Friday, October 30, 2015

Cáo Phó Ông Lê Minh Đạm / Thành Kính Phân Ưu của Gia Đình Nha Kỹ Thuật

CTSQ Lâm Ngọc Chiêu ( Gia Đình NKT).

"Cảnh đấy, người đây luống đọan trường"...

Mới Tuần Trước Đây ...
            Em Lê Minh Đạm, là trưởng nam  của  Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Cựu Tư Lệnh SĐ 18 BB, đã cùng với em gái và cháu gái con của  Lê Minh Phượng  từ tiểu bang xa  đến Little Sàigòn California để dự ngày Hội Ngộ 40của  các Bác, Chú  thuộc  Sư Đòan 18  Bộ Binh được tổ chức  vào ngày Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2015,  trước là để  chia xẻ  buồn vui  với anh em SĐ 18 B.B sau nữa là  gây chút ngạc nhiên  và vinh danh  cho Cha  là Thiếu Tướng Tư Lệnh,  và cũng là anh Tư  thân kính của tòan thể anh em Chiến-Sĩ  SĐ 18 BB.

            Cuộc Hội Ngộ 40 năm  vừa mới qua được đúng 1 tuần, mà   hình ảnh oai nghiêm,  hùng tráng của buổi lễ 40  do  SĐ 18 BB  tổ chức  vẫn chưa phai nhòa trong  lòng   anh em, chiến sĩ  và đồng bào ... thì bất ngờ thay,  đau thương thay, chỉ có 8 ngày sau...  nhận được tin em Lê Minh Đạm đã đột ngột  gĩa từ cuộc đời, hưởng dương chỉ có 58 tuổi...

 
(Từ trái qua phải: Bích Phượng, con gái Bích Phượng,và con trưởng: Lê Minh Đạm của T.T. Lê Minh Đảo)
 
            Anh em C.TSQ  và Gia Đình Nha Kỹ Thuật xin được chia xẻ nỗi đau thương này với  anh Tư  và gia đình, và  cũng  cảm nhận tính vô thường ngắn ngủi  của cuộc đời .

No comments:

Post a Comment