Thursday, December 19, 2013

CHÚC TẾT KHÔNG QUÂN / Long Võ PĐ110


NĂM MỚI sắp đến
Mến chúc Không Quân
Hãy nhớ mặc quần 
Đừng đi khom lưng
Đi đứng thẳng người 
Đừng để người cười
Không Quân yếu thế
Đối xử tử tế
Nhường dưới kính trên
Giữ gìn kỷ cương
Truyền thống hào hùng 
Của một Quân Chủng
Mang tiếng hào hoa
Ngày xưa đi bay
Đánh giặc như Thần
Bây giờ hết bay
Vẫn còn đánh chứ ?
Mục tiêu có sẵn
Cứ đánh dài dài
Đánh thật chính xác
Đánh cho thật mạnh
Đánh cho tả tơi
Thỉnh thoảng nghỉ ngơi
Rồi lại đánh tiếp
Đến khi đối thủ
Dơ tay đầu hàng
Thì hãy ngừng đánh
Đừng để bể mánh
Về mục ăn chơi
Đôi khi lắm lời
Của bà nội tướng
Có lúc sung sướng
Thì lại mau quên
Có lúc không bền 
BỊ chê đủ thứ
Viết vài giòng chữ
Gởi đến Không Quân
Sang năm Giáp Ngọ
Đi bộ thật nhanh
Tôt cho sức khỏe
Ăn uống lành mạnh
Cá nhiều thịt ít
Rau quả đều đều
Đẩy lùi bệnh tật
Sức khỏe là VÀNG
Bên cạnh có NÀNG
Đời đời HẠNH PHÚC

LV

No comments:

Post a Comment