Sunday, November 18, 2012

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc

 


 

Bà Giáo sư Marie Bashir AC CVO, Đặt Vòng Hoa.

         
 
Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ Tịch CĐNVTD/NSW
Đón tiếp bà Giáo sư Marie Bashir AC CVO, vào hàng ghế danh dự.
Nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm.
Nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm.
 Hàng ghế danh dự.
Ls Võ Trí Dũng Chủ Tịch CĐNVTD/LB/UC phát biểu.
                             Nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm.

Các bà cô nhi qủa ph  Úc phát biểu.

No comments:

Post a Comment