Sunday, June 9, 2019

Phát biểu của Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn năm 2016

3
 US Navy Captain Huan Nguyen, soon to be confirmed as the first Vietnamese-American Rear Admiral, in a stunning announcement in Hawaii revealed that he is the surviving son of Colonel Tuan Nguyen whose family was murdered during Tet Mau Than in 1968. His family's murderer Bay Lop was later executed by General Loan Nguyen. This incident was captured in the iconic photo by Pulitzer-prize winning photographer Eddie Adam, who later apologized that his picture was only half-true. Hải Quân Đại Tá Nguyễn Từ Huấn: 'Tôi là con trai sống sót duy nhất của cố Đại Tá Nguyễn Tuấn' Hải Quân Đại Tá Nguyễn Từ Huấn, sĩ quan trừ bị hải quân gốc Việt, có tên trong danh sách đề nghị thăng cấp Phó Đề Đốc (Rear Admiral) của Hải Quân Hoa Kỳ. Ông đã có bài phát biểu trước một cử tọa Việt-Mỹ tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ vào năm 2016. Ông cho biết ông là con trai duy nhất còn sống sót của Đại Tá Thiết Giáp Nguyễn Tuấn, người cùng gia đình 7 người khác đã bị Việt Cộng Bảy Lốp giết vào mùng hai Tết Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn.

No comments:

Post a Comment