Thursday, March 28, 2013

(US Airforce Academy)

Trường Đại-Học Không-Quân Hoa-kỳ
Tôi  viết bài  này không   phải để  quảng-cáo về  trường Airforce Academy  nhưng chỉ  muốn tường-thuật  lại chuyến  viếng thăm ngôi trường Đại-học  cũa Không-Quân Hoa-kỳ  mà riêng cá-nhân  tôi cũng như hầu  hết các bạn  cựu Không-quân Việt-nam  mình đã từng  được nghe nói đến...
Tôi được mời đến trường Airforce Academy vơi tính cách cá-nhân đễ thuyết-trình  về Không-quân  Việt-Nam Cộng-hoà  cho các sinh-viên sĩ-quan Không-Quân  năm thứ 3  tại trường này  .
Không phải vì tôi tài-giỏi gì hơn các bạn đễ được mời đến  trường nói chuyện về KQVN tại trường này..nhưng tôi,thì-giờ và khã-năng di-chuyễn trên xứ Mỹ rộng lơn này có phần dễ dàng hơn quí bạn... Số là như vầy năm ngóai tôi đi bay chung vơi một người bạn Hoa-kỳ cùng hãng ,ông bạn này cũng là một cựu Không-quân đã từng tham dự trong chiến-tranh VN vào những  năm 72/73.Hầu hết các Pilot người  Mỹ bay chung vơi tôi thấy tôi  họ Phạm nên họ biết ngay tôi là người VN nên hễ khứa nào đã từng ở VN rồi thì hay hỏi thăm tơi tắp và nếu  đi bay chung vơi mấy  khưá này thì vấn đề  nói chuyện rất là cởi mở...như lâu ngày mơi được gặp lại bạn cố-tri.
Riêng ông bạn bay  chung vơi tôi ngày hôm nay thì phỏng-vấn tôi hơi kỹ, hỏi gì tôi trả lời nấy nên sau hai ngày ông hỏi tôi  chớ hồi đó  trong KQVN you  làm cái giống  gì mà sao you coi bộ rành về KQ của you quá vậy..Tôi nói trong KQVN ai cũng như ai biết về KQ của mình đại-khái  vậy thôi chớ làm sao mà biết hết được..nhưng riêng về tôi thì có tánh hơi tò mò và nhớ giai nên có lẽ ông nghe tôi nói nên cứ tưởng bở là tôi rành sáu câu chơ gì.?. Ông bạn Mỹ  nghe tôi nói thì cười xoà...rồi  ổng nói nhưng mà tui hỏi  you một  câu :Nếu  trường Airforce  Academy mời  you tới nói chuyện về KQVN của you thì you có dám nói không ? Tôi trả lời dám chớ sao không dám...nhưng mà Airforce Academy nào mà thèm mời tui ,ông  nói nghe  sao như  chuyện dỡn  chơi ?..Rồi  bốn ngày đi bay chung vơi  nhau qua thật  lẹ , tôi  không có dịp  gặp lại ông bạn này nữa...
Không biết ông bạn người Mỹ này  có xơ múi gì vơi trường Airforce Academy.?! Tôi  chỉ nghe  ông nói  là ổng  tốt-nghiệp tại  trường Academy  này năm  1969.Hiện ở vùng Evergreen  gần Denver tiểu-ban Colorado, nên  thường hay chạy  xuống trường Airforce  Academy để coi Football chùa.Và không biết ổng về nhà đã có tâu trình gì vơi các bạn bè cũ của ổng tại trường Airforce Academy không ?
Độ 1 tháng sau tôi nhận được thư của Trung-tướng Bradley C.Hosmer Khoa-trưởng của trường Airforce Academy có nhã-ý mời tôi vơi tính cách cá-nhân đến trường để thuyết-trình về KQVN cho các sinh-viên năm thứ  3 tại trường này vì các  sinh-viên đang học ở phần  chót của môn "Lỵ-thuyết Không-Quân trên chiến-trường Việt-Nam " (Airpower Theory  and Doctrine in Vietnam  theater). Nên nếu được sự hiện-diện  của tôi đễ thuyết-trình  đầt đủ hơn về  KQVN thì sẽ giúp cho các  sinh-viên tại đây có cái nhìn  thực-tiễn và rõ-ràng về KQVN.  Được thư tôi cũng hơi chớí-với  cứ suy-nghĩ đắng đo hoài không biết  có nên nhận lời hay  không ; tôi cứ nghĩ  nếu mà mình từ-chối thì  cũng chả có chết thằng Tây  nào...vì 18 năm nay biết bao nhiêu khoá đã ra trường và họ cũng đã học chung cùng một lý-thuyết, có KQVN  nào đến đây mỗi  năm để  mà thuyết-trình  hay bổ-khuyết gì về  KQVN đâu....? Nhưng rồi cứ  tự cảm-thấy mình còn mang " Nợ " KQVN qúa nhiều nên cứ coi đây như là một dịp-tiện rất tốt để cho  tôi trã một phần nợ  ân-tình lơn cho KQVN dù  rằng nợ này không ai đòi ! ...Rồi lại  còn mối lo-âu khác là chả biết đến đó mình sẽ nói  cái gì ? Đây là một trường  Đại-học sẽ nói chuyện với các Sinh-viên Đại-học Quân-sự chớ đâu phải nói chuyện đời xưa cho    trẽ  nít  nghe....!  Nhưng  rồi  tôi  cũng đã tự trấn-an tinh-thần mình  , tôi ở  Mỹ gần 18  năm cũng đã  từng giúp cho ba người bạn người Mỹ viết 3 cuốn  sách nói về KQVN nên tài-liệu đâu có thiếu  ..Tôi nhận lời ,nhưng  cứ phải phập-phòng suy  nghĩ mãi không biết phải  trình-bày sao đây?  Mình  đứng trươc hàng quân mà  ăn nói lạng-quạng vừa mất mặt KBC vừa mang tiếng cho KQVN thì tôi sẽ phải  ân-hận suốt đời.
