Sunday, April 27, 2014

Tưởng Niệm Tướng Nguyễn Khoa Nam Ngay Tại Sài Gòn


Tháng 4- 2014 Các cựu quân nhân VNCH Mặc Quân Phục Tưởng Nim Tướng Nguyn Khoa Nam  Ngay Tại Sài Gòn! Với Sự Hiện Diện Của Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu!


L tưởng nim trước di ct Tướng Nguyn Khoa Nam


Hunh Công Thun - Chúng tôi nhng quân nhân QLVNCH ca 40 năm trước cùng vi thế h hu du đã cùng nhau trân trng làm l tưởng nim trước di ct Thiếu tướng Nguyn Khoa Nam người anh c Tư lnh Quân Đoàn IV, Quân khu 4, người đã tun tiết ngày 1 tháng 5 sau khi lnh buông súng đu hàng được ban ra vào trưa ngày 30/4/1975.


Là mt quân nhân sng trong tri đc thân trong mt đơn v ti Cn Thơ. Tôi còn nh ti 30/4/75 Tướng Lê Văn Hưng (Tư lnh phó) t sát được gia đình đưa v quê an táng (nghe nói hình như là Bc Liêu?). Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tôi có mt trong đơn v đ ch phía bên kia đến bàn giao theo lnh cp trên, sáng hôm đó Hsĩ nht T Văn Khá, vào đơn v cho biết khi đi ngang nghĩa trang quân đi Cn Thơ thy đang an táng ai đó. Nghĩa trang quân đi Cn Thơ nm trong con l 19, ngang xéo nhà Tướng Nguyn Hu Hnh, đu đường là đơn v chung s, khi đến nơi mi biết là Tướng Nguyn Khoa Nam Tư lnh Quân Đoàn va tun tiết lúc sáng sm ngày 1/5/1975.


Thi gian vt đi sao di, mãi đến gn đây nghe tin di ct ca Tướng Nguyn Khoa Nam được gi trong mt ngôi chùa  Sài Gòn, chúng tôi tìm đến thì thy là đúng. Cui cùng chúng tôi nhng người lính tht lc hàng ngũ đã gp được di ct ca người sau gn 40 năm bt tin.

http://2.bp.blogspot.com/-LMn7VoHPa24/U1zIjRgCoCI/AAAAAAAArH0/RCvVrewTZOo/s1600/hct.jpg

Phái đoàn tham dự Lễ tưởng niệm.


Nhân nhng ngày cui tháng 4 năm nay, năm 2014, vi s c gng chúng tôi nhng cu quân nhân QLVNCH đã thc hin mt bui l tưởng nim Tư Lnh Nguyn Khoa Nam trước di ct ca người ti Sài Gòn trong không khí trang nghiêm và thân tình. Anh em chúng tôi mc sc phc đi din tt c các binh chng k c binh chng n quân nhân…


Đc bit trong bui tưởng nim có s góp mt ca “người tù thế k” cu Đi úy Nguyn Hu Cu (SQ khóa 4/68 Th Đc) sau 37 năm tù đày va mi được nhà cm quyn CS tr t do vào cui tháng trước, tháng 3 năm 2014. Và đc bit có s góp mt ca “Nhc sĩ đường ph” T Trí Hi vi bn chiêu hn t sĩ
T
ưởng nim Tư lnh Nguyn Khoa Nam (tháng 4/2014)

Kính th
ưa Tư lnh,

Sau g
n 40 năm k t ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi lnh buông súng đu hàng được ban ra thì sáng hôm sau ngày 1 tháng 5, Tư lnh đã gi vng khí tiết "sinh vi tướng, t vi thn" ca mt tướng quân, đã gi trn li tuyên th ca mt quân nhân VNCH "T Quc -- Danh D -- Trách Nhim". Tư lnh đã theo gương người xưa, tướng nếu không gi được thành thì tun tiết theo thành. Tư lnh đã chn mt cái chết hào hùng ch không chu đu hàng nhc nhã.

Vâng "Anh hùng t
, ch khí hùng nào t".

Hôm nay, sau g
n 40 năm tht lc, anh em quân nhân chúng tôi t khp nơi gm các quân binh chng cùng vi thế h hu du và mt s dân, cán, chính đến đây kính cn nghiêng mình dâng hương trước linh ct đ tưởng nh Tư lnh, người anh c ca quân đoàn 4 - quân khu 4. Chúng tôi luôn nh mãi tm gương tư lnh đã sng mt cuc sng gin d, không v con, không xa hoa phù phiếm, không vt cht cao sang. Tư lnh còn là mt Pht t ăn chay, nim pht. Chúng tôi nh mãi Tư lnh là mt người trm lng, ít nói, sng ni tâm, thường xuyên nghin ngm kinh Pht và sách Thánh hin, mt đi sng phúc hu và đo đc ly Nhân, L, Nghĩa, Trí, Tín làm đu. Trong quân đi, Tư lnh là mt v tướng mu mc, mt cp ch huy tài ba li lc nhưng vô cùng khiêm tn, Tư lnh thương yêu tt c quân lính ln thường dân cho nên đã được tt c binh sĩ dưới quyn cũng như đng bào vô cùng kính mến.

Hôm nay t
i đây, chúng tôi xin kính cẩn cúi đu trước linh ct Tư lnh, khn nguyn cầu mong Tư Lnh "sống hiển hách, thác linh thiêng" xin về đây chứng giám phù hộ cho non sông gấm vóc tổ quốc Việt Nam tự do thân yêu của chúng ta sớm được sống trong mt xã hi tôn trng đy đ quyn con người.

Mong r
ng các thế h mai sau sẽ không bao gi còn phi sng dưới bt k hình thc áp bc bt công phi lý nào.

Sài Gòn, nhng ngày cui tháng 4 năm 2014.

HUNH CÔNG THUN

No comments:

Post a Comment