Wednesday, February 24, 2016

CÁC NIÊN TRƯỞNG TQLC

  Phần I: NT MX. PHẠM VĂN LIỂU:
A-Dẩn nhập của MX Saigon -Tôn Thất Soạn:
Thiếu Úy Tôn Thất Soạn sau khi tốt nghiệp khóa 4 Thủ Đức 1-6-1954, trở về trình diện BTL. Quân Khu 2, Miền Trung-Huế, đáo nhậm đơn vị đầu tiên là tiểu đoàn 42 VN đồn trú tại Mỹ Chánh-Quảng Trị; tiếp theo giữ chức vụ ĐĐP/ĐĐ3 đồn trú tại Diên Sanh cũng là nơi đồn trú của Chi Khu Quân Sự Diên Sanh vẫn còn do sĩ quan Pháp chỉ huy.
Ngày 1-10-55, sau khi thụ huấn khóa pháo binh 106ly/4'2 tại trường Võ Bị Dalat thì được lịnh của Bộ Quốc Phòng bổ sung về Binh Chủng TQLCVN để phục vụ PĐ 106 ly TQLC đang được thành lập đồn trú tại tỉnh lỵ Mỹ Tho.
Đầu năm 1956, Trung úy Tôn Thất Soạn trình diện BCH Liên Đoàn TQLC đóng tại trại Cửu Long, Thị Nghè-Saigon. Trg/úy Tôn Thất Soạn được gặp CHT-TQLC là Thiếu Tá Phạm Văn Liễu. Sau khi chào hỏi, Th/T Liễu đã ân cần niềm nở và cấp sứ vụ lệnh cùng xe jeep cho Trg/Úy Soạn về Mỹ Tho để đáo nhậm Đại Đội Sơn Pháo 106ly TQLC…