Rồi khóa học mùa thu  (Fall Semester) của trường Airforce Academy đến như  thường lệ , một  tháng trươc ngày hẹn  tôi nhận được một thư nữa của trường Academy do  Trung-tá Roger Dunsfort gởi ,trong thư  ông cho  biết ông  là giám-học  về lỵ-thuyết quân-sự (Course Director  , Military  Theory) nên  ông sẽ  là người trực-tiếp đón rước và sắp xếp chương-trình  cho tôi thuyết-trình trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Trong thư ông cho biết rõ từng chi-tiết một và điểm  làm tôi rợn  người nhứt là  ông nói rất  lấy làm tiếc là không thể  gom tất cả các lơp trong chương-trình này  vào một đại thính đường để cho tôi có thể  nói một hay hai lần được nên phiền là tôi phải lập đi lập lại cùng một đề-tài cho cả thảy 14 lơp học trong hai ngày mỗi lơp sẽ qui-tụ trung bình 50 đến 60 sinh-viên.
Và thời gian tối đa để thuyết-trình cho mỗi lớp là 50 mươi phút..Và cuối thư ông cũng không quên mời tôi ở náng lại thêm ngày thứ bảy để làm khách danh-dự cho trận cầu Football  giửa hội Airforce Academy và trường Đại-học Colorado.
Đọc thư xong muốn bỏ cuộc....Tôi là thợ lái máy bay chuyên-nghiệp chớ đâu phải thợ nói ! Sao mấy cha nội này hành tui dử vầy nè.... Nhưng vì cứ nghĩ đến danh-dự KQVN nên tôi nói thầm trong bụng phải cố gắng, mình đã trải qua một đọan đường quá xa trong cuộc đời đâu có thể bỏ cuộc dễ như vầy được.  Đâu là trách-nhiệm ...? đâu là danh-dự của một cựu KQVN ?
Mặc dù  được mời với tính  cách cá-nhân xong tôi  không thể nào âm thầm đến trường Airforce Academy để nói về KQVN rồi ra về mà không có một  thông-báo cho ít  ra một  đại-diện  của một hội  KQ nào đó biết...  Dù tôi  không thông-báo  cũng chả  có chết  thằng Tây nào nhưng tôi sợ nên thủ cẳng không muốn dẫm chưng dẫn cẳng lên ai nên tôi có thông-báo cho anh hội-trưởng KQ San Jose  và anh Hội-trưởng của Tổng Hội KQVN biết gọi là "Kính-trình lên thượng-cấp để tường" (vậy là khỏi  sợ bị mấy giả phiền-trách  gì về mình, vì tui  cứ sợ nếu mình mà hỏng cho mấy giả biết sau này gặp mình "rủi"bị mấy giả khảo mình hỏi sao chú em làm cái gì mà hỏng ai biết hết dzậy ..thì hơi phiền cho đấng Pilot lăng cha cả này !? )
Trươc ngày  ra đi tôi nhận  được thư của "Tổng  Ngọc" (Anh Trần văn Ngọc tổng hội trưởng hội KQ ) Thư giơi-thiệu viết bằng tiếng Mỹ xác nhận rằng đây là một hội-viên của hội cựu KQVN và cũng là đại-diện chính-thức cho Hội... Vậy là coi như danh-chính ngôn-thuận tôi cầm thư bỏ túi mang theo và thấy rất an-tâm.
Tôi đến Denver vào một buổi chiều nắng ấm .Captain Glen Cain ra đón tôi tại phi-trường  (Cha nội này là đầu dây  mối nhợ cho chuyện tôi phải đến  trường Academy ngày  hôm nay đây  .) Tôi nói  vớí Captain Glen là ông mà ở VN làm cố-vấn là ông bị tụi tui kêu ông là Captain "Len Ken" là  cái chắc. Ổng rủ rôi  đi kiếm tiệm VN ăn  vì khứa này rất thích món Chã gìo VN ,tôi đâu phải dân ở Dever này mà biết tiệm ăn VN nào ngon  để mà dẩn ổng đi nên đành  phải lật cuốn Phone Book ra kiếm  tiệm nào có  tên VN là  hai đứa mò  tới ,vùng Evergreen  ở ngọai ô phiá tây Denver chỉ có một  tiệm ăn VN duy nhứt nên tụi tôi tắp vào  thử thời-vận ..Ăn xong  khưá hỏi tôi chớ  tại sao cũng Chả giò mà sao kỳ đó tụi mình ăn ở tiệm Kim-sơn bên Houston ngon hơn ở đây ? Tôi phải mất công giải-thích cho ông hiểu rằng ở đây người ta làm chả-giò để cho Mỹ  ăn..Còn ở bên Houston để cho dân VN ăn ..!!!. Sau  hơn 1  giờ 45  phút lái  xe từ  Denver trươc  khi đến Colorado Spring tụi tôi rẽ vào cổng phía bắc của trường Airforce Acacdemy... Đây là lần đâù tiên tôi đến trường Airfoce Academy và cũng lâu lắm rôì tôi mới được dịp trở lại một căn-cứ quân-sự nên đầu óc tôi cứ nghỉ hể đến căn-cứ quân-sự thì sẽ thấy hàng rào kẽm gai , lính gác cổng  v.v... như  bên trung-tâm  huấn-luyện KQ  ngoài Nha-trang của mình hôì  đó.Ngờ đâu đến  đây không  thấy  hàng rào kẽm  gai , cũng không  thấy  cổng  chận  ?  