Wednesday, October 22, 2014

Hình Ảnh QLVNCH qua nét vẻ của một họa sĩ người Nhật Tiger Mori-izumi

 

  


No comments:

Post a Comment