B-Giới thiệu về MX PHẠM VĂN LIỄU:
…Trong hồi ký ‘TRẢ TA SÔNG NÚI” tác giả MX Phạm Văn Liễu đã kể về việc “THÀNH LẬP TQLCVN” như sau:
"Đầu tháng 12-1954, Tôi vào Saigon trình diện Bộ TTM, ngày ấy vẫn còn xử dụng doanh trại trên đường Trần Hưng Đạo-Chợ Lớn. Vì là một sĩ quan thâm niên trong ngành Tuần Giang và Xung Kích, từng theo học lớp sĩ quan căn bản Hải Quân Khóa 1 Nha Trang, được huấn luyện về đổ bộ trên các chiến hạm Pháp, thực tập với các đoàn biệt kích trong Liên Đoàn Biệt Kích Miền Bắc VN (Groupement des Commandos du Nord Viet Nam) với 2 đoàn biệt kích nỗi danh Ouragan và Tempete của Hải Quân Pháp Tôi được giao phó trách nhiệm thành lập THỦY QUÂN LỤC CHIẾN của Quân Đội Quốc Gia VN.
Văn phòng thoạt đầu được đặt tại tòa nhà phụ bên phía mặt của Bộ TTM, chung với BCH Thiết Giáp do Thiếu Tá Dương Ngọc Lắm chỉ huy. Theo tôi về Saigon còn có Trung Úy Lê Nguyên Khang, 2 sĩ quan Pháp  Đại Úy Bore và Đại Úy Ferruci, thành thạo về tổ chức, văn thư, sổ sách, phụ giúp tôi việc văn phòng.
Thoạt đầu, các Liên Đoàn Tuần Giang 1,2,3 trở thành 3 đơn vị cơ bản của lực lượng TQLCVN. Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng, K.5 Dalat, người bạn thân của tôi đang chỉ huy Liên Đoàn Tuần Giang số 1 đóng tại căn cứ Khánh Hội. Thời gian này, theo tổ chức TQLC trực thuộc BTL Hải Quân do Thiếu Tá Lê Quang Mỹ chỉ huy. Trung Úy Lê Nguyên Khang phụ tá tôi về văn phòng. Cố Vấn cho Tôi là Đại Úy Breckenridge USMC thuộc phái bộ Cố Vấn Mỹ mới thành hình tại Saigon. Huy hiệu Binh Đoàn TQLCVN mới đầu được nghĩ ra là hình vuông màu ĐEN làm nền, vòng tròn ĐỎ ở trong, giữa có ngôi sao TRẮNG. Đơn vị đầu tiên được thành lập là Tiểu Đoàn 1 TQLC đóng tại Nha Trang. Các đơn vị tiền thân của Tiểu Đoàn này gồm đơn vị biệt kích Bắc Việt và Liên Đoàn Tuần Giang Xung Kích số 3. Đại Úy Bùi Phó Chí được đề nghị làm TĐT.
Đại Úy Delayen, thuộc LĐBKBV làm cố vấn. Đại Úy Delayen và Tôi từng quen biết trên chiến trường khu Nam Bắc Việt. Ông là một sĩ quan rất can đảm và anh dũng, nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Đầu năm 1955, tôi được thăng cấp Thiếu Tá, Trung Úy Khang lên Đại Úy. Thành lập xong TĐ1, chúng tôi bắt đầu thành lập TĐ2 TQLC. Căn bản lấy đơn vị biệt kích Bergerol, nỗi danh trong Nam. Đơn vị này có 4 đại đội tác chiến do 1 Thiếu Tá Pháp gốc Đức chỉ huy. Đại Úy Nguyễn Văn Nam phụ tá, các ĐĐT là Trung Úy Nguyễn Văn Hay (tự Hai Chùa), Trung Úy Thạch Hốt gốc Miên, Trung Úy Nguyễn Văn Khái, Trung Úy Nguyễn Văn Châu. v.v các sĩ quan phụ lực quân này khi chuyển qua QĐQGVN họ được giữ nguyên cấp bậc cũ. Cũng thời gian này, chúng tôi thành lập một đơn vị “Corps Franc” dựa theo tổ chức đại đội Biệt Kích miền Bắc (giống đại đội Thám Báo sau này) giao cho Thiếu Úy Trần Văn Nhựt K.10 Dalat chỉ huy.
Chúng tôi cũng được phép tổ chức đơn vị pháo binh cho Binh Đoàn, gồm 12 khẩu 4'2/106 ly mới được Hoa Kỳ viện trợ.
Tháng 6-1955, Phủ Thủ Tướng bổ nhậm Trung Tá Lê Quang Trọng, K.2 Huế, sĩ quan người Huế làm CHT Binh Đoàn TQLC. Trung Tá Trọng cử tôi làm TMT, Đ/U Nguyễn Kiên Hùng TP3, Đ/U Khang TP4, Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang TP1, Trung Úy Huỳnh Văn Nhàn TP2. Trg Tá Trọng là một sĩ quan giỏi, nhiều tính chất văn nghệ, cư xử khéo léo, thân mật với anh em. Sau chiến dịch Hoàng Diệu, Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng được cử làm TĐT- TĐ2 TQLC, Đ/U Nguyễn Văn Nam TĐP, đóng tại Rạch Dừa, Vũng Tàu.
Cuối năm 1955, Trung Tá Trọng được nhậm chức TL Sư Đoàn Khinh Chiến 11 trú đóng tại Cần Thơ. Thiếu Tá Phạm Văn Liễu được chỉ định CHT Binh Đoàn TQLC từ tháng 1 đến tháng 8- 1956."…

C.TIỂU SỬ MX. PHẠM VĂN LIỄU:
Sinh năm 1928 tại Nam Định, Bắc Việt.Qua đời ngày 20-10-2010 nhằm ngày 13 tháng 9 năm Canh Dần tại San Jose, Cali-USA. Tên gọi trong cách mạng: Trần Sơn Nam. Hoạt động tại hải ngoại kể từ 1975 tên là Trần Trung Sơn.
CÁC KHÓA HỌC:
-1950-51 ,trung học Nguyễn Trải,Hanoi.
-1951-52,Võ Bị Liên Quân Dalat,K.5.
-1952,Trường Hải Quân Nha Trang,K.1 lớp căn bản.
-1956-57,Trường Bộ Binh Hoa Kỳ Fort Benning,GA.
BINH NGHIÊP:
-1953: CHP. Liên Đoàn Tuần Giang Xung Kích (LĐTGXK) số 3.
-1953: ĐĐT/Tiểu Đoàn 54, khu chiến Hưng yên.
-1953-54: CHT- LĐTGXK SỐ 3, Nam Định.
-1954-55: thành lập và CHT –TQLCVN.
-1957: TMT trường VBQG-DaLat.
-1957-58: Trung Đoàn Trưởng Trg-Đoàn 39, SĐ 13, Tây Ninh.
-1958-60: TMT- TTHL Quang Trung.
-1964: CHT-TTHL Quang Trung.
-1964: TMT Sư Đoàn 7 BB. Mỹ Tho.
-1964-65: Phụ Tá Hành Quân Quân Đoàn II, Pleiku.
-1965: Thứ Trưởng bộ Thanh Niên, nội các Thủ Tướng Phan Huy Quát.
-1965-66: Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia.
-1966: Đặc Sứ Lưu Động Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan.
-1967: CHT trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Nha Trang.
-1968: Phụ Tá Đặc Biệt cho TL/QĐIII, Biên Hòa.
-1969: Tổng Thanh Tra QĐIII. Biên Hòa.
-1969: Sĩ Quan Liên Lạc SĐ1KK-HK (1st US Air Calvary Division).
-1969: CHT Căn Cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho.
-1972: Cố Vấn Quân Đội Kampuchia tại Neak Luong.
-1972-73: Phụ Trách khai thông song Cửu Long ,an ninh thủy lộ từ Saigon đến thủ đô Nam Vang.
-1973-30/4/75: Tham Vấn Tại Gia.
HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN VÀ CÁCH MẠNG:
-1944-45: Đoàn Jeune Campeurs.
-1945: Đoàn Thanh Niên Khất Thực.
-1945: Đại Việt Quốc Dân Đảng.
-1946-49: Lưu Vong qua Trung Hoa.
-1960-63: Lưu Vong qua Kampuchia.
-1975-2010: Lưu Vong Tị Nạn tại Hoa Kỳ:
Những nổ lực đấu tranh bằng vũ lực chống cộng sản từ sau 1975 ở Hải Ngoại, đặc biệt là những bí ẩn về Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Quôc Gia..

D-ĐOẠN KẾT:
Lời tâm tình của tác giả MX.PHẠM VĂN LIỄU trên tờ bìa cuốn hồi ký “TRẢ TA SÔNG NÚI” có đoạn:
"... Đã nhiều năm qua, bằng hữu, anh em, thường thúc giục tôi viết hồi ký. Tôi phân vân mãi, nhưng không thể khởi đầu. Một trong những lý do là tôi vẫn nghĩ hồi ký chỉ dành cho những người đã rút chân khỏi cuộc đời hoạt động. Hơn nữa cái tôi thường đáng ghét. Đời tôi tạm gọi có nhiều thăng trầm, vinh nhục ,nổi trôi từ quê cha đất tổ mến yêu đến hải ngoại nhiều phen, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện viết lại chuyện đời mình cho người mua vui dăm ba khắc, vài ngày, tôi không khỏi hổ thẹn. Gần đây, do cơn kích tim, sức khõe bị suy yếu. Anh em thương quí vẫn khuyến khích nhắc nhủ phải tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền. Tôi không thể từ chối, vì đó cũng là tâm nguyện bấy lâu: một lòng, một dạ phụng sự cho Quốc Gia và Quốc Dân. Cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam là cuộc chiến không ngừng nghỉ, cần vận dụng bất cứ phương tiện nào có thể có. Bởi thế, hơn một lần tôi nghiền ngẫm việc viết lại những lỗi lầm đời mình dài theo dòng lịch sử quốc dân làm món quà cho những người bạn trẻ. Cổ Nhân dạy: "Dẫm lên sương sớm, nhớ tới mùa Đông". Biết đâu, những kinh nghiệm máu và nước mắt đời tôi chẳng giúp vài ba bạn trẻ nào đó hằng tâm với đất nước, tránh được những vết xe đổ của người đi tước? Đó là tâm nguyện duy nhất của người viết.
Phạm Văn Liễu…"

