Saturday, September 21, 2013

TPBVNCHTHƯƠNG PH BINH VNCH
                                =================================================
Chiến tranh đã đ li biết bao đau thương tang tóc trên Quê hương thân yêu ca chúng ta,mà người ”THƯƠNG PH BINH VNCH” phi gánh chu nhiu nht,hu hết h là nhng người lính cp bc thp hèn nhưng luôn tuyến đu la đn.Mt phn thân th ca h đã đ li chiến trường.Biết bao chiến công hin hách ca cp ch huy phi nh vào s hy sinh đ đn ca các anh thương binh?Ngày 30-4-75 c mt đo binh hùng hu b bc t phi tan rã khi cuc chiến chưa tàn,loài “qu đ “hin hình xua đui các anh khi giường bnh ôm vết thương đang còn r máu,t c vô thân,người thân không dám nhn vì s v lây,các anh phi lê thân tàn phế khp đu đường xó ch.Gn trn mt đi người các anh thương binh ca chúng ta phi sng kiếp đa đày luôn b phân bit đi x, trù dp ca bn CNG SN phi nhân.
  Chúng ta may mn đến được bến b t do,đi sng tm yên n nơi x người,my ai còn thương tưởng đến nhng người lính,nhng người đ t năm xưa đã hết lòng phc tùng và cùng th sng chết bên nhau ngoài chiến trn?Là mt người lính,nht là mt cp ch huy,hn chúng ta không quên tình “huynh đ chi binh”,chúng ta không đáp ng được cho h nhng gì cao xa hơn ch cu xin thường xuyên góp phn tr giúp nhng món quà mng xuân cui năm an i phn nào trong tinh thn “lá lành đùm lá rách”.Gn c mt đi khn khó trong mt x hi băng hoi đy bt công,mong ch ca TPB chúng ta không hn món quà vt cht mà còn mong ch mt tinh thn hào hùng bt khut ca người quân nhân.H sơ TPB Tng hi CTNCT chúng tôi còn lưu gi khá nhiu,mi h sơ là mt thm cnh đau lòng,hng năm chúng tôi đu c gng t chc gây quĩ tr giúp làm quà đón xuân ng hu to nim tin yêu nho nh cui đi .Năm nay Tng Hi Cu Tù Nhân Chính Tr chúng tôi có t chc đêm văn ngh gây quĩ “ NH NGƯỜI THƯƠNG BINH “ ti nhà hang MAXIM’S:310 Terrace Dr,Richardson,TX:75081 lúc 6g30 ti th by 5-10-2013.Kính mi quý v hưởng ng
     CTNCT PHAN-văn-PHÚC 

No comments:

Post a Comment