Thursday, June 21, 2018

Lễ gắn cấp bậc Thiếu Tướng Lương Xuân Việt tại Nam Hàn ngày 21 tháng 6 năm 2018

Cờ 2 sao của Thiếu Tướng Lương Xuân Việt 6/21/2018 South Korea

Anh Hòa, chỉ mình anh có tấm Hình này. / 
Thiếu Tướng Lương Xuân Việt 
tối ngày 21 tháng 6 năm 2018 South Korea

Chị Lương Xuân Việt và ái nữ gắn lon cho Bố

 2 con trai gắn lon cho bố
VIDEO

 

No comments:

Post a Comment