Sunday, December 31, 2017

Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời - Chương Trình Tri Ân TPB-VNCH
BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI
Khói lửa chiến tranh không còn nữa, nhưng khói lửa của khổ đau vẫn không ngừng phủ chụp xuống thân phận của người Thương Phế Binh già Việt Nam Cộng Hòa ở lại trên đất nước này cho đến ngày hôm nay.
Họ đã già vì bởi 42 năm qua rồi, thời gian không tha ai cả. Thế nhưng dù thế nào, họ vẫn phải đi nốt cuộc đời, dù không còn chân để đi, dù không còn mắt để thấy…
Chương trình Bên nhau đi nốt cuộc đời, Xuân 2018 có sự tham gia của khoảng 6.000 ông bà.
Trong sáu ngày tổ chức chương trình, từ 26 đến 30 tháng 12 năm 2017, đã đón 4.000 ông, bà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Còn khoảng 2.000 ông, bà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa khác vì đường đi cách trở, sẽ được các tình nguyện viên của Phòng Công lý và Hòa bình đến nhà trao tận tay quà mừng Xuân 2018.
Xuân 2018 lại về, xin mời gọi những cuộc tình của những người yêu lính và nhắc nhớ bên nhau, giúp nhau đi nốt cuộc đời. Xin được mời gọi cộng đồng cùng chung tay cho chương trình Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa năm 2018.
 SBTN Video Phần 2

No comments:

Post a Comment