Sunday, December 31, 2017

Picture Of The Year 2017 Nha Kỹ Thuật - Bộ Tổng Tham Mưu - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Hình ảnh cựu Trung Úy Hoàng Như Bá nguyên Trưởng Toán Biệt Kích Lôi Hổ Nha Kỹ Thuật (75 tuổi), quỳ trao Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Bà Quả Phụ Cố Trung Tá Bùi Văn Thiện Nguyên Chỉ Huy Trưởng Đoàn Công Tác 71 và cũng là cựu Trưởng Toán Biệt Kích Strata 111 Xâm Nhập Bắc Việt năm 1967.  
Nghi Lễ Phủ Quốc Kỳ được cử hành trọng thể tại thành phố Abilene (ngoại ô Dallas) Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 11 năm 2017.
Dưới sự chứng kiến của Linh Mục Tuyên Úy QLVNCH.

No comments:

Post a Comment