Tuesday, September 19, 2017

Cáo Phó Bào Đệ Th/Úy Vũ Đình Hiếu


1 comment:

  1. Nhận được tin buồn Bào Đệ của BDQ Th/Úy Giáo Sư Vũ Đình Hiếu là anh Vũ Đình Quân Pháp Danh Thanh Huyền đã mãn phần ngày 22 tháng 8 năm 2017 tại Brampton Ontario Canada. Thành thật chia buồn cùng Chiến Hữu Vũ Đình Hiếu và gia đình nguyện xin Hương Linh của anh Vũ Đình Quân sớm về nơi cõi Phật.
    Thành Kính Phân Ưu
    Phạm Hòa và Gia Đình Chiến Sĩ Vô Danh Việt Nam

    ReplyDelete