Wednesday, April 8, 2015

Cờ Vàng 30-4-1975

 Cờ Vàng được cắt nhỏ và giữ làm kỹ niệm
(Prop of Lý Tòng Tân con trai Tướng Lý Tòng Bá)

Quân Nhân Hải Quân và các Quân Binh Chủng QLVNCH làm lễ chào quốc kỳ VNCH lần cuối trước khi kéo cờ Hoa Kỳ thay thế cho cờ Vàng tại ngoài khơi Subic Bay Philippine đầu tháng 5 năm 1975

No comments:

Post a Comment