Chỉ  thấy  một  ông  khoá-sinh trực làm Quân-cảnh đứng gác thấy xe tụi này  chạy chậm vào thì khoát tay cho qua luôn ; đúng  ra thì tụi tôi là dân sự vào  đây thì chỉ phải làm một tờ giấy nhỏ cho biết vô đây gíp ai có chuyện gì vậy thôi.. Ông Captain Glen nhìn tôi cười nói  nho: cái thằng gát cổng bửa nay nó  ngủ  gục  cái sticker  trên  kiến  xe  này    để vô đậu ư tại Phi-trường Denver chơ đâu phải để vô đây , tại mình tơi đây tối giờ này nên nó đâu  có phân biệt được ai là ai. Thật  là ở cái xứ tự-do và thanh-bình này chuyện vô ra căn-cứ quân-sự sao mà dễ dàng quá . Đúng  10 giờ  tối ngày  14 tụi  tôi check-in  vô trú-quán  vãn-lai dành cho  sĩ-quan ở các  nơi khác đến  tạm trú .  Tôi được cấp  cho phòng số 115 nhưng người thư-ký bảo là you sẽ không tìm thấy số 115 bên ngoài phòng đâu , ngoài phòng chỉ thấy chữ "Falcon" mà thôi. Còn Mr. Glen thì được cấp cho phòng  số 46 dãy building bên kia. Đối với tôi chuyện ăn ở không thành vấn đề bởi vì hằng tuần khi đi bay hảng cho ở các  Hotel từ thượng vàng đến  hạ cám nên tôi chỉ  cần có chỗ ngủ chổ tắm  rửa qua loa vậy là  đủ... Captain Glen nói sao  họ cho you ở cái phòng  gì mà có cái tên lạ hoắc ,  thôi để tui đi với you tới coi cái chổ của you ở nó ra làm sao ? Tôi mở cửa phòng bước vào Captain Glen theo sau dội ngược :Mr. PQK. you có biết là phòng này chỉ dành cho cấp tướng ở , không phải lôi tầm thường đâu nghen !
Thật ra đây chỉ là một cái  "Suit" đặt-biệt có phòng khách và phòng ngủ riêng ,  phòng nào cũng có TV  và điện thọai kể cả  phòng tắm , còn tủ lạnh thì  rựu mạnh , champain và đồ nhậu  để đầy nhóc ...Tôi thì  không có  nhậu nên  không tha   thiết gì  cho lắm  ba cái  thứ lẫm-cẩm này ..Còn  Captain Glen thì cứ như mèo  thấy mỡ trước khi chào tôi về ổng không quên thò tay vớt nhẹ mấy chai rựu mạnh nhỏ bỏ vô túi...   Khỏang 15 phút sau thì một người Mỹ mặc thường phục đến gõ cửa phòng chào tôi và giơi thiệu ông ta là Tr/tá Roger Dunsfort Ông nói giọng Anh hơn khó nghe. Hỏi thăm qua loa rồi ông vội chào tôi vì ông biết tôi cũng cần ngủ  sớm để lấy sức cho ngày mai, ông  hẹn gặp lại  tôi đúng 6 Giờ  45 sáng mai tại  Câu lạc bộ sĩ-quan  để ăn sáng nhân  thể cũng có vài  điều giải-trình (Briefing) để  tôi khỏi gặp trở ngại về bất cứ chuyện gì lần đầu tiên đến đây. Tiểu-ban Colorado  và tiểu-ban chỗ tôi  ư cách biệt nhau  2 múi giờ nên dù là 6:45 sáng ở đây thì tương đương vơi 8:45 sáng bên tôi nên tôi coi như được thức dậy trể. Mặc dù qua đêm ngủ không mấy gì ngon cứ trằn-trọc mãi  cho đến sáng tôi ,tôi lang  thang ôm tập tài-liệu để thuyết-trình trong đó gồm một số  hình slides màu về KQVN và một số  ít hình  ảnh quê-hương, bước ra  ngoài phòng  tiếp-tân của  khu vãn-lai đúng 6:40  sáng ngày 15 thì đã thấy  Captain Glen đang đứng nói chuyện vơi một người Mỹ khác tuổi cỡ ngoài 50 mươi tôi bước lại gần hai người chưa kịp chào Good Morning thì ông Mỹ kia đã mau mắng xổ một tràng tiếng Việt "Chao dai-ui , dai-ui manh gioi toi la Th/t Beny Carter hôi trước  ơĩ VN làn sĩ quan cô-ván cho Biet đong Quan...
Rồi ông chỉ lên đầu nói lính Mũ  nâu .Có lẽ lâu ngày ông không được xổ tiếng VN nên  gặp tôi ông xổ tiếng Việt liên tù-tì cho hả dạ. Mặc dù ông nói không bõ dấu không văn-phạm gì cả xong tôi vẫn có thể hiễu những gì ông nói.Tôi bắt tay khen  ông hết lời , hiện tại ông đang làm giáo-sư tại Đại học Kansas City.
Câu-lạc-bộ sỉ-quan nằm bên kia đường tụi tôi tạt sang bên đó để gặp Tr/tá Dunsfort , từ lúc nhận  được thư của Tr/tá Roger Dunsfort tôi cứ nghỉ  ổng là người Mỹ ,nhứt là tối hôm qua khi ổng tạt qua phòng chào tôi nghe ông nói giọng Ăng-lê  đặt sệt tôi vẫn chưa để-ý chừng gặp lại  sáng nay trong bộ  quân phục tác-chiến lon  lá huy-hiệu và nón đội trên đầu sao không giống ai hết...   Hỏi ra mới biết ông ta thuộc  Không-quân của  hoàng-gia Anh-Quốc  sang đây  phục-vụ 3  năm trong chưĩng-trình trao đỗi văn-hoá  quân-sự, ông là Phi-doàn Trưởng nên sang đây phụ-trách về lý-thuyết Không-quân chiến-thuật. Tôi được  hướng dẫn sang một  Building lớn của khu  văn-hoá để nhận máy rọi  slide rồi bước sang  phòng thuyết-trình chỗ này  họ gọi là "Lectina"  các khoá-sinh sẽ ngồi theo hình móng ngựa chớ không phải ngồi theo hàng ngang như các lơp học  thường  , trước mặt thì đã có sẵn màng ảnh  để chiếu slide hoặc TV  và một hệ thống âm  thanh ánh sáng.
