Friday, September 4, 2015

Đại tá Lê Bá Hùng phối hợp thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015.

Căn cứ Hải quân Sattahip, Thái Lan ngày 27 Tháng 8 năm 2015. Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng Hải đội 7 Khu trục hạm Hải quân Hoa Kỳ bắt tay Sĩ quan Hải quân Hoàng Gia Thái Lan trong buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 thường niên lần thứ 21 (photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Chelsy Alamina).

Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng Hải đội 7 Khu trục hạm Phó đề đốc Charlie Williams, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 73 Hải quân Hoa Kỳ vừa phối hợp với Đề đốc Rassadang Teeranret, Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015. Đây là cuộc thao dợt Hải quân song phương thường niên lần thứ 21 giữa Hải quân, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các lực lượng quân sự Hoàng Gia Thái Lan bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại vùng biển lân cận căn cứ Hải quân Sattahip.Thời gian thao dợt Hải quân CARAT diễn ra tám ngày huấn luyện trên bộ và trên biển cho đến ngày 3 tháng 9 năm 2015, chương trình huấn luyện được Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng Gia Thái Lan thiết kế để giải quyết sự quan tâm chia sẻ về an ninh hàng hải, xây dựng các mối quan hệ, khả năng hợp tác và tăng cường các lực lượng tham gia.
Hơn 1000 quân nhân Hoa Kỳ được phái đến tham dự thao dợt CARAT Thailand 2015 cùng với quân nhân các lực lượng quân sự Hoàng gia Thái Lan. Chương trình thao dợt bao gồm thực tập hành quân thủy bộ, thao dợt các chiến hạm trên biển, tuần tiểu và thám sát hoạt động hàng hải, tuần tiểu trên sông rạch, lặn cứu vớt dưới biển, công tác dân sự vụ, và ban nhạc của Đệ thất hạm đội trình diễn cho công chúng.

CARAT Thái Lan năm nay tập trung huấn luyện an ninh hàng hảichú trọng tăng cường cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ thiên tai, tìm kiếm và cứu nạn trên biển, cùng với các hoạt động trong công tác dân sự vụ.

Các lực lượng Hoa Kỳ tham dự thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 gồm có Chiến hạm yểm trợ thủy bộ
USS Germantown (LSD 42), 1 Phi cơ tuần thám duyên hải P-3C Orion, Tiểu đoàn 5 Công binh Hải quân, Toán 5 ngưới nhái tháo gở chất nổ Lưu động, Liên đoàn 1 tuần giang, Toán 5 ngưới nhái trục vớt, và một số quân nhân biệt phái thuộc Lữ đoàn 3 Thùy quân lục chiến.

Phó đề đốc Charlie Williams, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 73 cho biết: " Thao dợt Hải quân CARAT Thái Lan được tiếp tục là một địa điểm tuyệt vời để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực. Hai mươi mốt năm CARAT mang tính phức tạp và tinh tế cho chương trình huấn luyện này, cho phép lực lượng hải quân của chúng tôi điều chỉnh chiến thuật và tăng cường sự sẵn sàng để đáp ứng những thách thức đang diễn ra trên biển".


Đại tá Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng Hải đội 7 Khu trục hạm cho biết: "CARAT 2015 cho phép các lực lượng của chúng tôi tiếp tục tăng cường khả năng hợp tác và chia sẻ ưu tiên an ninh hàng hải. Cuộc tập trận chứng minh cam kết của chúng tôi hợp tác trong khu vực sự ổn định an ninh trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương".
Sau hơn hai thập niên kết hợp huấn luyện CARAT hàng năm giữa Hoa Kỳ và các lực lượng quân sự Hoàng Gia Thái Lan, chương trình huấn luyện đã phản ánh sự trưởng thành hợp tác quốc phòng trong khu vực giữa hai nước.

CARAT là cuộc thao dợt Hải quân song phương thường niên phối hợp
sẳn sàng huấn luyện trên biển giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân 9 quốc gia thành viên Bangladesh, Brunei, Cam Bốt, Indonesia, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan và Timor-Leste.Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay Đề đốc Rassadang Teeranret sau phát biểu nhận xét của họ của họ tại buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 thường niên lần thứ 21 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay chào đón các Sĩ quan Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhập hạm Chiến hạm yểm trợ thủy bộ USS Germantown LSD 42 tại căn cứ Hải quân Sattahip trong chương trình thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).
Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay chào đón các Sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan tại buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).
Trần Anh tổng hợp.

No comments:

Post a Comment