Saturday, May 30, 2015

Nghi quyết của Quốc Hội HOA KỲ hổ trợ VNCH,

Thưa qúy bạn. Ngày 4 tháng 3 năm 2015, tôi bắt đầu viết bài tố cáo tôi ác của ông Henry Kissinger trong chiến tranh Viẹt Nam gửi cho đương sự, gửi cho quốc hôị và chính phủ Obama, gưỉ cho quốc hội 50 tiểu bang và Thống đốc, và cũng gửi cho 4 nghị sĩ có tiếng tăm như John McCain, Ted Cruz, John Cornyn, Janet Nguyen, và Hubert Vo. Liên tục 2 tuần sau, tôi cũng có những baì viết cáo buộc quốc hội và chính quyền Mỹ đã phản bôị đồng minh VNCH, trong đó nhấn mạnh đến bức điện thư đầu hàng Mỹ và VNCH của CSBV vaò năm 1973, mà chính phủ Mỹ ém nhẹm. Rồi sau đó, tôi tiếp tục viết nhiều bài nữa để nói cho họ biết, tại sao chúng ta, người Việt tị nạn vẫn còn tìếp tục chống CSVN và không chấp nhận hòa hợp hoà giaỉ và cũng cho họ biết hiên nay 90 triệu đồng bào Việt Nam trng nước ,ngoại trừ 4 triệu đãng viên CS và gia đình của họ, mọi người đều muốn người Mỹ trở lại thiết lập thể chế VNCH và giành lại chủ quyền nước VN để chống lại TC, chỉ có VNCH mới đủ tinh thần chống TC một cách hữu hiệu. Tất cã nhiều bài viết đó tôi đã lần lượt gửi cho qúy bạn đọc. Nếu, tôi hiểu không lầm, từ trước giờ chưa có ai làm như tôi. Mọi baì viết chỉ chuyễn cho nhau người VN đọc mà thôi, không gây được sự chú ý của họ mỗi khi họ ngồi xuống bàn viết mở hộp thư email để đọc về CĐ/VN hải ngoại. Mặt khác nhờ vào những tác động khác như những cuộc biểu tình  chống CSVN, những lần lobby tại quốc hội Mỹ v.v... và v. v... mà ngày hôm nay quốc hội Mỹ trao cho chúng ta Nghi Quyết nầy. xin qúy bạn đọc kỹ, sẽ thấy rõ Quốc hội Mỹ hỗ trợ VNCH giành lại chủ quyền và lãnh thỗ. "Cuộc chiến nầy chưa chấm dứt",  trong nghi quyết có ghi rõ. Trên tinh thần đó chúng ta có nhiều việc được phép để làm phục vụ cho chiến đấu có sự hỗ trợ của Mỹ. Đề nghi qúy bạn in ra bản nghi quyết nầy cất giữ. Thân aí chào qúy bạn
Lính gìa 79 tuổi đời QLVNCH/Dallas/Texas. LêNguyễnCôngTâm
On Friday, May 15, 2015 5:26 PM, ban dieu hop <bandieuhop@gmail.com> wrote:
               
  Inline image 2
 Nghị Quyết của Quốc Hội Hoa Kỳ hỗ trợ VNCH giành lại Chủ Quyền và Lãnh Thỗ.
NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI HOA KỲ 30-4-2015
Thông báo cho CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT
 
Xét Rằng: 40 năm trưóc đây, Cộng Sản đã tấn chiếm Saigon, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam và thành lập thể chế cai trị của đảng Cộng Sản trên toàn cõi Việt Nam; và
Xét Rằng: Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt hàng năm tổ chức buổi tưởng niệm đánh dấu 4o năm ngày Saigon thất thủ và sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của rất nhiều người không ngừng nghỉ để bảo vệ cho tự do và hầu giúp các thế hệ tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn; và
Xét Rằng: Hàng triệu người Việt đã buộc phải lìa xa quê hương để đi tìm tự do, có hàng ngàn người đã đến đuợc Hoa Kỳ và tại nơi đây những đóng góp thật vô cùng quý báu của họ cho quốc gia của chúng ta.  Tôi rất hãnh diện được cơ hội là vị đại diện dân cử liên bang của đơn vị có rất đông thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt; và
Xét Rằng: Vào ngày Tháng Tư Đen, tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm sống và những câu chuyện của những người tỵ nạn Việt Nam để chúng ta trân trọng và ghi nhớ lại quá khứ của họ, đồng thời chúng ta cũng vui mừng với hiện tại và tiếp tục tranh đấu cho những người còn đang bị sống trong sự kìm kẹp và bóp nghẹt tại Việt Nam; và
Xét Rằng: Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và tôi luôn ghi ơn, tưởng nhớ những chiến sĩ của miền Nam Việt Nam và các chiến sĩ Hoa Kỳ đã anh dũng bảo vệ cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.  Cuộc chiến đấu này vẫn chưa chấm dứt.
DO ĐÓ NGH QUYẾT NÀY ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỞI DÂN BIỂU LIÊN BANG ZOE LOFGRENVà được trao cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt để ghi dấu những nỗ lực của họ và như vậy cũng giúp cộng đồng họ trở nên mạnh mẽ hơn qua những kỷ niệm của biến cố Tháng Tư Đen
Ngày 30 tháng 4 năm 2015
Ký Tên Zoe LofgrenDân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment