Friday, July 26, 2013

Lễ Khánh Thành Cột Cờ VNCH đầu tiên ở tiểu bang Georgia 2013 & Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/6
Xin chia sẻ cùng quý vị những hình ảnh hôm Lễ Khánh Thành Cột Cờ VNCH đầu tiên ở tiểu bang Georgia & Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550585651666429.1073741840.100001449974214&type=1&l=46bfafbca6

Vào ngày 16 tháng 6 , 2013 vừa qua, Cộng Đồng Việt Nam Georgia đã cùng với các anh cựu chiến sĩ Mũ Đỏ làm Lễ Khánh Thành Cột Cờ VNCH đầu tiên tại tiểu bang Georgia và Kỷ Niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6, 2013 và Father's Day

Young Huynh
Vice President of Vietnamese Community of Georgia External Affairs
No comments:

Post a Comment