Wednesday, January 30, 2013

Sinh Nhật Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng Jan-2005

Gia đình tặng hoa

Trang cụ QLVNCH

Hợp ca Nhảy Dù Hành Khúc

Đồng Hương Bình Dương tặng Quà

Quan khách

Người con gái Cả cám ơn Ba và tặng hoa

Bắt tay thế hệ 2 QLVNCH

Chụp hình lưu niệm Quả Phụ Tướng Lãnh QLVNCH


Thế hệ 2 QLVNCH và Thiếu Úy Huệ

Hội Ái Hữu Bình Dương trao quà
Tặng Hoa cho vợ hiền 

Nghĩa Tử Chuẩn Tướng LQL  đồng Tổ Chức với Hội Ái Hữu Bình Dương

Đô Đốc Chung Tấn Cang phát biểu

Vũ Khí Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh VN

Ban Nhạc Quốc Tõan - Dạ Lan

Con trai, Con rể, con nuôi và thế hệ 2 QLVNCHÔng Bà Lê Quang Lưỡng và con cháu

Minh Hằng múa Hula tặng Ông Nội Lê Quang LưỡngHình Lưu Niệm cùng con cháu và gia đìnhThế hệ 2 QLVNCH tặng quà lưu niệmThiếu Úy Huệ viết lưu niệm
Các Con cháu


Hình lưu niệm gia đình

Cháu ngọai lưu niệm với Quân phục và trang bị QLVNCH

 Thiếu Úy Trần Việt Huệ và Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng

No comments:

Post a Comment