Thursday, February 6, 2020

Valentine trong di sản chiến tranh

Nhng con người Vit Nam trong chiến tranh đã gi thông đip Valentine yêu thương cho nhau bng c mng sng, bng c cuc đi tù ti. Cách gi đã nhim màu mà li thương yêu chân thành còn mu nhim hơn biết bao nhiêu. Ðó là chuyn nhng lá thư tình Valentine ca quá kh.
Giao Chỉ, San Jose. Tài liệu từ Việt Museum, San Jose Kelly Park
Qu thc Hip Chng Quc là đt nước Phú quý sinh l nghĩa. Tháng Hai hàng năm là tháng ca Tình yêu, bày t tm lòng ca con người vi con người. Tháng Hai, nhà văn gi là tháng Tình yêu thăng hoa, tháng làm đp li lòng thương yêu đã tàn li, làm mi li mi tơ duyên đã phai màu.
Bây gi nhp gia tùy tc, người Vit Nam ti M cũng Happy Valentine, và nhà viết bình lun cũng phi có đ tài v ngày tháng ca tình yêu.
Trên một ngọn đồi chiến trường Kontum. 
Ảnh chụp ngày 25.03.1974 (AP Photo/Nick Ut)
Ti sao li có Valentine vào tháng Hai mi năm. Nhiu câu chuyn lch s rt mơ h truyn tng t c ngàn năm pha trn gia ngun gc tôn giáo và xã hi. Sau cùng hu hết các nước Tây phương và M châu đu mng l hi Valentine. Mi nhau ba tic. Tng hoa, trao thip viết li yêu thương và giá tr nht là nhng lá thư, nhng li bày t bng ch viết gi cho nhau.
Trong nhiu chuyn Valentine t xa xưa, người ta có ghi li mt huyn thoi cm đng. Có chàng trai tr tù đã đem lòng yêu thương cô con gái ca viên chúa ngc. Anh chàng tên là Valentine đã t viết ra mt tm thip đu tiên cho chính mình và ghi hàng ch FROM YOUR VALENTINE. Thành ng này vn còn dùng trên các thip in bán ra hàng triu tm mi năm. Trong tm thip còn có bc thư gi người yêu thm kín mà người t tù đ li sau khi chết.
Ðó là năm 269 trước khi Thiên Chúa ra đi. T đó lá thư tình bt dit ca người tù Valentine m đường cho li by t tình yêu vĩnh cu tháng Hai, ca mùa l hi Valentine.
Ði vi quý v, câu chuyn đã gi ra được nhng k nim gì?
Trong thế gii v cuc sng ca chúng ta, mi người mt cnh, mi người mang mt mng đi khác bit. Nhng cánh thip hng, nhng lá thư tình thi hc sinh, nhng bài ca tình thơ ca lính. Bài Phượng Hng tuyt tác thi sĩ đã viết v cu hc trò có lá thư Valentine ngp ngng đem ti li đem v. Ri nhng cu bé ln lên gia thi binh la. Thư chiến trường đy vơi nước mt kéo dài 20 năm vi nhng ngày hnh phúc qun khăn tang. Sau cùng, oan nghit nht là thư t tri tù ci to tràn đy cay đng trong nhng k nim va đau thương va huy hoàng ca mt thi đã qua.
Ðó là câu chuyn Valentine trong di sn chiến tranh.
V câu chuyn nhng cánh thư Valentine ca chiến trường Vit Nam thì Asia đã có cm hng làm ra mt tác phm DVD phát hành năm trước.
Tuy nhiên, nhng câu chuyn mà chúng tôi k ra sau đây s không bao gi còn có dp gii thiu vi bà con Vit Nam.
Cách đây đã lâu vào ngày 6 tháng Hai năm 2005, mt cô gái Sài Gòn tên là Hoàng Hoa ph biến cho người Vit hi ngoi qua din đàn Th Ðc mt tài liu làm người đc vô cùng xúc đng. Ðó là lá thư tình cm 20 trang viết tay ca chun úy Trn Văn Quý.
Lá th
ư ca anh sĩ quan tr tui t chiến trường Kontum chưa h có na mi tình đu viết cho cha m và cho người ch gái ti Sài Gòn. Thư chưa bao gi được gi đi vì người ta ch tìm được trong túi quân phc ca t sĩ chết đúng vào ngày 6 tháng Hai năm 1974.
Cô em gái nh ca gia đình đã ct gi k vt sut bao năm đ ph biến vào tháng hai đy tình cm.