Phần II: NT. MX. HOÀNG TÍCH THÔNG.
A-Lời giới thiệu của MX. Tôn Thất Soạn:
Khóa 10 sĩ quan hiện dịch Đalạt và khóa 4 sĩ quan trừ bị Thủ Đức cùng làm lễ mãn khóa chung vào ngày 1 tháng 6 năm 1954 tại Saigon. Cuộc duyệt binh khá rầm rộ trên đường Phạm Ngủ Lão – Chợ Cũ. Dưới sự chủ tọa của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Một số sĩ quan trừ bị Thủ Đức sau đó lần lượt tình nguyện về phục vụ Binh Chủng TQLC đang trong thời kỳ thành lập 1-10-54, gồm có Trung Úy Tôn Thất Soạn, Trung Úy Bùi Thế Lân và Trung úy Hoàng Tích Thông…
B-TIỂU SỬ MX. HOÀNG TÍCH THÔNG:
Trong hồi ký “Cuộc Đời Tôi”, tác giả MX.Hoàng Tích Thông đã tóm tắt sơ lươc “Đời Tôi” như sau:
1. 1928-45 - Thời niên thiếu:
Sinh trưởng trong một gia đình có 7 trai, 5 gái; Tôi là con út, sinh tại Hanoi, VN.năm 1928. Nhưng thuở nhỏ, học tại tiểu học xã Đông Ngạc (Làng Vẽ) Hà Đông. Sau đó là trường trung học Thăng Long Hà Nội và trường Louis-Pasteur cho đến hết lớp đệ Nhị năm 1954. Lúc trẻ ham mê thể thao như bóng tròn, bóng bàn, bơi lội.v.v. Cuối năm 1945, sau khi Việt Minh cộng sản cướp chính quyền thì nghỉ học vì tình hình chính trị xáo trộn.
2.1945-53 - Gia nhập Quốc Dân Đảng:
Trước tiên gia nhập Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (QGTNĐ), một tổ chức ngoại vi của Mặt Trận Quốc Dân Đảng, Quốc Gia(MTQDĐQG) chống lại Việt Minh cộng sản (VMCS) , theo thứ tự sau:
a) Từ 8/45 đến 2/48:
Tình hình chung khi thế chiến 2 chấm dứt 1940-45.
b) Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (QGTNĐ) trong những ngày đầu thành lập và thụ huấn tại trường Quân Chính Xứ Nhu (Việt Trì) và trường Lục Quân Yên Bái.
c) Chiến đấu trong Mặt Trận Quốc Dân Đảng (MTQDĐ) tại Đệ Tam Khu Chiến từ Vĩnh Yên tới Lào Kay.
d) Từ 11/1946 đến 2/48:
-Trên đường vào chiến khu Phòng Thô (Lai Châu) qua biên giới Trung Hoa.
-Những ngày chiến đấu trong chiến khu.
e) Từ 2/1948 đến 2/50:
-Trên đường lưu vong tại Trung Hoa.
f) Từ 2/1950 đến 6/50:
-Trên đường rời khỏi Hoa Nam từ phủ thủ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) qua Quế Dương (tỉnh Quý Châu), Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây), Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) tới Hương Cảng.
-Cuộc sống tạm bợ tại Hương Cảng và trở về Hanoi VN năm 1949.
3. 1953-75 - Gia Nhập Quân Đội VNCH:
-Nhập học trường SQTB Thủ Đức Khóa 4 ra trường 1-6-54 cấp bậc Thiếu úy.
-Trình diện Đệ Tam Quân Khu Bắc Việt, nhận nhiệm vụ đầu tiên là đơn vị trọng pháo 753 hoạt động ở yếu khu "Bần Yên Nhân", Hải Dương, Bắc Việt.
-1955: di chuyển vào Nam sau hiệp định Paris cùng với đơn vị PB 753, sau đó được sát nhập vào trung đoàn 155 BB tại Nha Trang, sau đổi tên là trung đoàn 5 BB, để thành lập SĐ 2 BB đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Với chức vụ ĐĐT-ĐĐ TP 5.
-1957: làm TB3 tiểu đoàn 2, trung đoàn , SĐ2 .BB
