Sunday, December 20, 2015

Thiệp Giáng Sinh xưa

1 comment:

  1. Còn thiếu những thiệp gởi = Viễn ấn () thời còn QĐ Đồng minh tham chiến.
    Nó gởi trên tập jấy 7 màu (hình như trang đầu màu trắng lót bên zuới là tờ jấy than cho mổi màu).Có lẽ bây jờ chẳng còn có nữa,vì nguyên tắc làm việc: 3 tháng thiêu hũy nhửng
    jấy tờ 0 wan trọng, 06-12 tháng cho wan trọng. Còn Top Secret thì 0.
    (sẽ gởi mẫu)

    ReplyDelete