Thursday, October 9, 2014

Hành Trang 40 NămTay trong tay nắm chặt
Mắt trong mắt lệ rơi
Tháng ngày qua rất vội
Tuổi đời mãi chồng chất
Kỹ niệm buồn chơi vơi.

Mủ đỏ cánh dù bay
Áo trận sờn hai vai
Ðôi giày đinh mòn gót
Dù lướt gió tung mây
Lôi Hổ một thời trai.

Mấy dạo công tác dài
Lôi Hổ quay trở lại
Người lính chiến không tên
Âm thầm trong bóng ðêm
Những bóng ma biên giới

Bốn mươi năm gặp lại
Tóc đen đã thay màu
Ôm nhau rồi bật khóc
Tổ quốc ôi Tổ quốc
Mang nặng nổi niềm đau

Cuộc vui nào cũng qua
Chấm dứt ba ngày hội
Niềm vui mãi không vơi
Giữ mãi tình đồng đội
Hành trang của cuộc đời

Phương Lâm Ð.72 Ngôn Nguyễn

No comments:

Post a Comment