-Tháng 1/1958: sĩ quan BTM trung đoàn, SĐ1-Huế.
-Thàng 4/1958: tình nguyện về TQLC, Trung Úy ĐĐT-TĐ1-TQLC, Nha Trang, hành quân với TĐ1 –TQLC tại Kiến Hòa (1960), Cà Mâu, và mật khu Hố Bò QK3.v.v.
-1960: trung úy du học Hoa Kỳ lớp Basic course, Quantico, USMCS Quantico,VA.
-1963: đại úy ĐĐT-ĐĐ1-TĐ1/TQLC, tham gia đảo chánh 1-11-63 tại Saigon.
-1964: thiếu tá TĐT-TĐ2 TQLC, hành quân Kontum, Đức Cơ, Bồng Sơn, Bình Định.
-Tháng 3/1966: du học Hoa Kỳ, Junior course, MCS Quantico, VA.
-Tháng 10/1966: CĐT-CĐ A-TQLC, hành quân Junction City với SĐ 25 BB Hoa Kỳ, tại Tây Ninh.
-1968: Thiếu Tá CĐT-CĐ A, hành quân giải tỏa VC tại Saigon sau đó là Huế.
-1969: Trung Tá LĐT LĐ-147 hành quân Vùng 4 Chương Thiện, Ba Xuyên.v.v.
-1970: Đại Tá LĐT LĐ-147, HQ Cambot.
-Tháng 3/1971: ĐT LĐT-147, HQ lam Sơn 719 Hạ Lào-
-Tháng 10/71: Đại Tá thực thụ theo học Chỉ Huy & Tham Mưu Cao Cấp Dalat.
-Tháng 11/1972: ĐT/ TLP- SĐ2 BB tại Chu lai, Quảng Tín. HQ giải tỏa VC cửa biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi được ân thưởng Đệ 3 BQHC.
-Tháng 3/75: TLP SĐ2 BB rút về Hàm Tân –Bình Tuy.
-Tháng 4/75: ĐT TLP SĐ2 BB di chuyển HQ phòng tuyến Phan Rang.
-22-4-75: Dt Hoàng Tích Thông đào thoát từ Phan Rang về đến Vũng Tàu.
-30-4-75: tập trung cải tạo tù cộng sản từ Long Giao, ngoài Bắc, trong Nam.
-Tháng 2/88: được tự do sau 13 năm tù cộng sản.
-Tháng 9/1991: MX. Hoàng Tích Thông cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư tị nạn CS theo diện HO.7 định cư tại Santa Ana, California cho đến nay 2-2016.
C. ĐOẠN KẾT:
1. Trong hồi ký ”Cuộc Đời Tôi”, cựu đoàn viên Quốc Gia Thanh Niên Đoàn Nguyễn Đức Linh đã nhận xét:
"...hồi ký của Hoàng Tích Thông đã nói lên một thời trai trẻ có lý tưởng để phụng sự với bầu nhiệt huyết đấu tranh vì dân tộc, với sự mong ước trong sáng, kỳ vọng đất nước giàu, dân mạnh, thoát cảnh nghèo đói tối tăm. Con đường cách mạng của Hoàng Tích Thông cũng là con đường lý tưởng của chung cho tất cả đoàn viên Quốc Gia Thanh Niên đoàn.."
2. Tác giả Mũ Xanh Hoàng Tích Thông đã tâm sự trong cuốn “Cuộc Đời Tôi” :
"…trong số anh em chúng tôi tham gia vào Quốc Gia Thanh Niên Đoàn đến giờ phút này cũng chẳng còn bao nhiêu, khoảng chừng 20 người, trong số gần 200 người mà một nửa của 20 người đang sinh sống tại Hoa Kỳ và các nước tự do khác. Số còn lại vẫn còn ở trong nước. Thực tâm tôi chỉ muốn ghi lại những ngày hoạt động xa xưa của lứa tuổi đôi mươi trong thời kỳ tranh đấu dành độc lập cho VN để dành riêng cho gia đình QGTNĐ và may ra có thể cùng đóng góp một phần nào trong tài liệu tham khảo của những ai muốn viết về lịch sử tranh đấu của những người Quốc Gia, vì tôi đã may mắn đi chọn con đường dài từ Vĩnh yên tới Phong Thổ Bắc Việt..."
MX.Hoàng Tích Thông SQ QLVNCH, 1954-75.. Hiệu: Quý Minh,Tự: Bất Si, Orange County, CA. USA.

