Wednesday, January 10, 2018

Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử

Biệt Đội tác chiến điện tử thuộc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Sơ luợc về Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử (dựa trên tài liệu do niên trưởng Bùi Văn Hách, Chỉ huy trưởng Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử cung cấp.

1- Thành lập: Được thành lập vào năm 1970 với danh xưng Biệt Đội Điện Thám. Đến năm 1972, cải danh thành Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử.
2- Thống thuộc:
A- Về kỹ thuật: Trực thuộc Bộ tổng tham mưu.
B- Về tiếp liệu điện tử: Trưc thuộc Cục truyền tin QLVNCH.
C- Về nhân viên và hành chánh: Khởi đầu trực thuộc Phòng 2, Bộ tư lệnh Hải quân. Đến năm 1972, trực thuộc Phòng 3, Bộ tư lệnh Hải quân.
3- Tổ chức:
A- Bộ chỉ huy đặt tại Sài Gòn, trong trại Cửu Long.
B- 10 toán Tác chiến điện tử, trong đó 8 toán do Hải quân Hoa Kỳ chuyển giao. 2 toán thành lập sau này do nhu cầu hành quân trên các con sông Lòng Tào, Sài Gòn và Đồng Nai.
C- Quân sô: 152 quân nhân gồm có: 22 Sĩ quan, 85 Hạ sĩ quan và 45 Đoàn viên.
4- Huấn luyện: Tất cả quân nhân trong Biệt đội đều được điều chuẩn an ninh và được gởi đi thụ huấn về tác chiến điện tử tại trường Truyền tin Vũng Tàu do cố vấn Hoa Kỳ và chuyên viên Cục truyền tin đảm trách.
5- Nhiệm vụ:
– Khám phá các hoạt động xâm nhập của cộng sản bắc Việt quan biên giới Việt Miên, cũng như những di chuyển của chúng trong khu vực hành quân do Hải quân đảm trách.
– Huấn luyện cách sử dụng và trang bị máy sensor cá nhân, trên bộ cũng như dưới nước cho nhân viên cơ hửu các căn cứ Hải quân để tự đảm trách phòng thủ.
– Huấn luyện và trang bị máy Sensor cho các Biệt đội thuộc Liên đoàn người nhái để dùng khi phục kích đich quân.
6- Vùng hoạt động:
– Dọc theo biên giớ Việt Miên: Trà Cú (Hậu Nghĩa), Tuyên Nhơn (Kiến Tường-Mộc Hóa), Tân Châu-Tịnh Biên-Vĩnh Gia (Châu Đốc), Hà Tiên (Rạch Gía).
– Các yếu điểm khác: Năm Căn-Sông Ông Đốc (Cà Mau), Phú Cường (Bình Đương), và Nhà Bè – toán này được thành lập để khám phá các hoạt động của địch dọc theo sông Lòng Tào, góp phần vào việc bảo vệ an ninh thủy trình huyết mạch Sài Gòn Vũng Tàu.
==>
Tại sao gọi là Tác chiến điện tử (tiếng Anh: Electronic warfare - EW), viết tắt TCĐT, là một phương thức tác chiến, gồm tổng thể các hoạt động của quân độ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, được tiến hành thống nhất theo mục đích, nhiệm vụ, địa điểm và thời gian nhằm loại trừ, ngăn cản hoặc làm giảm hiệu quả các hệ thống chỉ huy, khả năng điều khiển vũ khí bằng các phương tiện điện tử của đối phương và bảo đảm ổn định tối đa cho hoạt động của các hệ thống đó của mình trước các tác động của đối phương trong chiến tranh

Nhiệm vụ tác chiến điện tử như vô hiệu hóa các hệ thống C3I: Command (chỉ huy), Control (điều khiển), Communications (truyền tin), and Intelligence (tình báo); C4IRS: Command (chỉ huy), Control (điều khiển), Communications (truyền tin), Computers (máy tính), Intelligence (tình báo), Surveillance (cảnh giới), và Reconnaissance (trinh sát) của đối phương, và duy trì khả năng tác chiến của hệ thống chỉ huy, điều khiển, trinh sát và thông tin liên lạc của quân nhà.
Xin hết.
=============
Liên kết Trang web : https://saigonxua.org/
Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/oldsaigon75 

No comments:

Post a Comment