Friday, June 24, 2016

Đại tá TQLC Hoa Kỳ gốc Việt William H. Seely III được đề cử thăng cấp Chuẩn tướng

 Hình Đại tá William H. Seely III, chỉ huy trưởng trường tình báo TQLC Hoa Kỳ năm 2013 (USMC photo).

Theo nguồn tin từ các bản thông báo của Bộ quốc phòng (U.S. Department of Defense) và Quốc hội Hoa Kỳ (CONGRESS.GOV). Đại tá Thủy quân lục chiến William H. Seely III đã được vinh dự đề nghị thăng cấp Chuẩn tướng.
Đại tá William H. Seely III được Tổng thống đề cử thăng cấp Chuẩn tướng vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, hồ sơ được chuyển đến Quốc hội và đã được Thượng viện chấp thuận vào ngày 26 tháng 5 năm 2016. Ông là một trong mười Đại tá TQLC được Tổng thống đề cử thăng cấp Chuẩn tướng năm 2015-2016.

Đại tá William H, Seely III là người Mỹ gốc Việt, mang họ và tên Mỹ, sinh tại Sàigòn. Ông được thăng cấp Thiếu tá năm 2000, Trung tá năm 2006 và Đại tá năm 2010. Ông đã từng giữ những chức vụ chi huy quan trọng như: Trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 viễn thám, Sư đoàn 3 TQLC; Đại tá chỉ huy trưởng trường tình báo TQLC; và hiện nay đang là Đại tá tham mưu trường, Bộ tư lệnh an ninh không gian mạng TQLC Hoa Kỳ (U.S. Marine Corps Forces Cyberspace) và là Đại tá trưởng phòng 2 (tình báo) thuộc Bộ tư lệnh các lực lượng hỗn hợp bộ chiến tại Irag (J-2 Combined Joint Forces Land Component Command-Iraq).

https://i2.wp.com/bloximages.chicago2.vip.townnews.com/militarynews.com/content/tncms/assets/v3/editorial/6/f4/6f47f71a-5484-52be-906b-12b4df002c5a/51e80dc139bcf.image.jpg
Hình Đại tá William H, Seely III trao quân kỳ lại cho Dave W Burton, trong buổi lễ bàn chức vụ chỉ huy trưởng trường tình báo TQLC vào tháng 7 năm 2013 (USMC photo).


https://i0.wp.com/bloximages.chicago2.vip.townnews.com/militarynews.com/content/tncms/assets/v3/editorial/5/8c/58caebcb-3853-53ba-931b-dbcaf7cc9f05/51e80ea74c34d.image.jpg
Hình Phu nhân Đại tá  William H. Seely III nhận hoa trong buổi lễ bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng trường tình báo TQLC vào tháng 7 năm 2013 (USMC photo).

Đại tá William H. Seely III đã lập gia đình có vợ và 2 con nhỏ, một trai và một gái.

Đại tá William H. Seely III sẽ được chính thức thăng cấp Chuẩn tướng trong thời gian sắp tới. Ông là vi tướng Hoa Kỳ gốc Việt thứ ba sau Chuẩn tướng lục quân Lương Xuân Việt và Chuẩn tướng Châu Lập Thể Flora.

Trần Anh tổng hợp.Colonel William H. Seely III, USMC, 
Saigon born, was nominated for Brigadier General.
 http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/671680/general-officer-announcements
 General-officer-abbouncements

No comments:

Post a Comment