Phần III: NT. MX. Hoàng Lãm
MX. Hoàng Lãm ra trường khoá 4 Phụ Thủ Đức ( Cương Quyết 2 ) tháng 10/1954, Th/uý thuyên chuyển lên Tiểu Đoàn 454 BGM (Bataillon de Garde Montagnard) ở Tiểu Khu Kontum. Khi ấy thì Thiếu Úy Bùi Thế Lân K. 4 Thủ Đức đang ở Tiểu Đoàn 5 BM ( 5 ième Bataillon Montagnard ). Hồi ấy các Tiểu Đoàn ở Cao Nguyên đều còn dưới sự chỉ huy của các sỉ quan người Pháp. Đến năm 1955 khi Pháp rút khỏi VN sau HĐ Geneve thì mới bàn giao cho SQ người Việt và cờ Vàng 3 Sọc Đỏ lần đầu tiền được kéo lên ở sân cờ T/Đ thay cho cờ Tam Tài của Pháp.
Thiếu Úy Cổ Tấn Tinh Châu sau khi ra trường Khoá 5 Thủ Đức năm 1955 cũng thuyên chuyển lên T/Đ 454 và cả Thiếu Úy Nguyễn Đức Ân (TTHL).
-1956: HL được chỉ định làm Sỉ quan Phụ tá Tiểu Đoán Trưởng cho Đ/uý Võ văn Lê ( officier adjoint),hồi ấy không có T/Đ phó.
-1956: khi QĐQG bắt đầu thành lập các Sư Đoàn, vào khoảng cuối năm 1956 thì các T/Đ 454, T/Đ 5 ở Kon-Tum đều nhận lệnh giải tán để lấy quân số bố sung cho Sư Đoàn 12 Khinh Chiến ( tiền thân của S/Đ 23).
Trung Úy Hoàng Lãm và Trung Úy Bùi Thế Lân thuyên chuyển qua Tiểu Khu Kontum, HL được chỉ định làm Trưởng P1 kiêm Trưởng P4, Trg Úy Lân Trưởng P3.
- Cuối năm 1956, ở TK/Kontum chưa được bao lâu, thì Trg Úy Lân và Trg Úy Lãm làm đơn xin đi học khóa sĩ quan căn bản Công Binh tại Hoa Kỳ; Tuy nhiên sau đó không có tin tức gì nên Trg Úy Lãm và Trg Úy Lân đã tình nguyện về TQLC đang thành lập và được Th/Tá TKT Hùnh văn Lạc chấp thuận..
- Tháng 5/1956, Trg Úy Lãm và Trg úy Lân trình diện BCH/TQLC tại Trại Cửu Long ở Thị Nghè. TQLC hồi ấy đang còn Liên Đoàn do Th/Tá Lê Như Hùng CHT. Tr/uý Lân được chỉ định làm Trưởng P3, sau đổi ra TĐ1/TQLC. Trg Úy Lãm làm Trưởng P1. - Tháng 12/1957, đi Mỹ học khoá Basic USMC School ở Quantico / VA cùng với 6 SQ/TQLC khác là các Tr/uý: Tôn Thất Soạn, Ngô văn Định, Nguyễn văn Nho, Phạm Ngọc Thụy, Giang Khánh Tước và Nguyễn Hữu Cát.

