Monday, January 6, 2014

Happy New Year 2014 / Countdown Hội Ái Hữu Không Quân Trung California U.S.A.

 Anh Bằng 253, Anh Chị Sáu 227, Anh Chị Đặng Quỳnh 219, 
Anh Lý Hạnh 219, Anh Chị Trần Đường 110

 Nghi Lễ Chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ

 Cựu Tư Lệnh KQ, và Cựu Đại Tá Phùng Văn Chiêu

 KQ Trần Quang

 KB Lý Hạnh và anh chị KB Đặng Quỳnh

Cho nhau nụ cười

6 chàng độc thân

 Anh Chị KB Phạm Văn Thận, Thần Tượng Tôn Thất Kim và 
KQ Trần Đường

 Happy New Year 2014

   Cựu TL KQ, Đại Tá Chiêu và KB Lý Hạnh
 
Happy New Year

Phu Nhân KQ

  Hot Hot

KQ Trịnh Quốc Thành 227, KQ Nguyễn Hữu Toãn A37

Anh Thông Paracel và Cựu Trung Tá KQ Tôn Thất Lăng

Chị Tôn Thất Kim và Anh Châu Bình Triệu Quán

Happy New Year

Anh Chị Kingbee Phạm Văn Thận
  


No comments:

Post a Comment