Sunday, August 25, 2013

Những Việc Làm Đầy Ý Nghĩa / KQ Trung California

NT Bui-Quang-Chính đang cắt tóc cho NT Hoàng-Ngọc-Bào


Gia-Đình KTTV và Bô Lão Không-Quân thăm NT Chu-Trọng-Đễ 
và đến cắt tóc cho NT Hoàng-Ngọc-Bào.

 Sau khi thăm NT Hoàng-Ngọc-Bào, tiếp tục chương trình đi thăm các Bô Laõ KQ đau yếu, gia-đình KTTV và Bô Lão Không-Quân gồm Chị DT Nguyễn Văn Tường, NT Bùi Quang Chính, NT Nguyễn-Cầu và KQ Nhữ Văn Phúc (Trưởng Ban Tổ-chức ngày KTTV và BLKQ hằng năm) vaò chiều ngày 28 tháng 01 năm 2012 đã tới Garden Grove Convalescent Hospital thăm NT Chu-Trọng-Đễ.

Được biết NT Đễ sau thời gian bạo bệnh nay tình trạng sức khoẻ đã khá hơn, tuy nhiên vẫn phaỉ tiếp thức ăn bằng ống vào thẳng bao-tử. Diện mạo NT hồng-hào, trí nhớ hơn NT Bào một cấp,tuy nhiên trước khi chúng tôi ra về NT Đễ đã yêu cầu chúng tôi tự giới-thiệu môt lần nưã chứng tỏ “bộ nhớ” cuả người  cũng đã có vấn-đề, trái laị  khi nhắc tới các bạn thật thân thì lại nhớ được cả họ như khi chúng tôi hoỉ NT có nhớ NT Tri và NT Thân không? NT Đễ trả lời Nguyễn-Quang Tri, Phạm Duy Thân với đầy đủ họ tên đàng hoàng. Được biết NT Chu Trọng Đễ xuất thân từ Khoá 2 Thủ-Đức, tốt nghiệp Hoa-tiêu tại Pháp….

 NT đã từng phuc-vụ tại TTHLKQNT, Bộ Chỉ Huy không Chiến và Chức vụ sau cùng là Chánh Văn Phòng  cho Thiếu Tướng TL Phó KQ Võ-Xuân-Lành.

     Tứ biệt NT Đễ, chúng tôi trực chỉ Family Care để tới cắt tóc cho NT Hoàng-Ngọc-Bào (thể theo lời yêu-cầu cuả Manager Family Care). NT Bùi Quang Chính tay kéo tay lược đã đi những đường kéo tuyệt vời, NT Bào, trái với dự-trù, đã ngồi im, lim dim đôi mắt. Chị Tường tâm sự :” Tôi cứ nghĩ Anh Bào sẽ la lối phản đối vì tôi nghĩ phải có lý-do gì đó nên  Manager mơí nhờ chúng mình, phải không?”.

 Cắt tóc xong, NT Bào nhếch mép cười. Chị Tường tếu:” Đẹp trai quá “

  Chúng tôi đưa Anh vào nhà, từ biệt ra về và hẹn 3 tháng nữa sẽ laị tới cắt tóc cho Anh. Không biết Anh có hiểu không, nhưng Anh gật đầu và đưa tay sờ sau ót!!!!

 Dupont
Chị Tường,KQ Nguyen-Cầu,KQ Buí-Quang-Chính bên giường NT Chu-Trong-Đễ

KQ Như-văn-Phúc đang biếu NT Đễ Báo Lý Tưởng

No comments:

Post a Comment