Monday, June 11, 2012

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2012.


Xin trân trọng báo tin:

Sau khi quyết định tổ chức "Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6" tại Nam California, Đài SBTN, TT. ASIA, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Hội chúng tôi đã chọn ngày 12 tháng 8 năm 2012.

Học Khu Garden Grove và trường Bolsa Grande đã đồng ý cho mướn địa điểm và chúng tôi đã lo xong thủ tục:
_ Xin giấy phép của thành phố Garden Grove
_ Đăng báo Garden Grove Newspaper
_ Mua insurance
_ Ứng tiền thuê san vận động trường Bolsa Grande
_ Chúng tôi cũng đã đi in vé vào cổng và thiệp mời để kịp thời gian

Một buổi họp sẽ được tổ chức để bàn về phần hành và những công tác kế tiếp sẽ được LHCCS thông báo sau.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và yểm trợ cho chương trình cứu giúp TPB & QP/ VNCH

Hạnh Nhơn

No comments:

Post a Comment