Wednesday, April 3, 2013

Không Cho Phép Mình Quên

Tôi tên Nguyn Khánh Vũ, k sư đin toán cho mt công ty bên Arizona. Đã tham gia vi bài "Nước M và tôi" vào năm đu tiên, và mi nht là bài "Nước M và v tôi".. . . 
Nhiu người cho rng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm ri, v li Vit cng cũng thay đi ri, sao li chng? Vi tôi, nhng bài hc, nhng kinh nghim thương đau mà thế h Cha Anh đã có vi Vit cng nhc tôi phi cnh giác luôn luôn. 

Bài h
c s 1: Vit cng giết người Quc gia ngay trong thi kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nht, vì Vit cng mun cướp quyn lãnh đo đt nước, đ có th toàn quyn làm tay sai cho cng sn quc tế trước kia, và nay cho quan thy Trung cng. 

Bài h
c s 2: Trong nhng kỳ ci cách rung đt, Vit cng đã giết biết bao người dân vô ti, giết ngay cnhng người mà có l chng bao lâu trước đó đã hào phóng b ra vàng, tin ca đóng góp trong các cuc quyên góp cho Vit cng. 

Bài h
c s 3: Ký kết ngưng bn vi Vit cng chưa ráo mc thì H Chí Minh xua ngay quân giết hàng ngàn đng bào min Nam vô ti trong Tết Mu Thân. 

Bài h
c s 4: Vit cng xé ngay bn hòa đàm Paris mà chúng ch va ký. 

Bài h
c s 5: Trường hc Cai Ly, nơi bao tr thơ đang ê a bên trang sách, sao li là mc tiêu pháo kích ca Vit cng? Sao Vit cng li nhn tâm bn vào hàng ngàn đng bào vô ti đang trn chy "gii phóng quân" trên đi l kinh hoàng? 

Bài h
c s 6: "Nhà nước thông báo đ nhân dân đng tin vào các tin đn tht thit. Nhà nước s không đi tin". Và vic đi tin, thc cht là mt cuc ăn cướp tài sn ca người dân min Nam, được tiến hành ch mt ngày sau đó. Đây là mt nhóm th ph cai tr, ch không phi là mt nhà nước pháp tr. 500 đng tin Vit Namcng hòa đi ly 1 đng tin H. Vit cng có cái gì đ mà đi? 

Bài h
c s 7: 

- "Ngày mai em s
 ch các con đến đây thăm anh", M tôi bn rn chia tay Ba tôi sau khi ch Ba tôi đến đa đim tp trung "ci to". 

- "Em v
 ráng lo cho Thy M và các con. Đêm nay chc chn anh s b đem đi nơi khác. Và em cũng đng mong anh s v sau 10 ngày", Ba tôi căn dn. 

- "Nh
ưng… cách mng thông báo tp trung 10 ngày mà", M tôi tr li. 

Ôi th
ương thay cho người dân hin lành, tht thà đt nước tôi. Và chc đâu đó  Hà ni, đã có mt nhóm người ngi cười khoái trá. 

Trên đây là m
t ít trong s nhng bài hc "cơ bn" mà tôi luôn t nhc mình và "không bao gi cho phép mình quên." 

Có nhi
u người cho rng Vit cng đã thay đi ri. Vi tôi, Vit cng ch là mt loài tc kè dm và h cp. Nó thay đi màu đ tn ti, đ tiếp tc la bp, che đy cái bn cht bt biến ca chúng là tàn ác và đê hèn. Vi nhng người cùng mt dòng máu Vit thì chúng chng cha mt hành vi bn thu nào, nhưng vi k thù phương Bc, k thù mà ngàn năm trước cha ông ta đã ch mt đt tên, thì chúng li quì gi. Khi đc bn tin Giang Trch Dân vào t Đà nng, ri vào Saigon gp mt hoa kiu Ch Ln, sau đó mi bay ra Hà ni đgp bn đàn em  Ba Đình, lòng tôi sôi sc căm hn, ti nhc. Vi cái thng Tàu phù này, Vit Nam xem chng ch là cái ao làng ca nó. Khi đc bn tin thy đám du khách Trung cng phc, đón đuc thế vn trên đường ph Saigon trong khi nhng người dân Vit b cô lp, b đy ra xa, tôi biết rng tôi vn còn sáng sut. Tôi vn thy rõ cái ti t, xu xí ca Vit cng dù đang được che đy dưới mt cái áo màu mè bên ngoài ca mt con tc kè. Vit cng đã thay đi? 

Tôi may m
n có mt người cha sáng sut vi nhng phân tích sc bén, thuyết phc. Ông luôn là người đu tiên tôi tìm đến đ tham kho và hi ý kiến khi nghe hoc đc thy nhng biến đng nào trong xã hi. Là mt cu quân nhân trong quân lc Vit Nam Cng Hòa,  tui ngoài 70, ông vn canh cánh trong lòng chuyn vn mng đt nước. "Mun chng cng mình phi hoc là có tin hoc là có quyn", Ba tôi nói. Và trong tình thếkhông có c hai, ông vn chng cng theo cách riêng. Ông hun đúc tinh thn yêu nước cho con cháu trong gia đình qua các câu chuyn k, qua nhng nhn đnh tình hình, nhc nh con cháu tnh táo trước nhng mưu chước ca Vit cng. Ông nhc con cháu dành chút thi gian thp mt nén nhang, đt mt ít hoa, nơi đài chiếnsĩ Vit-M nhân ngày Chiến Sĩ Trn Vong. Ông c gng đến vi các cuc biu tình nghiêm túc trong cng đng. "Mình đến dù không làm được gì nhưng mình phi đến đ th hin chính kiến ca mình, đng thi đng viên anh em", Ông thường nói như vy. Ông đến vi các bui ra mt sách có liên quan đến lch s, đến quân đi và luôn ng h mua sách t nhng đng tin ít i Ông nhn được hàng tháng. Tôi được nghe rt nhiu ln tnhng người bn ca Ông, t sơ giao đến thân tình, "Mi ln gp anh, tôi hiu ra nhiu vn đ quá". 