Tuy nhiên phi là người trong quân ngũ mi thc s rung đng vì nhng li ghi li trong lá thư hi ký chiến trường ca mt chàng trai tr đi tr n binh đao. Chun úy Quý ra trường Th Ðc vào tháng 10 năm 1973, đã chn đơn v v tiu khu Kontum
Ngày 11 tháng 11 năm 1973, được giao chc v Trung đi trưởng trung đi 3 đi đi 2 thuc tiu đoàn Ða phương Quân Kontum, đóng bên b sông Ðap La.
Ch va nhn đơn v 3 gi đng h thì đơn v gii tán, quân s chuyn qua đơn v khác và anh chàng chun úy Th Ðc còn ngơ ngác vi đu óc hc trò đã tr thành sĩ quan thng s đi theo tiu đoàn hành quân, nhưng không có mt người lính trong tay. Và cuc đi binh nghip bt đu vi nhng din tiến đau thương cười ra nước mt.
Tuy là sĩ quan nhưng giấy tờ chậm trễ vn còn lãnh lương trung sĩ theo quy chế sinh viên. Ðược chia go nhưng không có thc phm. Chun úy Quý hết sc nhn ni, lóc chóc vác súng theo đơn v như mt tân binh thng s. T quan đến lính, chng ai quan tâm. Chưa h có kinh nghim nên cũng không chun b quân trang đi tác chiến trong rng. Nhng li anh viết trong thư rt chng mc và bình thn. Anh k chuyn xy ra hàng ngày không h có mt li than van. Anh không viết mt ch tuyên truyn n ào gia ta và đch. Hết sc t tn và đơn gin, anh sĩ quan tr viết v nhng ngày tháng đu đi quân ngũ đ gi cho chính mình, gi cho cha m và anh ch. Tác gi không bao gi nghĩ rng câu chuyn k ra s được chúng ta đc li hơn 30 năm sau. Tp bút ký dưới hình thc thư nhà tràn đy yêu thương mà ngày nay chúng ta có th gi là Valentine ca tình người.
Ðnh mnh đã đưa nhng người trai xa l đến sng bên nhau và cùng chết bên nhau trong mt đơn v rt tm thường min núi rng xa thm gi là Tân Cnh, Kontum. H không phi là thiên thn Mũ Ð hay cp bin Mũ Xanh. Tuyt đi không có mt chút gì là lãng mn oai hùng.
T tháng 10 năm 1973, mt trn Kontum đã được gii ta. Khói la trn mùa Hè đ la 72 đã tm thi lng du. Các đơn v tng tr b đã rút v. Ch còn li đa phương quân cp chi khu ngày đêm chng li quân du kích và cng sn đa phương.
Sau mt thi gian đeo lon chun úy mà sng như binh nhì, anh s quan Th Ðc nhn được lính đ đóng vai trung đi trưởng. Trung đi ca anh sau cùng có được 8 lính, trong đó có 2 lính thượng và 6 lính lao công đào binh va được th t quân lao Gò Vp. Mt ông trung sĩ già làm trung đi phó.
Ðó là hoàn cnh ca anh sĩ quan Sài gòn 20 tui chưa h ra trn, s cm trung đi 10 người đ chiến đu tuyến đu Kontum, chn đường Nam tiến ca binh đoàn cng sn.
Chun úy Quý t cnh phi chiến đu vi núi rng, đèo cao dc thm và đói khát giá lnh. T đnh đi 945 thước cao, anh lính hc trò ch huy lính đào binh ngó v thành ph Kontum mà nh Sài gòn. Nơi chân tri xa thm có cha m, bn bè và các cô gái hu phương anh chưa h t tình.
