Tuesday, March 17, 2015

Miền Nam Việt Nam cuộc chiến đấu hào hùng.


Xác thân anh đã tan vào cát bụi, 
Nhưng lịch sử vẫn còn ghi nhớ mãi, 
Miền Nam Việt Nam cuộc chiến đấu hào hùng.

No comments:

Post a Comment