Wednesday, August 20, 2014

Chim con Hải Âu 227 Wedding

Cà vạt với Huy Hiệu KQ
NT Tôn Thất Lăng, KQ Nguyễn Văn Bằng
một buổi chiều cuối hè relax bên bán đảo Long Beach, CA 
Chủ Nhật 17 tháng 8 năm 2014

Hài Âu 227 Hoàng HoustonChim con Jimmy và gia đình

Chim Ba và Chim Má Tôn Thất Kim Bàn Số 12

Line up

Cụng Ly Tổ Quốc Không Gian

Break dance Competition

4 chàng pilot

Gia Đình Không Quân

Chú Phạm Hòa chung vui cùng các cháu

Anh Chị Bằng 233, 253

Phụ Dâu

Biết uống gì đây "Anh Ba suy tư"

Phi Đoàn 227

Tới giờ Open Bar chưa khát nước quá
Family picture


Anh Hai và Thiếm LộcAnh Chị Sáu


Thiếm Lộc và con trai
Gia Đình Không Quân chúc mừng

Gia Đình con cháu

Anh Chị Hoàng Houston và anh Sáu

Tới luôn đi bác tài
Video 1 Video 2

No comments:

Post a Comment