Saturday, November 28, 2015

Phi đoàn 219 được ân thưởng huy chương Tổng thống Hoa Kỳ/Presidential Unit Citation (bản tu chính của phòng thăng thưởng Bộ lục quân Hoa Kỳ ngày 17 tháng 9 năm 2012).
No comments:

Post a Comment