Trong khi tôi đang bận bịu bỏ mấy tấm slide màu vào trong máy chiếu slide thì  ông Captain Glen mới  tiếc-lộ cho tôi biết  là sở-dĩ nhà trường cho mấy  đấng Sinh-viên vào trong cái phòng  này và You phải lập đi lập lại nhửng 14 lần trong hai ngày và không dám gom tụi nhỏ vào đại-thính-đường để cho you chỉ phải  nói hai ba lần là đủ nhưng  mà dồn tụi nó vô đó phòng rộng  lơn vậy tụi nó lợi dụng khó bị kiễm soát nên phần lớn  sẽ "Ngủ" hết chớ nghe ngóng khỉ  gì.. Bắt tụi nó vô đây ngồi là  không ma nào dám ngủ gục. À thì ra vậy, lính đi học mà không  ngủ gục thì đâu  phải là lính, các bạn còn nhơ hồi  xưa vô lính đi học văn-hóa mình cũng ngủ gục hoài !?
Tôi trình  "Ủy-nhiệm-thư " của  "Tổng Ngọc" cho  Tr/tá Dunsfort ông cầm đọc và nói  rằng "Không ngờ KQVN của các anh đến bây giờ vẫn còn gắn-bó và có tổ-chức đàng-hoàng như thế này."
Tôi  đến trường  này vào  ngày thứ  năm trong  tuần nên  tất cả  từ sỉ-quan chỉ-huy cán-bộ  và tất cả các sinh-viên  sinh-viên đều phải mặc quân  phục tác-chiến rằng-ri  như của lính  nhãy-dù, và họ  gọi ngày đó là ngày " War awaness" trong tuần , mục-đích là để nhắc-như  cho các  sinh-viên biết đây là  một trường Đại-học quân-sự  nên lúc nào cũng  phải sẳn-sàng cho  chiến-trận vì các  khóa học trong  các tháng này thuộc về mùa văn-hoá còn mùa quân-sự thì vào các tháng hè Đúng 8  giờ sáng các khóa-sinh  tập-họp đầy đủ trong  phòng. Captain Glen lên giơi-thiệu sơ-khỡi rồi giao lơp học lại cho tôi , ông chỉ ngồi nán để giới-thiệu và nghe tôi nói 2 lớp rồi vọt về nhà hẹn đến buổi chiều hôm sau sẽ trở lại rước tôi. Tôi chỉ có đúng 50 phút để nói , tôi nói cho các khóa-sinh  nghe một ít về sự trưưng-thành mau lẹ  của KQVN, một KQ  hào-hùng từng  đứng hàng  thứ 3 trên thế-giơi Vậy  mà phải  bị bức-tử  một cách  vô-lý. Tôi  nói về  chuyến ra đi bất-đắc-dĩ của tôi..Tôi chiếu các slide màu về KQVN lồng vào đó một vài phong cảnh  hữu-tình của quê-hưĩng Việt-Nam .Tôi chiếu các phù-¬hiệu  cuả KQVN va giải-nghĩa ỵ-nghĩa của các hàng chữ bên dươi các phù-hiệu, đặt-biệt khi tôi chiếu về các phù-hiệu đầy màu sắc của  các phi-đoàn ...Tôi nghe  bên dươi có nhiều  tiếng trầm trồ khen ngợi sao mà màu sắc sặc-sỡ và lạ quá..Thưa quí bạn tôi đã từng chiếu các  phù hiệu màu  này cho một  số cựu KQVN  và tôi nhận thấy rằng có lẽ là mình thấy nó tầm thường quá nên chả lấy gì làm ngạc¬ nhiên hay  lạ mắt... thỉnh-thồng còn bị  nghe một vài ông  nội nhà mình hỏi: ê chú mày giờ ẹt  sao không thấy phù-hiệu phi-đoàn của tớ ? Sang đây mười mấy năm đi sưu-tầm được mấy chục cái phù-hiệu KQ làm vốn vậy mà đã thấy mừng và quí vô cùng ..Gặp mấy ông bạn quí đè đầu hỏi kiểu-đó tôi chả biết đường nào mà trả lời... Riêng ngày hôm nay  khi  tôi  lần  đầu  tiên  rọi  mấy  cái phù-hiệu này cho người ngọai-quốc coi thấy các sinh-viên Mỹ trầm-trồ tôi mơi bắt đầu lưu-ý tôi không ngờ mấy cái phù-hiệu này  hồi đó tơi giờ tôi thấy nó cũng rất là tầm  thường chơ có đặc-biệt gì  đâu vậy mà đến mãi  ngày hôm nay tôi mới chịu để-ý.. Tôi thấy sao các phù-hiệu này đẹp quá dường như ở phi-đoàn  hay  đơn-vị nào cũng có một họa-sĩ đại-tài tuy thấy nó đơn-sơ vì bên mình không có máy đang bằng computer như bên này,  nêú các phù-hiệu này mà được Thêu bằng computer như bây giờ thì nó sẽ sắc-sảo đến độ nào ? Vậy mà sao hồì đó Bộ-tư-lệnh KQ của mình lại  bắt  tất  cả  các  phi-đoàn  khu-trục , vận-tải hay trực-thăng.v.v.đều phải mang phù-hiệu giống nhau hết nhỉ? Muốn biết một nhân vật lạ nào đó ở đơn-vị nào bạn phải bê lại đứng gần gần để mới đọc được  con số của đơn-vị hoặc phi-đoàn..Tôi đến bây giờ cũng vẩn còn thắc-mắc ?