- Tháng 8/1958 mãn khoá về nước, được chỉ đinh làm Trưởng P3/BCH/LĐ TQLC vẫn ở Thị Nghè.
- Giữa năm 1960, Đ/uý Lê Nguyên Khang đang là TĐT/TĐ3 được Tổng Thống NĐ Diệm thăng Th/Tá và thay Th/Tá Lê Như Hùng làm CHT/LĐ TQLC. Đ/uý Nguyễn Kim Hương Giang (khoá 1 SQTB Thủ Đuc) vẫn là CHP kiêm TMT. Hồi ấy đầu năm 1960 VC thành lập MTGPMN và phong trào nổi dậy bùng khắp các tỉnh ở Miền Nam, đặc biệt ở Bến Tre tình hình rất nặng, TQLC được lệnh của Bộ TTM đưa hết cả LĐ gồm có TĐ1/TQLC, TĐ2/TQLC và BCH/LĐ tăng phái cho QK5 để bình định vùng Bến Tre/ Kiến Hoà. Trước khi đi thay vì để Đ/uý Nguyễn Kim Hương Giang đang là CHP kiêm TMT ở nhà, Th/tá Khang lại mang Đ/uý Giang theo ra hành quân và chỉ định Trg Úy H.Lãm XLTV BCH/ LĐ/ TQLC kiêm Q/TMT.
-Chính biến tháng 10/1960: Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 10/1060, Đ/uý Nguyễn Kiên Hùng TĐT/TĐ3/TQLC, đóng quân cùng Trại Thị Nghè qua BCH gặp H.Lãm để lệnh cho Tr/uý Hình SQ Quân Lương (OD) của LĐ, phát tiền ăn nửa tháng sau của tháng 10, H.Lãm nói bửa nay mới 10 Tây mà, Đ/uý Hùng nói nhân ngày mai có xe của BCH liên lạc với hành quân ở Miền Tây nên cho xe của TĐ tháp tùng theo để mua lương thực cho rẻ, H.Lãm nghe cũng hợp lý, chứ thật ra theo quy định thì tiền ăn chỉ phát ngày 1 và 15 mổi tháng. (Đây là một trong những điều mà sau này Đ/Tá Đổ Mậu Giám Đốc Nha ANQĐ hạch tội H.Lãm có dính líu đến đảo chánh).
Nửa đêm ngày 10/10/60 khoảng 1 giờ sáng, nghe súng nổ càng lúc càng nhiều, H.Lãm vội vàng lái xe vào Trại Cửu Long, mới hay là Đ/uý Hùng lấy xe cơ hữu của TĐ3 chở được 2 Đại đội ra khỏi Trại và dặn Đ/uý Mã Viết Bẳng TĐP sẽ cho đoàn xe trở về chở tiếp 2 Đại đội còn lại. Trg Úy H.Lãm cho lệnh đóng cồng Trại và sau đó nhận lệnh trực tiếp của Đ/Tá Hồ Tấn Quyền TL/HQ để Đ/uý Bằng dẩn bộ 2 Đại đội qua cầu Avalanche (cầu sắt nhỏ bắt qua Rạch Thị Nghè nối Trại Cửu Long với phía sau của Hải Quân Công Xưởng) qua đường Cường Để ra Bến Bạch Đằng trình diện Đ/Tá Quyền cùng vào Dinh Độc Lập ở cửa đường Nguyễn Du chống lại phe đảo chánh.
Vào khoản 11 giờ thì Thiếu Tá Nguyễ Đức Vân TMT/BTL/Hải Quân gọi điện thoại bảo H.Lãm gửi gấp 2 Trung Đội tác chiến với 2 đơn vị hỏa lực trình điện BTL/HQ ở Bến Bạch Đẳng, H. Lãm cho biết là TĐ3TQLC không còn lính, lính tại ĐĐ/CH Công vụ thì khộng phải là lính tác chiến mà hầu hết là lính để đua xe đạp, bơi lội v.v..
Cuộc đảo chánh thất bại do chính là nhờ 2 ĐĐ của Đ/U Bẳng đã vào được Dinh Độc Lập để chống lại, ngày 12/10/60 thì Đ/U Hùng, Tr/U Nguyễn Công Minh (Emile), Tr/U Võ Kỉnh, Th/U Lê văn Toán và Th/U Thái Trần Trọng Nghĩa (Thủ khoa Khoá 14 VB ) chạy thoát sang Nam Vang bằng máy bay.
- 13/10/60 , Thiếu Tá Lê Nguyên Khang cùng BCH/HQ/TQLC về lại Trại Cửu Long thì H.Lãm trở lại Trưởng P3.
-Tháng 7/1961, Đại Úy Hoàng Lãm và Tôn Thất Soạn theo học Khoá AWS Junior Shool ở Quantico/VA, Tr/U Lê Đình Quế thay thế TP3.
-Tháng 7/1962, sau khi về nước H.Lãm thuyên chuyển về TĐ3/TQLC ở Tam Hà Thủ Đức làm Phụ tá cho Đ/U Dương Hạnh Phước TDT.
-Tháng 2/1063, H.Lãm thuyên chuyển về P/3 Bộ TTM và tháng 8/1963 thì được lệnh Biệt Phái về Phủ Đặc Uỷ TUTB và phục vụ cho đến ngày 30 Tháng 4/1975.
-30/4/75 không thoát kịp kẹt lại, tù 17 năm qua các trại từ Nam ra Bắc vào Nam:
-Long Thành
-Thủ Đức
-Nam Hà
-Hoả Lò
-Hà Tây
-Nam Hà (lần thứ 2)
-Hàm Tân ( Z 30 Đ )
Ra tù tháng 2/1992. Qua Mỹ tháng 3/1993 theo diện H0.14, định cư tại TP Rosemead Nam California cho đến nay 2016.
Thật ra thì thời gian ở TQLC vào khỏang 6,7 năm tham mưu nhưng MX. Hoàng Lãm rất yêu thích Binh Chủng, TQLC đã để lại cho H.Lãm những ấn tượng rất sâu sắc và những kỷ niệm với các chiến hữu Cọp Biển thì không bao giờ quên được.
 
