Thursday, November 27, 2014

1972 TĐ Trương Tấn Bữu, Trung Đội 1, DD103F , TTHL Quang Trung

Số 6 Phạm Hòa
Số 8 Anh Sĩ
Số 10 Thăng
Số 12 Nguyễn Phú Hào

No comments:

Post a Comment