Tôi chiếu một vài hình ảnh của Trung-tâm huấn-luyện KQ tại Nhatrang trong đó có bức ãnh con ó ngay giữa trung-tâm tôi thấy có mấy khoá sinh chỉ chỏ nói nhỏ vơi nhau: Ý sao mà giống con ó của mình ? (it look  like our Falcon  out there). Tôi  cũng lồng vào  đó một vài hình ảnh  đau-thương khó quên của ngày di-tãn 30/4/75 trong đó có hình chiếc L-19 nhỏ xíu của Th/t Lỵ-Bửng đang đáp xuống  hàng không mâủ hạm tôi nói trong chiếc L-19 nhỏ bé hai chổ ngồi này gồm người cha là phi-công , người mẹ ngồi phía sau và ...5 đứa con nhỏ !
Nhiều tiếng ồ và  chắc lưỡi vang lên rồi cả phòng  trở nên yên lặng một cách  khác thường... Đến các  hình ảnh trực-thăng bị  đẩy xuống biển để dành chổ cho trực-thăng khác  hạ cánh ,rôì hình ãnh vô cùng táo-bạo của các Pilot trực-thăng VN sau khi đã  đem vợ con bạn bè an toàn xuống  hàng-không mẫu hạm , thì tự  mình mang con  tàu đó dìm vĩnh-viển xuống lòng  đại-dương ,trươc khi con tàu  đụng nươc người phi-công VN anh-hùng vô-danh nào đó đã kịp thời nhảy ra khỏi  chiếc trực-thăng mà anh đã một thời vẫy-vùng trên bầu trời quê-hương..sau đó  anh được xà lan nhỏ cuả Hải-quân Hoa-kỳ chực sẳn cứu vớt. Riêng  tấm ảnh này tôi dừng lại hơi lâu và giải-thích vơi các sinh viên rằng : quí bạn thấy đây người phi-công VN muốn tự tay mình dìm con tàu xuống biển chớ không muốn  bị xô xuống biển /không phải anh ta giờ  này muốn làm anh  hùng. Nhưng ý-nghĩa là  như thế này :ngày xưa khi các dũng-sđ VN ra trận nếu phải bị bức-tử hoặc nếu con ngựa của mình  bị thương thì chính  người dũng-sỷ đó sẽ  tự tay giết con ngựa của  mình chơ không bao  giờ để cho người  khác giết giùm .Các sinh-viên nghe đến đây gật gù thán phục coi bộ chịu lắm .(*  Tôi  còn  giữ  mấy  tấm  hình  lịch-sữ  này , ông bạn Pilot trực thăng can-đảm vô-danh  nào đó nếu muốn có tấm  ảnh này để dành lưu lại cho con  cháu ,vui lòng liên lạc vơi báo  KQ này tôi sẽ rọi lớn tặng bạn ) Tôi muốn nói  nhiều hơn nửa nhưng thời giờ không cho phép phải  ngừng đúng giờ  đễ các sinh-viên  kịp đổi lơp  , đèn bật sáng các sinh-viên  đứng dậy vổ tay và bước  ra khỏi phòng phần lớn ráng tạt  lại bắt tay cám-ơn  và khen ngợi rối  rít ....   Như  bạn đọc đã biết  tôi không phải thầy và cũng  không phải thợ nói chuyên nghiệp nhưng ngày hôm nay tôi buộc phải làm thợ nói bất đắc dĩ  và tôi cũng không ngờ sao mà mình ăn nói có vẻ hăng say hơn ngày thường Cũng may cho tôi  ngày đầu có một lơp phải thi  sau giờ ăn trưa nên ngày hôm đó tôi chỉ bị nói có 6 lớp thay vì 7 lớp như dự định  Trong giờ  ăn trưa tại  câu lạc bộ  sỉ-quan tôi bươc  ngang qua một phòng mà  sáng nay tôi  không để ý  phòng ăn dành  riêng cho các sĩ quan cao cấp Hoa-kỳ và Đại-hàn do toà Đại-sứ Đại-hàn từ Washington sang đặt-cọc . Hỏi ra thì được biết trong khi tôi đến đây nói về VN thì bên  Phía Đại-hàn cũng  có người đến  nói về KQ  của họ .  Thấy người ta  còn nước còn  chính-phủ nên có  tùy-viên quân-sự cao  cấp tháp tùng với ông Đại-sứ của họ và họ làm rình rang rậm đám lắm còn tôi đây  lủi-thủi có một mình....phần  vì nói nhiều nên  cổ tôi bắt đầu thấy  đau và rồi thấy  cảnh này tôi cảm  thấy tủi-thân và nghẹn ngào bên trong nhưng tôi cố tự nhủ lòng, mình phận nghèo hơi đâu mà đi so sánh vơi nhà giàu chi cho nó mệt trí .
