Saturday, April 13, 2019

Elizabeth Phạm; Người con gái VN độc nhất vô nhị lái phản lực dội bom F18 đã được thăng chức Trung Tá. Lễ gắn lon được cử hành trên Chiến Hạm Midway, đang đậu tại bến cảng San Diego vao buổi sáng ngày Thứ Bảy 13 tháng 4 , 2019 từ 10AM Promotion Ceremony of Elizabeth Pham United States Marine Corps

No comments:

Post a Comment