Tuesday, December 4, 2018

Phân Ưu NQN Sơn Thị Cương


NAM Mô TIP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Cựu NQN SƠN THỊ CƯƠNG trước 1975, phục vụ tại Tiểu khu Vĩnh Bình, hiện cư ngụ tại Thành Phố San Jose Bắc CA. Thuộc Hội NQN San Jose.
Vừa tạ thế ngày 01 tháng 12 năm 2018, lúc 6:30pm
Hưởng Thọ 75 tuổi
Toàn thể Nữ Quân Nhân VNCH Hải Ngoại, xin chia buồn cùng Tang quyến, Nguyện cầu Hương Linh cựu NQN Sơn Thị Cương sớm được bình an, thanh thản nơi cõi Phật
            NQN Trần Thị Huy Lễ THT/NQN/VNCH/HN và các chị em NQN/QLVNCH
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

No comments:

Post a Comment