Tụi tôi ngồi ăn trưa trong một góc phòng nhỏ ,các sĩ-quan cán bộ và giảng-viên tại đây đều từ cấp Đại-uý trở lên,hai ngày ở đây tôi không thấy có  ai mang lon Tr/u  hay Th/u cả .  Ngôì kế tôi là  ông Tr/tá O'Donnell  sĩ-quan   cán-bộ  của  Hải-quân   đưa  sang  đây   trong chương-trình trao  đỗi quân-sự, ông nói rằng 5  phần trăm sinh-viên sau khi  tốt nghiệp ở  đây sẽ mang  lon Th/u Hải-quân.  Tôi đang từ ngạc-nhiên này đến ngạc-nhiên khác vì sau đó hai bà Đ/u nửa bươc vô bắt tay giơi thiệu là cán-bộ chiều nay và ngàyï mai sẽ dẩn group của mấy bả  đến nghe tôi thuyết-trình  và một hồi thì  lại thấy một ông nữa mặc  đồ bay mang  lon lá  như  Haỉ-quân bước tơi  giơi thiệu là Amado Devito sĩ-quan cán-bộ, ông này Pilot của KQ Italy .Tôi hỏi cấp bực của  ông là gì ông  nói Flight Leader .Nhưng  tôi muốn biết cấp bực gì so với KQ Mỹ thì ông nói tương đương vơi Th/tá .Nói thật vơi  quí bạn nghe  cái ông Italy này nói  tiếng Mỹ còn khó hiểu  hơn mấy ông Xì. Giả  phải rặng từng tiếng Mỹ  một thấy giả nói tiếng  Mỹ mà tôi tội nghiệp  dùm , giả mớí qua  có hai ba tuần gì  đó nên giả có tâm sự cho  tôi biết rằng đang còn  gặp khó khăn trong vấn  đề ngôn ngữ..Vì sau đó ổng  có khều tôi ra riêng nói tôi  dạy ổng chiều nay phải giới-thiệu tôi như thế nào  cho tụi sinh-viên nó hiểu..Tôi giơ tay đầu hàng. Tại trường  Academy này có  đến 14 quốc-gia  khác gởi người đến  đây làm sỉ-quan  cán bộ và  giảng-viên. Đang khi  ăn ông Tr/tá Dunsfort có  hỏi tôi chớ ông thấy dường  như hồi sáng hôm nay có một vài Cadet  người VN sao không thấy tụi nó  giơ tay hỏi gì về VN hết ? (Tôi có thấy người Á  đông nhưng không biết có  phải là VN hay không  vì mặc đồ  trận bản tên  đen ngụy trang  nên tôi đọc tên  không được) Nghe ông hỏi vậy tôi trã lời nếu là người VN thì tụi nó thuộc Banana  Generation (Thế-hệ chuối vàng) cả  bàn  nghe  tôi nói Banana generation không  ai hiểu gì mọi người ngẩn  đầu ngó tôi yêu cầu giải thích , tôi nói chơi tưởng ai cũng hiểu ,nhưng họ nghe thì mù tịt nên tôi đành phải giải-thích là lũ nhỏ sang hồi mới sang đây năm 75 mơi có 2 , 3 tuổi lớn lên đi học trường Mỹ chịu ảnh hưưng Mỹ nên bề  ngoài mấy You  thấy lũ nhỏ  đó vàng khè  như VN nhưng trong ruột tụi  nó thì trắng phau  như Mỹ, tiếng Mẹ đẻ  nói còn không được và không biết  gì về VN thì lấy  gì mà hỏi .Cả bàn  cười ồ khi thấu hiểu ỵ-nghĩa của danh-từ Banana generation.Vì có được thêm một giờ nghỉ extra sau giờ ăn trưa nên lợi dụng cơ-hội này ông Tr/tá Hải-quân O'Donnell tình-nguyện hương-dẩn  tôi đi dạo thăm  khuông-viên của trường tôi  có dịp quan-sát nhiều  hơn về các dãy  phòng ốc chổ  dành cho sinh-viên  trú ngụ suốt  4 năm trời,khu  thư-viện và  nhứt là  ngôi nhà  thờ tọa-lạc  ngay chính  giửa khuông viên của nhà trường được kiến-trúc thật tân-kỳ và lạ mắt đây cũng là một địa  danh nổi tiếng nên tôi thấy míc  dù là ngày thường mà đông đảo  các thân-nhân cũng như du-khách  thập-phương đến viếng thăm ngôi trường  và ngôi nhà thờ này ,tôi  nhờ ông Tr/tá O'Donnell chụp dùm vài tấm  hình làm kỹ-niệm . Tôi có đi  ngang qua bức tượng con  Ó (Falcon)  bằng đồng  biểu-tượng của  trường Đại-học này được dựng ngay  chính gữa khu văn-hoá  , sao thấy giống  tượng con Ó cuả KQVN mình ngoài TTHL Nha-trang hèn gì hồi sáng nay nghe lũ nhỏ bàn tán... Tôi để ỵ thấy sao có một số sinh-viên đi bộ tà tà còn một số thì chạy bộ  từng cá-nhân hoặc từng nhóm  nhỏ .ông Tr/tá O'Donnell giải-thích là bất cứ khi  nào di-chuyển trong khung-viên nhà trường toán chạy  là các sinh-viên  năm thứ nhứt  và phải chạy  theo nhữõng lằng sơn màu trắng kẻ sẳn dươi đất chơ không phải chạy chổ nào cũng được .Sinh-viên năm  thứ nhì trở lên thì dược  đi thong thả chỉ khi nào tớí phạn-xá ăn cĩm thì mơi phải sắp hàng đi theo từng đại-đội. Hai mươi mấy năm qua rồi giờ tôi mới thấy lại không khí quân-trường như mới ngày  nào tập-tểnh bươc chân vào quân-trường  mà giờ đây đã 24 năm nhìn các sinh-viên mít mày  còn non choẹt bước vô lơp tụi nó đùa giỡn vơi  nhau trước giờ học như  lũ mèo con . Bà  Đ/u Judy làm cán-bộ của lớp thấy tôi dường như để-ỵ lũ nhỏ đùa giỡn vơi nhau vậy nên bả nói  tụi này nó còn con nít lắm  (They just Kid).Tôi nói tôi biết  nhưng mà hồi năm 1985 bà cũng là sinh-viên năm thứ 3 như đám này thì sao đi ? Bả nói ừ nhìn lũ con nít này giờ mơi thấy mình già ! Tôi nói  thêm cho 3 lơp nữa vào buổi  chiều thì xong ngày đầu và cổ họng tôi thấy đau nhiều hơn không biết có cầm-cự nổi cho ngày mai hay không  ? Từ hồi cha sanh  mẹ đẻ tơi giờ đâu  có bao giờ tôi phải thao thao bất tuyệt ngày 8  tiếng như thế này cũng may cho tôi là cái xấp hình  slides màu mang theo đã giúp tôi  đỡ phải nói phần nào.
