Tuesday, January 29, 2019

Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây - Hâu Duệ Tướng Nguyễn Huy Ánh thăm mộ Cậu và Mộ Tướng Nguyễn Văn Phước tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 28.01.2019    

No comments:

Post a Comment