Wednesday, October 31, 2018

KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BINH CHỦNG LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT VIỆT NAM (1/11/1957-1/11/2018)

Vào đầu năm 1957, sau khi nghe các phụ tá tại Phủ Tổng Thống thuyết trình về một lực lượng đa năng, đa hiệu, có thể thực thi mọi nhiệm vụ quan trọng, dù ở trong mọi trường hợp khó khăn, nguy hiểm, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã quyết định thành lập Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam.
LLĐB/VN và LLĐB/Hoa Kỳ đã cùng nhau cộng tác hoạt động bằng một phương thức chiến đấu khác với các binh chủng bạn: Chiến thuật phản du kích. Đối với một kẻ thù có sở trường và kinh nghiệm về du kích chiến như cộng quân, muốn chiến thắng chúng, chúng ta cần phải có một đạo quân có khả năng tác chiến thích ứng với mọi hoàn cảnh chiến trường mới mong bẻ gẫy được ý đồ của địch, đạo quân đó chính là Lực Lượng Đặc Biệt. Và đó cũng là nguyên nhân sự hình thành Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt.
Ra đời từ năm 1957, trong bốn năm khởi đầu từ ngày thành lập, LLĐB dồn tất cả nổ lực vào việc huấn luyện và thực tập hành quân, trên tinh thần du kích chiến và đến cuối năm 1960, LLĐB/VN đã bắt đầu bước sang giai đoạn chiến đấu thực sự kể từ tháng 12/1960 khi những cánh dù đầu tiên của các chiến sĩ LLĐB trong đêm tối đã đổ xuống vùng Bình Hưng, Cà Mâu...
Đầu năm 1961, giai đoạn chiến đấu của LLĐB/VN đã được gia tăng mức độ với các nhiệm vụ đặc biệt. Trong những đêm giá buốt trong khoảng thời gian trên, những cánh dù các chiến sĩ LLĐB đã âm thầm đáp xuống khắp lãnh thổ Việt Nam và vùng biên Thuỳ của các chương trình Lôi-Vũ và Thái Bình Dương.
Binh chủng LLĐB thuộc Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống. Sau cải danh Sở Khai Thác Địa Hình (về phương diện chỉ huy và sử dụng lực lượng). Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống trong thời gian đó có 3 thành phần:
* Sở Bắc (sau 1963 biến cải thành Nha Kỹ Thuật) đặc trách công tác tình báo chiến lược ngoài quốc gia.
* Sở Nam (sau 1963 biến cải thành Sở Liên Lạc-Lôi Hổ) đặc trách công tác tình báo nội địa, chống nội tuyến và các âm mưu phá hoại khác.
* Lực Lượng Đặc Biệt thành phần cơ động, phản ứng cấp thời những tin tức tình báo do Sở Bắc, Sở Nam cung cấp. Phần khác, LLĐB đơn phương thực thi những nhiệm vụ quan trọng, do thượng cấp chỉ định cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia.
Cũng cần nói thêm, trong tiến trình thành lập LLĐB, ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã chuyển gửi đến LLĐB bản dự thảo viết tay do ông viết về kế hoạch: Tổ Chức, Sử Dụng các đơn vị mà ông gọi là: Biệt Kích Cách Biệt”. Tuy là bản dự thảo, nhưng ông cố vấn đã đề ra các phương thức thực hiện hoàn chỉnh để cho các cán bộ LLĐB, theo đó làm kim chỉ nam cho mọi phương án áp dụng tổ chức, sử dụng các đơn vị “Biệt Kích Cách Biệt” là những đơn vị hoạt động sâu trong vùng địch hoặc trong hậu phương địch. Xa cách sự yểm trợ của quân bạn. Đặc biệt ngăn cách với dân chúng. Trong những trường hợp khó khăn, có thể phải tự mưu sinh một thời gian cần thiết.
Lực Lượng Đặc Biệt là phải đánh địch hoặc chặn đứng mọi sự di chuyển quân và đồ tiếp liệu của địch từ ngoài lãnh thổ quốc gia. Có nghĩa không để cho địch xâm nhập vô nhà rồi mới đánh. Binh chủng LLĐB được đảm trách nhiệm vụ lớn lao đó.
LLĐB là đơn vị đầu tiên đã tiến hành hai cuộc Trắc nghiệm phương tiện chiến tranh áp dụng cho chiến trường VN. Cuộc Trắc nghiệm thứ nhất là tổ chức hành quân trực thăng vận vào mật khu Đổ Xá Quảng Ngãi của vc.
Cuộc Trắc nghiệm thứ hai, đánh giá sức công phá của các loại bom do oanh tạc cơ B-52 thả xuống các mật khu của vc.
LLĐB đã thực thi nhiều nhiệm vụ quan trọng trên phương diện chiến thuật, chiến lược cũng như Trắc nghiệm các phương tiện tối tân chống chiến tranh du kích ở Việt Nam, lãnh thổ Hoàng gia Lào, Cambodia.
* 3 câu phương châm của LLĐB:
Bất cứ nơi nào cũng có mặt
Bất cứ hiểm nguy nào cũng vượt qua
Bất cứ khó khăn nào cũng khắc phục.
Người chiến sĩ LLĐB hẳn đã tự chuẩn bị cho mình một ý chí chiến đấu mãnh liệt, cùng sự hy sinh vô bờ bến để họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ giải phóng cho đồng bào thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù cộng sản.

No comments:

Post a Comment