TQLC. Tôn Thất Soạn sưu tập.
Iowa City, Iowa 2-2-2016.

10 comments:

 1. Đến với casino889 – bạn sẽ được :
  + Chia sẻ miễn phí cách soi kèo cá cược bóng đá cùng các chuyên gia hang đầu
  + Nhận ưu đãi khủng - cùng hoa hồng cao gấp 6 lần
  + Dịch vụ rút nạp tiền nhanh gọn, thủ tục 15s và nhận tiền chỉ sau 5 phút
  Nhanh tay truy cập : tỷ lệ tài xỉu cá cược bóng đá từ nhà cái uy tín casino889.

  ReplyDelete
 2. .…..XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT
  Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì ….
  Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang canhá cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hang trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ..cài cắm giăng bẩy câu mồi…thu hồn đoạt vía …gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ …tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm …ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị ..ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ….nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác ..để có biện pháp đề phòng hửu hiệu …phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tốingấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng…thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…?
  kính mong những người thực tâm chống bè lủ thú vật cộng sản tại hãi ngoại ….hãy sao chép bài viết tố cáo nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng của tôi gồm ba tieu đề1/ nhà nước cs ,,2/,tố cáo….và 3/thầy tu …..chia sẻ thông báo rộng rãi ra khắp nơi cho tất cả mọi người đều biết để cực kỳ cảnh giác đề phòng tội ác và âm mưu thâm độc đê hèn chui lòn rúc rĩa hành động thủ ác trong bóng tối của bè lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng …con đẻ tay sai tuyệt đối trung thành của lủ súc vật ma fia csvn đảng trung cộng….rất mong những ai thực tâm chống cộng quan tâm ,phát tán mạnh mẻ tố cáo của tôi ra khắp nơi…..vì tôi bị chận . triệt để . liên tục bị khóa tài khoản …..không thể đăng ký vào face book … và ngay cả trên trang mạng you tube này ..mặc dù tôi đã ráo riết tích cực tải lên .vẩn vẩn khó mà đưa bài viết tố cáo này lên đươc,,,,rất mong sự quan tâm chia sẻ của mọi người xin cám ơn.•

  ReplyDelete
 3. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng

  ReplyDelete
 4. Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  ReplyDelete
 5. -TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại

  ReplyDelete
 6. Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát

  ReplyDelete
 7. ….thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./-ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/- bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam- nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân

  ReplyDelete
 8. .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến

  ReplyDelete
 9. 90minup ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลไทย
  ข่าวกีฬา
  ตารางคะแนน
  ฟุตบอลไทย
  ไฮไลท์ฟุตบอล
  ดูบอลออนไลน์
  ผลบอลสด
  90minup

  ReplyDelete