh hùng ẩm hận đa" ( 1)
Tôi lưu vong, bạn khốn khó quê nhà
chịu cay đắng lúc nhà tan, nước mất.

Anh hùng mạc vãn thiên niên quốc,
Chinh chiến không tồn nhất lũy danh.( 2 )
Vang đâu đây nhịp bước lúc quân hành
Dù mạt lộ vẫn râm rang hào khí.

Nuốt cho hết những đắng cay, bi lụy
Dốc cho vơi từng ngụm đắng hồ trường
Bạn tôi ơi! Dù thân tại viễn phương
Lòng tôi vẫn bên nhau chia ấm, lạnh.

Đêm "Ngũ dạ tâm tình đăng đối ảnh "
Nhớ " Nhất thu cảnh vật vũ giao phong" (3)
Nợ Tử, Sinh tôi giữ mãi trong lòng
Tình chiến hữu đẹp hoài câu Huynh Đệ.
Dẫu ly tán tận chân trời, góc bể
Nghĩa Chi Binh vẫn là gánh thủy chung
Gợi cho nhau chút kỷ niệm hào hùng
làm lẽ sống lúc cuối đời...Bạn nhé!
HUY VĂN

No comments:

Post a Comment