Sunday, July 17, 2016

Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa / Westminster, California

1 comment:

  1. Vui lòng ghi địa chỉ một cách chi tiết để đồng bào tìm đến xem. Cám ơn !

    ReplyDelete