Tuesday, November 10, 2015

Có thêm một Chuẩn tướng Người Mỹ gốc Việt: Đại tá Lapthe C. Flora.

 Đại tá Lapthe C. Flora
Quân lực Hoa Kỳ nói chung và Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Virginia nói riêng,có thêm một Chuẩn tướng Người Mỹ gốc Việt: Đại tá Lapthe C. Flora. Ông là một trong số 64 vị Đại tá được Quốc Hội chấp thuận vào ngày 5 tháng 8, 2015.Đại tá Lapth C. Flora sinh năm 1964 tại Saigon, vượt biên đến Indonesia, và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1979..

Ông nói được tiếng Việt và tiếng Quãng Đông..Sau khi tốt nghiệp Trung học, ông theo học tại Trường Võ Bị của Virginia (VMI - Virginia Military Institute) tại Lexington, Virginia. Ra trường năm 1987, ông phục vụ Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Virginia. Hiên nay ông là Chỉ huy trưởng đơn vị Bowling Green-based 91st Troop / Virginia Army National Guard.


Xin mời xem một số tin tức liên quan đến vị Tướng thứ hai người Mỹ gốc Việt..

1.- Chúc mừng của Class 1987 VMI: 
Lớp này từ ngày ra trường có 5 Tướng...

A *Fifth* Star for ’87!

by LTCOL P on August 19, 2015 in ARMYNATIONAL GUARDVMI

COL (P) Flora ’87 is, I hasten to add, one of my fellow Roanokers, part of the sizable contingent in that class from the Star City and environs. Look him up and read about him, he has a tremendous story.
Also from MSS3’87, a running count of the classes in recent memory with the most stars–
” ’87 is not alone, ” he writes– ” ’79 has 5, ’75 has 5, ’66 has 5, ’65 has 5, and ’51 has 9.”
RAH VIRGINIA MIL! And congrats to COL (P) Flora ’87!

Read more: http://op-for.com/2015/08/a-fifth-star-for-87.html#ixzz3qqMsgNtV

2.- Confirm từ Quốc Hội:

No comments:

Post a Comment