Buổi tối  ngày hôm đó ban  giảng-viên và sỉ-quan cán-bộ  mời tôi ra ngòai thành phố Colorado Spring ăn  tối ,ông Tr/tá Dunforst hỏi tôi  you muốn  ăn đồ Mỹ hay đồ  Tàu tôi nói thứ nào  cũng được. Buổi tối đó họ hẹn nhau ngoài một  tiệm ăn Tàu trông cũng khá sang-trọng mấy bà  Đ/u thì dẩn chồng  cũng là giảng-viên trong  trường còn mấy ông cán-bộ  thì dắt vợ  theo ai nấy  đều ăn mặc  sang trọng như  đi dạ-hội, mười mấy  người ngồi chung một bàn dài  tôi ngồi kế bà Tr/tá Dunsfort, bà này nói giọng Anh nghe nặng còn hơn nữ-hoàng Elisabeth Đây  chỉ là  chuyện bên  lề  cho  cuộc thăm  viếng trường  Airforce Academy nhưng  sẳn đây xin phép  quí bạn đọc cho  tôi được dài dòng thêm một  tý. Tôi thừa  hiểu rằng  ngày  hôm nay họ  khỏang đãi tôi nhưng tôi kỵ nhất  là phải bị đi ăn tiệc cái  kiểu này vì mình ngồi đó nghe thiên-hạ đấu  láo ồn ào như chợ phiên còn  mình đâu có biết gì mà xía  vô. Quí bạn chắc thừa hiểu  kinh-nghiệm này nếu chúng ta có đám tiệc nào  mà toàn là phe ta và chỉ có  một người Mỹ ngồi bàn tham dự  thì bảo đảm ông  ta cũng sẽ ngồi  lẽ loi dù có  biết tiếng Việt đi nữa cũng không biết gì để  mà xen vào . Đang bửa ăn tôi nghe mấy vợ chồng Mỹ đang bàn tán về  chuyện  heo gà chó mèo  trong nhà , thì bà  Tr/tá Dunsfort quay sang hỏi tôi chơ  món của you kêu đó ăn có được không ? Tôi nói cũng tạm được nhưng hơi cay . Rồi tôi nghe bả  hỏi tôi như  thế này :  "Is that the  back đoat sit beside there ? "  Nghe giọng Anh nặng nề  của bà này tôi cũng  thấy đủ mệt ,vì cả bàn đang  bàn về chuyện chó mèo nên tôi  nghe bả hỏi vậy thì tôi cứ  hiểu là : Có  con chó đen nào  ngôì kế đó không  ? Tôi nhìn xung quanh  bàn rồi ngó  xuống dươi gầm  bàn không thấy  gì nên tôi trả lời cho bả  là không có con chó đen nào ngồi  gần đây cả và tôi lại còn nói  thêm là ở nhà tôi  cũng không có nuôi con  chó đen nào cả.Bạn đọc đến đây chắc chưa hiểu tôi đang muốn nói chuyện tiêú lâm gì đây. Số là trong cái thực đơn của mấy nhà hàng Tầu , món ăn nào mà Cay ( Hot  & Spicy ) thì họ  có in một cái chấm  đen đậm ngay trươc thực đơn đó...Cho nên bà Tr/tá Dunforst ý bả muốn hỏi tôi món ăn mà tôi order đó  có cái chấm đen (  Black Dot) kế bên không  ? Còn tôi thì nghe  giọng Anh của bả chữ "Black  dot " thành ra  " Black Dog" Tôi cứ ví mình như một  người ngọai-quốc học tiếng Việt-nam ở trong Sàigòn mà bây  giờ phải ra ngoài Huế  hay Quảng Nam để nghe  mấy má ngoài đó  nói giọng địa-phương  vậy. Tôi hoàn-toàn  đổ lổi này  cho trường sinh-ngử KQ  các bạn KQ đã từng học  sinh ngử ngoài TTHL Nha trang còn nhớ không ?  Ngoài đó dạy mình tiếng  Mỹ chơ không có dạy tiếng  Anh !
Bằng chứng là tôi vẩn  còn tấm  hình màu  chụp tấm  bảng dựng trước trường trên  bản đề là:American Language School (trường dạy Mỹ ngử) không phải là English School như tôi thường thấy ở Saì-gòn.Bởi vậy sau gần 18 năm ở Mỹ  tôi mơi biết tiếng Mỹ thì tôi hay  còn tiếng Anh thì tôi dở ẹt.!?