Xin đc mt đon trong lá thư ca chun úy Trn văn Quý “ … trên đnh đi 949 m nhìn v thành ph Kontum con thy nh nhà làm sao y. đây mi ngày ch viết mt trang va làm nht ký va làm thư, và cũng là lúc đang suy tư v gia đình. Bây gi ch có cách ch ngày v dưỡng quân mi b thư được. Chc sau gn mt tháng tri bt tin nhà cũng trông thư con lm. Nhưng vì chiến cuc con cũng chng biết làm sao hơn, nếu thư liên lc thường xuyên không được, thì sau ngày hành quân con s gi v nhà mt lá thư dài thế này đ bù li nhng ngày gi thư l t”…
Cho đến cui năm 1973, trung đi 10 người ca chun úy Quý chm súng ln đu tiên li là mt trn đánh ngn ngi và đau thương hết sc. Ði đi cho lnh chia trung đi làm hai, mt na tung quân ra tin thám và mt na gi v trí. Gia rng già núi đi cây ci chng cht, ông trung sĩ phó nm c th vi 3 anh lính ba gai. Cu chun úy vi 5 anh lính du côn và lính thượng đi m đường. Bng nhiên có tiếng súng m ì phía trước, mt anh lính ca trung đi trúng đn b thương. Chun úy Quý đng xng như mơ ng. Anh lính thượng đeo máy lao vào bi rm. Tay lính xut thân t quân lao Gò Vp la lên, thiếu úy nm xung. Ri cht nghe xa xa có tiếng ca trung sĩ trung đi phó “Chết ri, bn nhm lính ca ta ri” Chun úy Quý dn lính đi mt vòng ri li v ch cũ nên quân ta tưởng chm đch ri bn nhm. Bút ký k li chân tht không h che du và cường điu. Ðây là nhng tài liu chính xác nht ca chiến trường.
Cho đến trn sau cùng, theo li thut ca cô em gái ghi li như sau:
“Name: Hoang Hoa. City: Saigon , Viet Nam / Sent: Sun. February 06/2005/21:02
Anh tôi là c
u sinh viên trường s quan tr b Th Ðc. Anh đã hy sinh ti Kontum ngày 6 tháng 2 năm 1974. K vt còn li tm th bài, vài tm hình và mt bc thư dài chưa kp gi, vì sut thi gian hành quân không th gi thư v nhà được, k c kỳ tiếp tế vì máy bay có đáp xung được đâu mà chuyn thư.
Bc thư đó đã được tìm thy trong túi áo ca anh. Chiến hu cùng đơn v k rng quanh xác anh nm vương vãi nhiu đôi dép râu. Tay anh còn nm cht lu đn. Mt viên đn xuyên đùi, nhưng viên xuyên s đã cướp đi mng sng ca anh khi tui đi chưa đy 21. Sui Non Nước và đi Tân Cnh đã ghi li du chân sau cùng ca c Thiếu Úy Trn Văn Quý.
Anh tôi đã hy sinh cho non sông, xng đáng là trai nước Vit hào hùng, đem m hôi pha máu hng viết thành s xanh. Xin cho tôi gi hình nh và bc thư lên trang web Th Ðc hi ngoi đ linh hn anh được m áp bên bn bè chiến hu.”
Như vy chun úy Trn Văn Quý sau khi chết đã được truy thăng c thiếu úy. Gia đình được lãnh lương chun úy sut 4 tháng t khi ra trường đến khi t trn, và thêm tin t tut bng 12 tháng lương cp thiếu úy. T khi ri b gia đình Saigon và quân trường Th Ðc ra đi, anh Quý c mong ước và ha hn nhưng chưa h gi được 1 đng bc tin lương cho cha m mua quà như đã viết trong thư. Và lá thư Valentine ca tình thương gia đình ch được trao v cho thân nhân vào tháng 2 năm 1974 cùng vi di hài t sĩ khi anh đã chết sau hai ln n súng. Trn đu tiên đánh nhm quân ta. Trn th hai mi thc s chm đch ti chiến trường. Ðó là trn cui cùng gói trn tình thương trong tm thip Valentine th nht. Lá thư Valentine bi thm t chiến trường năm 1974.
***************************************
Bây gi xin k đến chuyn nhng lá thư Valentine có hu ca Happy Ending.
T hơn 20 năm nay chúng ta vn nghe nói v chuyn tù ci to nhn thư nhà và gi thư đi t nhng min thượng du Bc Vit. Nhng lá thư Valentine hết sc cay đng đó bây gi đâu. Ai là người nhn và ai là người gi.
Thêm vào đó, khi tù được gii lao t nơi này đến nơi khác, mi khi chuyn tri các anh ném nhng lá thư xung bên đường, rơi vào đám dân và hy vng có người nht được gi v cho gia đình. Khi chuyn tri t Bc vào Nam đi ngang qua vùng Saigon , tù ci to đã ném xung cho dân nhng lá thư hy vng. Ai là người nht được. Ai người tìm đến nhà trao li. Ngày nay ai còn lưu gi được nhng lá thư như thế.
Cui năm 2008 tôi đã có may mn gp được mt người con ca cu tù ci to đem đến món quà vô giá dành cho vin bo tàng. Nhng lá thư t tri tù min Bc gi v cho gia đình trong Nam, nhng lá thư t Sai Gon gi vào tri tù Yên Bái. Và mt lá thư ném xung đường đ nh người dân min Nam vô danh đã đem đến nhà và bây gi còn lưu li. Ðó là nhng di vt Valentine huyn diu nht ca cuc đi và chúng ta không th có k vt nào so sánh đươc.
Ông bn chiến binh cu tù ci to đã gp và xếp nhng lá thư hết sc cn thn dành cho chúng tôi gi làm di sn tình yêu trong chiến tranh. Nhng hàng ch rt nh trên t giy xám như bu tri ca chế đ tù đày.
Li l thương yêu ca chng ca cha gi v nhn nh v con. Viết sao cho gia đình hiu được nhng n ý dưới hàng ch thân yêu.
Thư con trai 16 tui ln lên trong chế đ cng sn mang lý lch ngy quân đã ha vi người cha tù ti s thay cha lo cho tương lai gia đình.
Thư rơi b trên đường được sn xut rt nhiu vi ghi chú rõ ràng dành cho tm lòng vô danh nht được s đem giao ti nhà. Mt trong nhng thông đip tình yêu huyn diu đến tay người nhn.
Tt c nhng k vt chúng tôi nhn được do trung tá tù ci to gi đến gm có chiếc áo tù rách vá nhiu ch gp li hết sc cn thn. Chiếc áo đã sng vi người tù Vương Ðình Viên Hng trên 30 năm. Kèm theo là 7 lá thư trao đi trong gia đình có c lá thư do ân nhân nht được trao v đa ch ti Sàigon. Có lá thư đa con trai ca ông, 16 tui, Vương Bá Quc Hùng viết cho cha t Phú Nhun ngày 6 tháng 3 năm 1981 vi gói quà đu tiên. Thư gi cho K 9 HT:AH.118-NT.
Cháu báo tin mt vài thân nhân nhà ta đã di chuyn v Hà Ni, đến nơi bình yên, con cũng mun đi nhưng chưa có điu kin. Ðc thư biết ngay là báo cáo vượt biên thành công. Ðc bit li có 2 si giây dù Vit Cng đã dùng đ trói anh bn tù Lê Ðc Thnh khi x bn ti Long Giao 1976. Hai si giây này đã được ông Viên Hng đem theo sut nhng năm ci to t Nam ra Bc và tr v. Tài liu này s được lưu gi dưới tiêu đ Valentine t Yên Bái đến Sàigòn
Nhng con người Vit Nam trong chiến tranh đã gi thông đip Valentine yêu thương cho nhau bng c mng sng, bng c cuc đi tù ti. Cách gi đã nhim màu mà li thương yêu chân thành còn mu nhim hơn biết bao nhiêu. Ðó là chuyn nhng lá thư tình Valentine ca quá kh.
Còn chúng ta đây, bây gi, trong mùa Valentine x s ca thiên đường M quc. Xin hãy viết cho nhau nhng thông đip đp đ mt ln. Ð khi ph lòng con người sáng to m đường viết thip tình thương như anh chàng t tù tên Valentine hơn hai ngàn năm trước. Như thiếu úy Th Ðc Trn Văn Quý 40 năm xưa trong rng núi Kontum và như người tù lao ci Vương Ðình Viên Hng viết t tri tù Yên Bái trong nhng năm đu thp niên 80.
Hãy viết li yêu thương ngay t San Jose, California cho nhng người ngi bên cnh ta. Mt ln. Và xin đng gi thông báo cho tôi nhng li mng chi qua li gia anh em làm hư hng c ch nghĩa t tiên ông bà đ li t ngàn xưa.
Hôm nay, nhân ngày Valentine vi ý nghĩa rng hơn tình yêu đôi la, nhân danh tình thương ca con người vi con người, tác gi xin gi hoa hng cho cháu Trn Hoàng Hoa, em gái ca c thiếu úy Th Ðc Trn Văn Quý, hin còn Sàigòn. Xin gi hoa hng cho người tù ci to Vương Ðình Viên Hng Virginia và xin gi hoa hng cho cháu Vương Bá Quc Hùng San Jose . Cu bé 16 tui ngày xưa Phú Nhun, cũng mun đi nhưng không có điu kin. Phi ch đến khi b v mi có vé HO bơi thuyn đến bến t do.
Giao Chỉ San Jose Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc 

No comments:

Post a Comment