Tôi luôn c
 gng theo Ba tôi tham gia các cuc biu tình nghiêm túc trong cng đng. Tôi ph giúp ging dy Vit ng cho các em nh vi hy vng góp mt bàn tay phá v cái ngh quyết 36 mà Vit cng đã và đang cgng thc hin ti hi ngoi qua sách báo, qua các chương trình ca nhc ca chúng. Tôi tranh th gi ăn trưatrong công ty, đ viết bài và tham gia tranh lun trên các din đàn vi c gng "giành dân, ln đt" vi Vit cng trên mng đin toán. Tôi luôn mua băng gc các chương trình ca nhc, các tài liu lch s đ ng h các trung tâm, các cơ s có đường hướng chng Cng rõ ràng. Tôi c gng gii thích cho các con tôi khi chúng thc mc v lá c máu chúng thy trong sách báo. 

B
n bè tôi, có người cho tôi chng cng cc đoan. Là người Vit nên tôi vn nh Ông Bà ngày xưa có dy "mt câu nhn, chín câu lành". Tôi cũng cho mình là mt người Công giáo kiên đnh và vâng phc. Chúa tôi có dy rng "Nếu có k tát con má bên phi, con hãy đưa má bên trái cho k đó tát". 

Kính th
ưa Ông Bà, 

Vi
t cng ngày xưa đày Ba con nơi rng sâu, ch th v khi Ba con khp khng trên đôi nng g vi mt bnh án sng thêm được vài tháng là hết. My ch em con b xếp vào hàng cui cùng trong xã hi vì "trúng" đ mi "tiêu chun" ca Vit cng, dân Bc di cưo Công giáo-con Ngy quân Ngy quyn. Ngày xưa Vit cng gichúng con là đĩ điếm bám chân đế quc thì nay là "khúc rut ngàn dm", mt khúc rut mà hàng năm có thgi v trong nước gn 10 t tin đế quc. Bao nhiêu đng bào nghèo lê lết sng bên Cambodia hay còn kt li Philippines, bao nhiêu công nhân làm tôi mi khp nơi, bao nhiêu cô gái bán thân khp vùng Đông Nam Á, thìsao không là "khúc rut"? 

Tr
ước, Vit cng giết dân min Bc trong "ci cách rung đt", chôn sng dân min Trung trong Mu Thân, đày đa, th tiêu quân cán chính min Nam sau ngày "gii phóng", nay Vit cng li tiếp tc cướp đt ca bao người dân thp c, bé ming, tiếp tc tàn phá quê hương, phá b đo đc làm người. Người dân đã chng nhng "mt nhn", mà trăm ngàn "nhn", mà "lành" vn không thy. 

Ông Bà kính,
 

làm sao có "lành" v
i qu? 

L
y Chúa, 

Vi
t cng đánh đng bào con thê thm trong "ci cách rung đt". Vit cng chôn sng đng bào con trong Tết Mu Thân. Vit cng đánh gia đình con và biết bao gia đình min Nam tan nát sau "ngày gii phóng". Vit cng đy đng bào con ra bin Đông và hàng ngàn người đã b mình, đã ô nhc, nhơ nhp dưới tay hi tc. NayVit cng tiếp tc đánh phá các cng đng hi ngoi, nơi chúng con đang xây dng li cuc sng mi cho thếh mai sau. 

L
y Chúa, 

ch
ng nhng c hai má chúng con đã đ cho Vit cng tát, mà toàn thân, lc ph ngũ tng cũng tang thương. Thì nay xin Chúa cho con theo câu "có lúc con phi hin như con tru, có khi con phi khôn ngoan như con rn". Tôi có cc đoan không khi tôi chng Cng hay Vit cng đã thay đi chăng? 

Tôi s
 còn chng cng ngay c khi Vit cng không còn trên quê hương tôi.  Ngày quê hương thanh bình, tôi s v li vùng quê M Tho hin hòa, m mt ngôi trường dy hc cho các em nh. Và lng trong nhng bài hc Vit văn, toán hc, tôi chc chn s k cho các em nghe nhng ti ác ca Vit cng, nhc cho các em nhng kinh nghim thương đau ca cha ông, vi mt hy vng các em s không bao gi đ cái ch nghĩa quái thai này xut hin mt ln na trên đt nước thân yêu dưới bt kỳ hình thc nào.

Tôi vi
ết bài này trong nim tưởng nh người Chú, người Cu, nhng sĩ quan anh dũng ca quân lc Vit Nam cng hòa hy sinh trong cuc chiến, nhng đa em và bà con xa gn chết trên bin Đông, vì lý tưởng t do. 

NGUY
N KHÁNH VŨ

No comments:

Post a Comment