Ngày thứ nhì thức dậy thấy người  khoẻ khoắn cổ cũng không thấy đau nên tôi rất yên chí .Hôn nay các sinh-viên míc quân-phục thường đến lơp áo xanh lợt quần xanh  của KQ và có bản tên  chữ trắng trên nền xanh đậm  nên tôi đọc  được các bản  tên này dể  hơn bảng tên  ngụị trang đen  ngày hôm qua  .Qua giờ thứ  ba lúc lơp  mới bước vào tôi thấy có  môt sinh-viên người  Á-đông mang bản  tên họ Phạm  nên tôi nhào lại ngay , anh này người Bắc nói tiếng Việt như thường tôi hỏi thăm gia-cảnh vì nghỉ là chắc anh phải là con em gì của một cựu KQ nào đó nên nối  nghiệp cha vào KQ , nhưng anh bảo  là bố mẹ còn kẹt bên Việt Nam, qua đây ư vơi bà chị bên tiểu-ban  Iowa. Rồi tôi giựt mình khi nghe anh  nói : Năm rồi nhà trường cho  cháu về VN thăm bố mẹ hai tuần ! Nghe anh nói vậy  tôi hoàn toàn không hiểu gì cả người Mỹ họ làm chuyện gì mà tắt-trách qúa một sinh-viên đang học tại một trường Quân-sự  như vầy mà cho  về thăm bố mẹ  tại một nước cừu-thù chưa có liên  hệ ngọai-giao ? Tôi không có  dịp đi sâu vào chi-tiếc thì lại thấy một ông nửa mang bảng tên họ Nguyễn bước vào tôi ngoắc ổng lại để bắt tay thì ông này xua tay nói :Sorry I'm can not speak Vietnamese .Rồi lầm lì bươc ra ngồi  ở hàng ghế phía sau.Anh họ Phạm  cùng họ với tôi nói nho,û cái thằng  quỉ đó nó có biết nói tiếng Việt đâu mà chú kêu nó lại chi cho mệt . Buổi chiều tôi gặp một sinh-viên mang bảng tên Lý Trương nhà ở tiểu ban Michigan anh này nói tiếng Việt như thường  anh nói cháu không ở trong lơp này nhưng hồi hôm nghe mấy đứa bạn Mỹ về phòng khen chú nói chuyện nghe hấp dỉn lắm nên cháu xin lại đây để nghe chú nói mà chừng nào chú  về chiều nay cháu rủ  mấy đưá VN khác lại  thăm chú. Tôi nói tiếc quá hôm nay nói xong  4 giờ chiều là phải đi về . Tôi có  hỏi thêm  thì được  biết là  trong trường  này hiện  giờ có  10 sinh-viên sỉ-quan Việt-nam 8 nam và 2  nử .Trong hai ngày, tôi quan sát thấy  có một số đông  là người Á-đông nhưng  hầu hết là Đại-hàn Thái-lan  ,Phi-luật-Tân và  Trung-Hoa quốc-gia...  Trong lúc  có 10 phút nghỉ giải-lao  tôi cũng đã suy-nghỉ, thật là  chua xót ! Những sinh-viên Á-đông  được gởi sang  đây học,tôi  cũng thừa biết  họ là lọai con ông cháu cha nhưng ít nữa sau khi ra trường sẽ trở về nước phục-vụ cho KQ của họ , Còn 10 sinh-viên VN này hiện đang học ở đây cũng như một số lơn VN đang theo học ở các Đại-học quân-sự khác khi các sinh-viên này ra trường họ sẽ  phục-vụ cho ai ? Tôi biết chuyện tôi nghỉ trong  đầu va viết ra đây  thì bạn đọc sẽ cho  là nó không đúng vơi thực-tế...nhưng về mặt tinh-thần chắc phải đúng !?.
Hai ngày trôi qua thật lẹ ,ngày thứ nhì tôi có được kinh nghiệm của ngày đầu nên thấy dễ dàng hơn . Đúng 4 giờ chiều  ngày thứ sáu bước ra khỏi phòng thuyết-trình ,tôi cảm thấy không mệt mỏi gì cả. Tr/tá Dunsfort tiển tôi ra xe cám ơn rối rít và ông rất hy-vọng được gặp lại tôi năm tới. Ông bắt tay tôi nói :Tôi muốn Mr Phạm biết một đều Ở trường này không có mục vổ-tay sau khi nghe thuyết-trình ,vổ tay dành cho mục văn-nghệ và thể-thao .   Ngày hôm qua tới giờ tôi để ý các sinh-viên đã đứng dậy vổ tay tán thưởng you sau mổi lần You nói, vậy là you  phải trở lại đây nhiều lần nửa....Năm tới nếu tôi  có được mời nửa thì tui sẽ  "Charge" thẳng tay chớ không có màng nói "Free" như lần này đâu !. Tôi cười trả lời.
Tôi không kịp bắt chuyến bay cuôí  cùng của hảng US Airways của tôi để về nhà nên đành phải quá  giang tầu của hảng  Cargo Emery cất cánh  trể vào lúc nửa đêm .  Trở về thành-phố  Denver còn sớm  nên tính ghé  lại thăm một người bạn cũ  cùng phi-đoàn nhưng ông bạn này  phải đi công-tác cho hảng chưa về , Captain Glen chở  tôi lại đằng khu VN để kiếm gì  ăn ổng hỏi tôi  , mình vô đây có tới hai ba tiệm  ăn biết tiệm nào ngon để ăn, tôi nói you cứ việc  đi  vòng  vòng thấy tiệm nào có đông VN là tiệm đó ngon còn tiệm ăn nào không  ngon là chổ có ít người Việt và đông người Mỹ .
Tôi ngôì trên  phòng lái cũ-kỹ của chiếc DC-8  ngủ gà ngủ gật thỉnh thỏang nhìn ra  ngoài, phi-cơ bay trên cao-độ  35 ngàn bộ ánh trăng dịu tỏa xuống trần mây trắng bên  dươi tạo thành mộ thứ ánh sáng dể chịu.. Bài Không quân hành-khúc trong đó có câu "Ta là tinh-cầu bay trong  đêm trăng.."  nghe văn  vẳng đâu   đó trong  tai ôi  . Ừ  mà tinh-cầu bay trong đêm trăng ai mà  thấy ! Mở cửa bươc vào nhà nhìn đồng hồ thì thấy mơi có 5 giờ sáng  ./.
Pilot lăng cha-cả
Herky 482 /

No comments:

Post a Comment